AA

Ønsker nullvisjon for drukningsulykker i Norge

  • Vaktleder ved Aquarama Bad, Filip Gustavsen, mener det er viktig å sette drukningsforebyggende arbeid på agendaen.
Medlemsnytt

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Aquarama setter fokus på drukningsforebyggende arbeid, og inviterer til aktiviteter som livredningskurs og svømmekurs for voksne 25. mai.

– De fleste drukningsulykker skjer ved fall fra land, ved bading eller ved bruk av fritidsbåt. Nå er det på høy tid med økt innsats mot drukning, sier daglig leder hos Aquarama, Unni Mesel.

25. mai inviterer Aquarama til en egen dag for å øke folks bevissthet foran sommeren og snart utendørs badesesong. De tilbyr gratis livredningskurs til alle aldre, svømmekurs for voksne som ikke kan svømme og gratis svømmeknapp både for barn og voksne, når man løser inngangsbillett.  Det er første gang en slik dag arrangeres.

– På sikt vil vi gjerne ha en fast dag eller en uke i året hvor det er fokus på å bedre ferdigheter i vann. Det er som det meste; øvelse gjør mester. Å starte tidlig med vanntilvenning, svømmeundervisning og bare det å ta med familien til et badeanlegg kan gi livsviktig og nødvendig læring, sier Mesel.

Hun understreker at ulykker i vann skjer ofte fort og lydløst, og redningen kan være vanskelig, ta tid og kan utsette flere for fare. Forebygging kan føre til færre ulykker. Ifølge Mesel er det i løpet av de siste 20 årene registrert et snitt på 100 druknede per år, noe som nesten er like mange som det er omkomne i trafikkulykker årlig. Tall fra Redningsselskapet viser at 102 personer mistet livet i drukningsulykker i 2018, 81 menn og 19 kvinner. 50 av disse var i perioden mai til august.

Tabubelagt

Mange voksne er ikke svømmedyktige. På drukningsforebyggende dag på Aquarama arrangeres det også intensivt svømmekurs for voksne, med fokus på grunnleggende svømmeteknikk.

– Vi vet det er mange voksne som ikke kan svømme, og for mange er nok dette svært tabubelagt. Vi har allerede fått flere påmeldinger til svømmekurs for voksne, noe som indikerer at det er et behov for svømmeopplæring også i voksen alder, understreker Mesel og fortsetter:

– Samtidig vet vi at om lag 50 prosent av landets 10-åringer ikke kan svømme, og at jo eldre skoleelevene blir før de lærer det, jo flauere er det for dem å stille på svømmekurs sammen med barn som er langt yngre enn dem selv.

Nasjonal kampanje

Mesel forteller at det jobbes for å få til en nasjonal kampanje, der man en fast uke i mai hvert år har fokus på livredning. Dette arbeidet pågår gjennom organisasjonen Badelandene.no og Drukningsforebyggende råd, der blant andre Norges Røde Kors, Norges Svømmeforbund, Redningsselskapet, Norges Dykkeforbund, Norges Idrettshøgskole, Norges Livredningsselskap, Norsk Folkehjelp og Politidirektoratet sammen er opptatt av å skape en nullvisjon når det gjelder drukningsulykker i Norge.

– Allerede til neste år er målet at samtlige norske bade- og svømmeanlegg markerer en slik dag eller en hel uke i mai, der fokuset er nettopp svømmeopplæring, livredning og annen drukningsforebyggende aktivitet, sier Mesel.

Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse
Aquarama setter fokus på drukningsforebyggende arbeid, og inviterer til aktiviteter som livredningskurs og svømmekurs for voksne 25. mai.

– De fleste drukningsulykker skjer ved fall fra land, ved bading eller ved bruk av fritidsbåt. Nå er det på høy tid med økt innsats mot drukning, sier daglig leder hos Aquarama, Unni Mesel.

25. mai inviterer Aquarama til en egen dag for å øke folks bevissthet foran sommeren og snart utendørs badesesong. De tilbyr gratis livredningskurs til alle aldre, svømmekurs for voksne som ikke kan svømme og gratis svømmeknapp både for barn og voksne, når man løser inngangsbillett.  Det er første gang en slik dag arrangeres.

– På sikt vil vi gjerne ha en fast dag eller en uke i året hvor det er fokus på å bedre ferdigheter i vann. Det er som det meste; øvelse gjør mester. Å starte tidlig med vanntilvenning, svømmeundervisning og bare det å ta med familien til et badeanlegg kan gi livsviktig og nødvendig læring, sier Mesel.

Hun understreker at ulykker i vann skjer ofte fort og lydløst, og redningen kan være vanskelig, ta tid og kan utsette flere for fare. Forebygging kan føre til færre ulykker. Ifølge Mesel er det i løpet av de siste 20 årene registrert et snitt på 100 druknede per år, noe som nesten er like mange som det er omkomne i trafikkulykker årlig. Tall fra Redningsselskapet viser at 102 personer mistet livet i drukningsulykker i 2018, 81 menn og 19 kvinner. 50 av disse var i perioden mai til august.

Tabubelagt

Mange voksne er ikke svømmedyktige. På drukningsforebyggende dag på Aquarama arrangeres det også intensivt svømmekurs for voksne, med fokus på grunnleggende svømmeteknikk.

– Vi vet det er mange voksne som ikke kan svømme, og for mange er nok dette svært tabubelagt. Vi har allerede fått flere påmeldinger til svømmekurs for voksne, noe som indikerer at det er et behov for svømmeopplæring også i voksen alder, understreker Mesel og fortsetter:

– Samtidig vet vi at om lag 50 prosent av landets 10-åringer ikke kan svømme, og at jo eldre skoleelevene blir før de lærer det, jo flauere er det for dem å stille på svømmekurs sammen med barn som er langt yngre enn dem selv.

Nasjonal kampanje

Mesel forteller at det jobbes for å få til en nasjonal kampanje, der man en fast uke i mai hvert år har fokus på livredning. Dette arbeidet pågår gjennom organisasjonen Badelandene.no og Drukningsforebyggende råd, der blant andre Norges Røde Kors, Norges Svømmeforbund, Redningsselskapet, Norges Dykkeforbund, Norges Idrettshøgskole, Norges Livredningsselskap, Norsk Folkehjelp og Politidirektoratet sammen er opptatt av å skape en nullvisjon når det gjelder drukningsulykker i Norge.

– Allerede til neste år er målet at samtlige norske bade- og svømmeanlegg markerer en slik dag eller en hel uke i mai, der fokuset er nettopp svømmeopplæring, livredning og annen drukningsforebyggende aktivitet, sier Mesel.

Tagger:,

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor