AA

Oppkjøp gav synergieffekter

  • I oktober 2020 overtok Infografikk 100 prosent av aksjene i Pippin.
Medlemsnytt

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Åtte måneder etter at Infografikk overtok 100 % av aksjene i Pippin er det lagt ned betydelig arbeid internt for å samkjøre systemer, rutiner og effektivisere ressursbruken.

– Dette er en omfattende prosess, og det gjenstår fremdeles noe arbeid. Vi ønsker å bruke gode tid på de litt større prosessene, for å skape ytterligere synergieffekter, sier daglig leder i Pippin, Elin Krumm.

Infografikk har sin hovedsatsing i bedriftsmarkedet, mens Pippin har sin styrke i butikkdrift og privatmarkedet.

– Pippin fikk med dette tilført nyttig kompetanse og erfaring fra bedriftsmarkedet, noe vi ønsker at eksisterende og nye kunder skal få dra nytte av, sier Krumm.

– Vi ser at markedet er i endring og mener at større og mer robuste enheter styrker vår konkurransekraft, sier daglig leder i Infografikk, Ole Petter Løvstad.

Krumm forteller at de nå er godt i gang med en større satsing på B2B markedet på Sørlandet, og at de i denne prosessen drar god nytte av kompetansen og erfaringen som Infografikk har.

– Vi har hatt flere møter med både eksisterende og ny kunder. Det er i første omgang viktig for oss å få kommunisert ut hvilke tjenester og produktsortiment vi nå kan tilby til bedriftsmarkedet etter at vi er blitt en del av Infografikk. Noen av områdene vi kan gi en vurdering av og eventuelt optimaliser er bedrifters infrastruktur, drift og support, serverløsninger, Office 365, Adob, backup, print, møterom og leie for bedrifter. I tillegg vil vi videreføre vår kompetansen på Apple-produkter og tjenester. Vi er den eneste på Sørlandet med lokalt autorisert Appleverksted. Det gir kundene våre kort behandlingstid og effektiv håndtering når skaden er skjedd. Vi vil fortsette å utvikle og forbedre oss – nå sammen med et dyktig team hos Infografikk, avslutter hun.

Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse
Åtte måneder etter at Infografikk overtok 100 % av aksjene i Pippin er det lagt ned betydelig arbeid internt for å samkjøre systemer, rutiner og effektivisere ressursbruken.

– Dette er en omfattende prosess, og det gjenstår fremdeles noe arbeid. Vi ønsker å bruke gode tid på de litt større prosessene, for å skape ytterligere synergieffekter, sier daglig leder i Pippin, Elin Krumm.

Infografikk har sin hovedsatsing i bedriftsmarkedet, mens Pippin har sin styrke i butikkdrift og privatmarkedet.

– Pippin fikk med dette tilført nyttig kompetanse og erfaring fra bedriftsmarkedet, noe vi ønsker at eksisterende og nye kunder skal få dra nytte av, sier Krumm.

– Vi ser at markedet er i endring og mener at større og mer robuste enheter styrker vår konkurransekraft, sier daglig leder i Infografikk, Ole Petter Løvstad.

Krumm forteller at de nå er godt i gang med en større satsing på B2B markedet på Sørlandet, og at de i denne prosessen drar god nytte av kompetansen og erfaringen som Infografikk har.

– Vi har hatt flere møter med både eksisterende og ny kunder. Det er i første omgang viktig for oss å få kommunisert ut hvilke tjenester og produktsortiment vi nå kan tilby til bedriftsmarkedet etter at vi er blitt en del av Infografikk. Noen av områdene vi kan gi en vurdering av og eventuelt optimaliser er bedrifters infrastruktur, drift og support, serverløsninger, Office 365, Adob, backup, print, møterom og leie for bedrifter. I tillegg vil vi videreføre vår kompetansen på Apple-produkter og tjenester. Vi er den eneste på Sørlandet med lokalt autorisert Appleverksted. Det gir kundene våre kort behandlingstid og effektiv håndtering når skaden er skjedd. Vi vil fortsette å utvikle og forbedre oss – nå sammen med et dyktig team hos Infografikk, avslutter hun.

Tagger:,

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor