AA

Optimisme og vekst i næringslivet

  • Industrien på Sørlandet er optimistiske til 2018, viser ferske tall i SR Banks Konjunkturbarometer. Særlig eksportbedrifter, slik som Glencore (som bildet er fra) nyter godt av svak kronekurs om dagen. Foto: Erling Slyngstad-Hægeland
  • IMG_9620
    150 personer møtte opp på Klubben 4. januar for å høre om utsiktene for 2018 9 Konjunkturbarometeret. Foto: May Baagøe Broughton
  • IMG_9632
    F.v. Øystein Glad i Bico, SR Banks Thorbjørn Thorkildsen, Anita S. Dietrichson i Næringsforeningen og NAVs Per A. Lund diskuterte utsikter, og utfordringene, i regionens næringsliv.
  • IMG_9610
    Administrerende direktør i Bico, Øystein Glad, fortalte om vekst i et tøft marked.

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Sparebank 1 SR banks Konjunkturbarometer viser at bedriftene i Agder ser lyst på det nye året.

Det var budskapet fra sjeføkonomi i SR bank, Kyrre M. Knudsen, da han presenterte Konjunkturbarometeret torsdag 4. januar.

Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen.

– Det er 600 bedrifter i Hordaland, Rogaland og Agder som har svært på undersøkelsen, og 60 prosent av bedriftene sier de ser lyst på 2018, forteller Knudsen.

– I olje- og og gassindustrien ser hele sju av ti bedrifter som sier de ser lyst på året. Det melder om høyere aktivitet og forventet sysselsettingsvekst, og vi skaper flere arbeidsplasser enn vi taper, poengterte sjeføkonomen videre.

Økonomisk opptur

Knudsen kunne videre fortelle at oljebunnen er et tilbakelagt kapittel, og at nedgangen nå flater ut og forventes å være stabil de neste årene.

– Samtidig er det en begivenhetsrik tid vi lever i, med fenomen som Trump og Brexit. Populismen har økt mange steder, særlig i deler av Europa, mens vi samtidig opplever en økonomisk opptur. Og når denne oppturen fortsetter, vil den skape flere arbeidsplasser, som betyr færre arbeidsledige og færre som stemmer på populistiske partier. Det er godt nytt.

Knudsen viser også til at den svake kronekursen øker vår konkurransekraft, noe som særlig ekportbedrifter og Eyde-bedriftene nyter godt av.

– Kronekursen er faktisk 25 prosent lavere enn i 2013.

Claus Eftevaag, daglig leder i Eiendomsmegler 1, ble utfordret av konferansier John G. Bernander på å gi en status på boligmarkedet i byen.

– I Kristiansand har det vært relativt stabilt en god stund. Kvadratmeterprisen ligger på 29.000 kroner, mens den i Oslo ligger på rundt 70.000. Så når folk snakker om at boligprisene skal ned, så gjelder det Oslo, ikke her. Det vi også ser er at folk bruker lenger tid på å bestemme seg her, før de kjøper, påpeker Eftevaag.

Høy gjeldsgrad

Da Knudsen viste grafen for hvor optimismen var størst blant bedrifter i Hordaland, Rogaland og Agder, så var det Hordaland som kom best ut, etterfulgt av Agder.

– Hordaland ligger litt over, men trekker du fra bergensernes ukuelige optimisme og selvtillit, og legger til sørlendingenes sindighet, så kan det nok hende at Agder ville havnet på topp, sa Knudsen, til latter fra salen.

150 personer fra Næringslivet hadde møtt opp Klubben for å høre presentasjonen.  Konferansier Bernander forsøkte også å få Knudsen til å fortelle om det som er mindre bra.

– Du er jo en evig optimist, men noe må vi kunne bekymre oss over også vel? utfordret Bernander.

– Vi har høy gjeld i dette landet, og det skal en alltid bekymre seg for. Men så har vi mye bolig også. Samtidig har mange tatt opp solide boliglån med flytende rente, som gjør dem mer sårbare for svingninger. Det er litt rart at ikke flere har valgt å binde renta når den har vært så lav, poengterte Knudsen.

Lavere yrkesdetagelse

Rådgiver i NHO Agder, Trond Madsen, uttrykte en bekymring for at Agder har lavere yrkesdeltagelse enn resten av landet.

– Vi må ikke glemme verdiskapingen som ligger i felles arbeidskraft, det utgjør faktisk 75 prosent i nasjonalformuen vår. Og det at vi i vår region har lavere yrkesdeltagelse enn i resten av landet, det bekymrer oss og det er noe vi må ta på alvor og finne løsninger på.

Anita S. Dietrichson i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen trakk også frem det at Kristiansand kommune nå er en lavinnekstkommune.

– Det er bekymringsfullt, for det betyr mindre penger til tjenester som kommer fellesskapet til gode. I tillegg etterlyser vi også mer innovasjon i de små og mellomstore bedriftene som går godt, men som likevel har mer å hente på lønnsomhet.

Avdelingsdirektør i NAV Vest-Agder, Per A. Lund, understreket også at fylket har høyere langtidsledighet enn resten av landet.

Desmebertallene for 2017 viste at det nå er 2469 personer som er helt ledige i fylket, eller 2,7 prosent av arbeidsstyrken. Det er 0,3 prosent høyere enn det nasjonale gjennomsnittet.

Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Sparebank 1 SR banks Konjunkturbarometer viser at bedriftene i Agder ser lyst på det nye året.

Det var budskapet fra sjeføkonomi i SR bank, Kyrre M. Knudsen, da han presenterte Konjunkturbarometeret torsdag 4. januar.

Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen.

– Det er 600 bedrifter i Hordaland, Rogaland og Agder som har svært på undersøkelsen, og 60 prosent av bedriftene sier de ser lyst på 2018, forteller Knudsen.

– I olje- og og gassindustrien ser hele sju av ti bedrifter som sier de ser lyst på året. Det melder om høyere aktivitet og forventet sysselsettingsvekst, og vi skaper flere arbeidsplasser enn vi taper, poengterte sjeføkonomen videre.

Økonomisk opptur

Knudsen kunne videre fortelle at oljebunnen er et tilbakelagt kapittel, og at nedgangen nå flater ut og forventes å være stabil de neste årene.

– Samtidig er det en begivenhetsrik tid vi lever i, med fenomen som Trump og Brexit. Populismen har økt mange steder, særlig i deler av Europa, mens vi samtidig opplever en økonomisk opptur. Og når denne oppturen fortsetter, vil den skape flere arbeidsplasser, som betyr færre arbeidsledige og færre som stemmer på populistiske partier. Det er godt nytt.

Knudsen viser også til at den svake kronekursen øker vår konkurransekraft, noe som særlig ekportbedrifter og Eyde-bedriftene nyter godt av.

– Kronekursen er faktisk 25 prosent lavere enn i 2013.

Claus Eftevaag, daglig leder i Eiendomsmegler 1, ble utfordret av konferansier John G. Bernander på å gi en status på boligmarkedet i byen.

– I Kristiansand har det vært relativt stabilt en god stund. Kvadratmeterprisen ligger på 29.000 kroner, mens den i Oslo ligger på rundt 70.000. Så når folk snakker om at boligprisene skal ned, så gjelder det Oslo, ikke her. Det vi også ser er at folk bruker lenger tid på å bestemme seg her, før de kjøper, påpeker Eftevaag.

Høy gjeldsgrad

Da Knudsen viste grafen for hvor optimismen var størst blant bedrifter i Hordaland, Rogaland og Agder, så var det Hordaland som kom best ut, etterfulgt av Agder.

– Hordaland ligger litt over, men trekker du fra bergensernes ukuelige optimisme og selvtillit, og legger til sørlendingenes sindighet, så kan det nok hende at Agder ville havnet på topp, sa Knudsen, til latter fra salen.

150 personer fra Næringslivet hadde møtt opp Klubben for å høre presentasjonen.  Konferansier Bernander forsøkte også å få Knudsen til å fortelle om det som er mindre bra.

– Du er jo en evig optimist, men noe må vi kunne bekymre oss over også vel? utfordret Bernander.

– Vi har høy gjeld i dette landet, og det skal en alltid bekymre seg for. Men så har vi mye bolig også. Samtidig har mange tatt opp solide boliglån med flytende rente, som gjør dem mer sårbare for svingninger. Det er litt rart at ikke flere har valgt å binde renta når den har vært så lav, poengterte Knudsen.

Lavere yrkesdetagelse

Rådgiver i NHO Agder, Trond Madsen, uttrykte en bekymring for at Agder har lavere yrkesdeltagelse enn resten av landet.

– Vi må ikke glemme verdiskapingen som ligger i felles arbeidskraft, det utgjør faktisk 75 prosent i nasjonalformuen vår. Og det at vi i vår region har lavere yrkesdeltagelse enn i resten av landet, det bekymrer oss og det er noe vi må ta på alvor og finne løsninger på.

Anita S. Dietrichson i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen trakk også frem det at Kristiansand kommune nå er en lavinnekstkommune.

– Det er bekymringsfullt, for det betyr mindre penger til tjenester som kommer fellesskapet til gode. I tillegg etterlyser vi også mer innovasjon i de små og mellomstore bedriftene som går godt, men som likevel har mer å hente på lønnsomhet.

Avdelingsdirektør i NAV Vest-Agder, Per A. Lund, understreket også at fylket har høyere langtidsledighet enn resten av landet.

Desmebertallene for 2017 viste at det nå er 2469 personer som er helt ledige i fylket, eller 2,7 prosent av arbeidsstyrken. Det er 0,3 prosent høyere enn det nasjonale gjennomsnittet.

Tagger:

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor