AA

Optimisme og vekst i næringslivet

  • Seniorrådgiver i Næringsforeningen, Mari Helland Frøysnes, presenterer undersøkelsen for kommunalutvalget. Med på bilde er blant andre Knut Felberg, Geir Askvik Haugum, Wenche P. Delhi, Valborg Langevei og Liv Brit Kambo.
  • Kommunalutvalget Anita og Harald Furre
    F.v. Anita Dietrichson og Harald Furre
  • Kommunalutvalget-13.mars_
    F.v. Lukas Wedemeyer, Trond Blattmann, Ragnar Evensen, Harald Furre, Anne Lise Holen Aabø, Renate Hægeland og Mette Gundersen

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen har spurt 269 av sine medlemsbedrifter om utsiktene og forventningene for 2018. 40 prosent har svart, og resultatet viser vekst og optimisme.

– Funnene i undersøkelsen vår viser at det går meget bra for tiden. Bedriftene svarer at de forventer å ansette flere i år, og forventer vekst i økonomien. I tillegg har vi sett på områder som salg av næringseiendom, varebilsalg, bank, flytrafikken og reiseliv. Vi ser at alle disse områdene har hatt framgang siden sist vi gjorde lignende måling, for et halvt år siden. Svarene bærer preg av sterk optimisme, både hva gjelder inntjening, investering, nyansettelser og generelt optimisme for regionen, sier Anita S. Dietrichson, administrerende direktør i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

Mandag 12. mars hadde Fædrelandsvennen et oppslag om nye ledighetstall for Vest-Agder som viser at ledigheten går ned, og at vi nå har færre unge uten arbeid.

Dette er en utvikling som blir bekreftet av undersøkelsen til Næringsforeningen. 269 virksomheter mottok undersøkelsen som ble gjennomført i midten av februar i år, av disse har 106 svart – noe som gir en svarprosent på 40.

– Det er vi veldig godt fornøyd med, og vi er glade for at så mange av våre medlemmer tar seg tid til å svare. Det viser et engasjement og styrker oss i vårt mål om at vi skal være en naturlig kilde i næringspolitiske saker og i saker om utviklingen generelt i næringslivet, sier Dietrichson.

Hensikten med undersøkelsen har vært å måle stemningen og bedrifters forventninger til 2018. Utvalget av bedriftene som er spurt, baserer seg på virksomheter med flere enn ti ansatte, fra en rekke ulike bransjer, og det er primært de daglige lederne i virksomhetene som har mottatt undersøkelsen.

I undersøkelsen har Næringsforeningen spurt om hvordan man forventer at tallet på antall ansatte i virksomheten vil utvikle seg det neste året, hvordan man forventer at bedriftens økonomiske resultat blir de neste 12 måneder, om man forventer å øke investeringen og om man er optimistisk med tanke på den generelle, økonomiske utviklingen på Sørlandet.

– Her ser vi at svarene vi får, viser gjennomgående optimisme, og mange er generelt positive til den økonomiske utviklingen i landsdelen, påpeker  Dietrichson.

– I tillegg til undersøkelsen, har vi også dybdeintervjuet et utvalg av medlemmer fra ulike bransjer, 13 personer totalt, om de samme spørsmålene. Vi har også studert annen relevant tilgjengelig statistikk og andre rapporter, supplerer hun.

– I Fædrelandsvennens sak sier NAV-direktør Per A. Lund at utfordringen nå er å finne riktig, kompetent arbeidskraft. Hvordan skal vi klare det? 

– Vi må skape aktiviteter, beholde og tiltrekke oss kompetanse. I næringsforeningen er vi blant annet sterkt engasjerte i prosjektet Felles Løft med UiA og de andre næringsforeningene og NHO, hvor dette er et av målene: Nettopp at vi bosetter og tiltrekker oss flere unge. Vi har 12.000 studenter, regionen må få flere av disse til å bosette seg og vi må tiltrekke oss innbyggere med høy utdannelse, sier Dietrichson.

