AA

Ordførere forlanger forsering av Grenlandsbanen

  • Ordfører Kristiansand kommune, Harald Furre.

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Ordførere fra Rogaland, Agder og Vestfold forlanger fortgang i planene om ny Grenlandsbane og sammenkopling til Sørlandsbanen.

De har gått sammen i et felles krav som ble sendt til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen fredag 29. juni. I brevet skriver de at planene om å utbedre Grenlandsbanen kommer for sent i Nasjonal Transportplan. Med dette kommer sammenkopling til Sørlandsbanen tilsvarende sent. Disse utbedringene vil til sammen redusere reisetiden fra Kristiansand til Oslo med en time.

Hele brevet lyder slik:

Sammenkoblingen av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen gjennom bygging av ny jernbane fra Porsgrunn til Brokelandsheia i Aust-Agder, vil redusere reisetiden fra Kristiansand og Stavanger til Oslo med minst én time. Bo- og arbeidsmarkedet blir betydelig utvidet, og transportalternativene blir vesentlig forbedret for mer enn 50 % av landets befolkning. En slik reisetidsforkortelse vil bety svært mye for den videre utviklingen i byene i Vestfold, Telemark, Aust- Agder, Vest-Agder og Rogaland.
I nasjonal transportplan og i Jernbanesektorens handlingsprogram er bevilgninger til planlegging av Grenlandsbanen foreslått til siste periode i NTP. Byggingen er foreslått gjennomført til etter at InterCity er ferdig til Porsgrunn. Stortinget har i behandlingen av NTP vedtatt at sammenkoblingen av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen skal være ferdig først i 2035. Vi mener at dette er for sent. Det må være mulig å sikre en raskere fremdrift ved for eksempel å arbeide med flere prosjekter parallelt.
Eidangerparsellen åpner i september i år, og vil gi betydelig kortere reisetid mellom Porsgrunn og Larvik. Det vil legge grunnlaget for fornyet vekst i den regionen. Vi vil minne om at Eidangerparsellen ble vedtatt bygget med dobbeltspor og hastighet på 250 km/t for å legge til rette for sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen. Vi finner det derfor naturlig at planlegging en av Grenlandsbanen starter umiddelbart etter at i forlengelsen av at Eidangerparsellen blir ferdig. Dette er også viktig for å få en rask avklaring knyttet til nye Porsgrunn stasjon og dermed utviklingen i Porsgrunn.
En stor del av Norges befolkning bor langs kysten fra Oslo til Stavanger. For at regionen skal være konkurransedyktig er det viktig at Grenlandsbanen ferdigstilles tidligere enn i 2035. Skal det skje, må planmidler stilles til rådighet så raskt som mulig og i alle fall i første del av denne NTP-perioden.

Dersom vi ikke kommer i gang nå, vil det bli svært vanskelig å få Grenlandsbanen ferdig innen 2035.
I disse dager er Sørlandsbanen til Kristiansand 80 år. Flere delstrekninger er over hundre år. Banen er enkeltsporet, den byr på store vedlikeholds utfordringer og togene kjører gjennomsnittlig i hastigheter under 80 km/t. Banen binder sammen mer enn 50 % av Norges befolkning og er en av de viktigste fjerntogstrekninger i landet. Derfor forundrer det oss at det ikke foreligger en helhetlig plan på hvordan denne viktige banen skal bringes opp til en moderne standard og bedre treffe de befolkningsrike byene i landsdelen. En helhetlig plan vil være svært viktig for arealplanarbeidet i byene våre. Vi ber om at en slik helhetlig plan blir prioritert i kommende Nasjonal transportplan.

Med vennlig hilsen
Harald Furre, ordfører i Kristiansand
Christine Sagen Helgø, ordfører i Stavanger
Stanley Wirak, ordfører i Sandnes
Reinert Kverneland, ordfører i Time
Jan Sigbjørnsen, ordfører i Flekkefjord
Per Sverre Kvinlaug, ordfører i Kvinesdal
Arnt Abrahamsen, ordfører i Farsund
Margrethe Handeland, ordfører i Hægebostad
Reidun Bakken, ordfører i Audnedal
Janne Fardal Kristoffersen, ordfører i Lindesnes
Jan Kristensen, ordfører i Lyngdal
Alf Erik Andersen, ordfører i Mandal
Helge Sandåker, ordfører i Marnardal
Astrid Margrethe Hilde, ordfører i Søgne
Johnny Greibesland, ordfører i Songdalen
Arne Thomassen, ordfører i Lillesand
Gro Anita Mykjåland, ordfører i Iveland
Kjetil Glimsdal, ordfører i Grimstad
Ove Gundersen, ordfører i Froland
Reidar Saga, ordfører i Åmli
Robert Cornels Nordli, ordfører i Arendal
Jan Dukene, ordfører i Tvedestrand
Inger Løite, ordfører i Gjerstad
Jone Blikra, ordfører i Kragerø
Hedda Foss Five, ordfører i Skien
Robin Martin Kåss, ordfører i Porsgrunn
Rune Høiseth, ordfører i Larvik
Bjørn Ole Gleditsch, ordfører i Sandefjord
Petter Berg, ordfører i Tønsberg
Alf Johan Svele, ordfører i Holmestrand
Elin Gran Weggesrud, ordfører i Sande

Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse
Ordførere fra Rogaland, Agder og Vestfold forlanger fortgang i planene om ny Grenlandsbane og sammenkopling til Sørlandsbanen.

De har gått sammen i et felles krav som ble sendt til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen fredag 29. juni. I brevet skriver de at planene om å utbedre Grenlandsbanen kommer for sent i Nasjonal Transportplan. Med dette kommer sammenkopling til Sørlandsbanen tilsvarende sent. Disse utbedringene vil til sammen redusere reisetiden fra Kristiansand til Oslo med en time.

Hele brevet lyder slik:

Sammenkoblingen av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen gjennom bygging av ny jernbane fra Porsgrunn til Brokelandsheia i Aust-Agder, vil redusere reisetiden fra Kristiansand og Stavanger til Oslo med minst én time. Bo- og arbeidsmarkedet blir betydelig utvidet, og transportalternativene blir vesentlig forbedret for mer enn 50 % av landets befolkning. En slik reisetidsforkortelse vil bety svært mye for den videre utviklingen i byene i Vestfold, Telemark, Aust- Agder, Vest-Agder og Rogaland.
I nasjonal transportplan og i Jernbanesektorens handlingsprogram er bevilgninger til planlegging av Grenlandsbanen foreslått til siste periode i NTP. Byggingen er foreslått gjennomført til etter at InterCity er ferdig til Porsgrunn. Stortinget har i behandlingen av NTP vedtatt at sammenkoblingen av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen skal være ferdig først i 2035. Vi mener at dette er for sent. Det må være mulig å sikre en raskere fremdrift ved for eksempel å arbeide med flere prosjekter parallelt.
Eidangerparsellen åpner i september i år, og vil gi betydelig kortere reisetid mellom Porsgrunn og Larvik. Det vil legge grunnlaget for fornyet vekst i den regionen. Vi vil minne om at Eidangerparsellen ble vedtatt bygget med dobbeltspor og hastighet på 250 km/t for å legge til rette for sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen. Vi finner det derfor naturlig at planlegging en av Grenlandsbanen starter umiddelbart etter at i forlengelsen av at Eidangerparsellen blir ferdig. Dette er også viktig for å få en rask avklaring knyttet til nye Porsgrunn stasjon og dermed utviklingen i Porsgrunn.
En stor del av Norges befolkning bor langs kysten fra Oslo til Stavanger. For at regionen skal være konkurransedyktig er det viktig at Grenlandsbanen ferdigstilles tidligere enn i 2035. Skal det skje, må planmidler stilles til rådighet så raskt som mulig og i alle fall i første del av denne NTP-perioden.

Dersom vi ikke kommer i gang nå, vil det bli svært vanskelig å få Grenlandsbanen ferdig innen 2035.
I disse dager er Sørlandsbanen til Kristiansand 80 år. Flere delstrekninger er over hundre år. Banen er enkeltsporet, den byr på store vedlikeholds utfordringer og togene kjører gjennomsnittlig i hastigheter under 80 km/t. Banen binder sammen mer enn 50 % av Norges befolkning og er en av de viktigste fjerntogstrekninger i landet. Derfor forundrer det oss at det ikke foreligger en helhetlig plan på hvordan denne viktige banen skal bringes opp til en moderne standard og bedre treffe de befolkningsrike byene i landsdelen. En helhetlig plan vil være svært viktig for arealplanarbeidet i byene våre. Vi ber om at en slik helhetlig plan blir prioritert i kommende Nasjonal transportplan.

Med vennlig hilsen
Harald Furre, ordfører i Kristiansand
Christine Sagen Helgø, ordfører i Stavanger
Stanley Wirak, ordfører i Sandnes
Reinert Kverneland, ordfører i Time
Jan Sigbjørnsen, ordfører i Flekkefjord
Per Sverre Kvinlaug, ordfører i Kvinesdal
Arnt Abrahamsen, ordfører i Farsund
Margrethe Handeland, ordfører i Hægebostad
Reidun Bakken, ordfører i Audnedal
Janne Fardal Kristoffersen, ordfører i Lindesnes
Jan Kristensen, ordfører i Lyngdal
Alf Erik Andersen, ordfører i Mandal
Helge Sandåker, ordfører i Marnardal
Astrid Margrethe Hilde, ordfører i Søgne
Johnny Greibesland, ordfører i Songdalen
Arne Thomassen, ordfører i Lillesand
Gro Anita Mykjåland, ordfører i Iveland
Kjetil Glimsdal, ordfører i Grimstad
Ove Gundersen, ordfører i Froland
Reidar Saga, ordfører i Åmli
Robert Cornels Nordli, ordfører i Arendal
Jan Dukene, ordfører i Tvedestrand
Inger Løite, ordfører i Gjerstad
Jone Blikra, ordfører i Kragerø
Hedda Foss Five, ordfører i Skien
Robin Martin Kåss, ordfører i Porsgrunn
Rune Høiseth, ordfører i Larvik
Bjørn Ole Gleditsch, ordfører i Sandefjord
Petter Berg, ordfører i Tønsberg
Alf Johan Svele, ordfører i Holmestrand
Elin Gran Weggesrud, ordfører i Sande

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du bli medlem?

Fyll ut skjemaet nedenfor