– Vi må også bli flinkere til å markedsføre at vi har verdensledende og store virksomheter i regionen.Ikke nok med det, vi kan også tilby opplevelser, kultur, natur og et balansert boligmarked. I prosjektet «Kompetanseregion Kristiansand, som var forløperen til KRS/BIZ, diskuterte vi dette spørsmålet inngående. Næringsforeningen ønsker et felles prosjekt her, hvor vi bør konkurrere med andre byer om arbeidskraft, studenter og etableringen.

 

Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse
Næringsforeningen i Kristiansandsregionen har spurt 269 av sine medlemsbedrifter om utsiktene og forventningene for 2018. 40 prosent har svart, og resultatet viser vekst og optimisme.

– Funnene i undersøkelsen vår viser at det går meget bra for tiden. Bedriftene svarer at de forventer å ansette flere i år, og forventer vekst i økonomien. I tillegg har vi sett på områder som salg av næringseiendom, varebilsalg, bank, flytrafikken og reiseliv. Vi ser at alle disse områdene har hatt framgang siden sist vi gjorde lignende måling, for et halvt år siden. Svarene bærer preg av sterk optimisme, både hva gjelder inntjening, investering, nyansettelser og generelt optimisme for regionen, sier Anita S. Dietrichson, administrerende direktør i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

Mandag 12. mars hadde Fædrelandsvennen et oppslag om nye ledighetstall for Vest-Agder som viser at ledigheten går ned, og at vi nå har færre unge uten arbeid.

Dette er en utvikling som blir bekreftet av undersøkelsen til Næringsforeningen. 269 virksomheter mottok undersøkelsen som ble gjennomført i midten av februar i år, av disse har 106 svart – noe som gir en svarprosent på 40.

– Det er vi veldig godt fornøyd med, og vi er glade for at så mange av våre medlemmer tar seg tid til å svare. Det viser et engasjement og styrker oss i vårt mål om at vi skal være en naturlig kilde i næringspolitiske saker og i saker om utviklingen generelt i næringslivet, sier Dietrichson.

Hensikten med undersøkelsen har vært å måle stemningen og bedrifters forventninger til 2018. Utvalget av bedriftene som er spurt, baserer seg på virksomheter med flere enn ti ansatte, fra en rekke ulike bransjer, og det er primært de daglige lederne i virksomhetene som har mottatt undersøkelsen.

I undersøkelsen har Næringsforeningen spurt om hvordan man forventer at tallet på antall ansatte i virksomheten vil utvikle seg det neste året, hvordan man forventer at bedriftens økonomiske resultat blir de neste 12 måneder, om man forventer å øke investeringen og om man er optimistisk med tanke på den generelle, økonomiske utviklingen på Sørlandet.

– Her ser vi at svarene vi får, viser gjennomgående optimisme, og mange er generelt positive til den økonomiske utviklingen i landsdelen, påpeker  Dietrichson.

– I tillegg til undersøkelsen, har vi også dybdeintervjuet et utvalg av medlemmer fra ulike bransjer, 13 personer totalt, om de samme spørsmålene. Vi har også studert annen relevant tilgjengelig statistikk og andre rapporter, supplerer hun.

– I Fædrelandsvennens sak sier NAV-direktør Per A. Lund at utfordringen nå er å finne riktig, kompetent arbeidskraft. Hvordan skal vi klare det? 

– Vi må skape aktiviteter, beholde og tiltrekke oss kompetanse. I næringsforeningen er vi blant annet sterkt engasjerte i prosjektet Felles Løft med UiA og de andre næringsforeningene og NHO, hvor dette er et av målene: Nettopp at vi bosetter og tiltrekker oss flere unge. Vi har 12.000 studenter, regionen må få flere av disse til å bosette seg og vi må tiltrekke oss innbyggere med høy utdannelse, sier Dietrichson.

– Vi må også bli flinkere til å markedsføre at vi har verdensledende og store virksomheter i regionen.Ikke nok med det, vi kan også tilby opplevelser, kultur, natur og et balansert boligmarked. I prosjektet «Kompetanseregion Kristiansand, som var forløperen til KRS/BIZ, diskuterte vi dette spørsmålet inngående. Næringsforeningen ønsker et felles prosjekt her, hvor vi bør konkurrere med andre byer om arbeidskraft, studenter og etableringen.

 

Tagger:, ,

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor