AA

Politiet ønsker informasjon om korona-kriminalitet

 • Cathrine Fossnes, næringslivskontakt i Agder politidistrikt. Foto: Politiet

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Politiet oppfordrer bedrifter til å ta kontakt dersom de opplever kriminalitet knyttet til koronaviruset.

– Politiet trenger informasjon om kriminalitet som treffer næringslivet, og vi ønsker spesielt å vite om koronasituasjonen påvirker bildet, slik som næringslivet i Agder opplever det, sier Cathrine Fossnes, næringslivskontakt i Agder politidistrikt.

Hun forteller at koronaviruset har påvirket politiets arbeid.

– Vi ser at Covid 19 bidrar til å endre kriminalitetsbildet, på den måten at vi på enkelte saksfelt får mindre saker. Det betyr ikke nødvendigvis at kriminaliteten ikke skjer. Vi har opplysninger om at kriminelle utnytter situasjonen til å begå kriminalitet.

Mye av næringslivskriminaliteten som skjer under koronakrisen kommer ikke til uttrykk gjennom anmeldt kriminalitet, og ved å rapportere om kriminalitet og forsøk på dette kan bedrifter være med å bidra til økt kunnskap hos politiet.

– Vi har store mørketall når det gjelder registrert kriminalitet i næringslivet. Politiet ønsker en dialog, som ikke trenger å gå via straffesaksporet. Om politiet får kunnskap om økende kriminalitet, kan vi bidra til å treffe bedre på forebyggende tiltak. Informasjonen som kommer inn, vil gå inn i etterretningsporet, og bidra til at politiet får bedre kunnskap om utfordringene.

Dersom du har informasjon som kan svare på følgende informasjonsbehov hos politiet ønsker Fossnes at du tar kontakt:

 • Har din bedrift blitt utsatt for dataangrep relatert til Covid 19?
 • Har din bedrift blitt utsatt for bedrageri relatert til Covid 19?
 • Har din bedrift blitt utsatt for tyveri av smittevernsprodukter eller andre produkter relatert til Covid 19?
 • Har din bedrift blitt utsatt for andre former for kriminalitet som følge av Covid 19?
 • Er din bedrift sårbar for kriminalitet knyttet til Covid 19 og hvorfor?

De ønsker også informasjon om kriminalitet begått av næringslivet, slik som skatt- og avgiftskriminalitet, brudd på arbeidsmiljøloven og trygdesvindel.

– Informasjonsbehovene er utarbeidet av seksjon for etterretning, og de betjener mailen hvor det ønskes informasjon til, forteller Fossnes.

 

Slik går du frem dersom du ønsker å dele informasjon:

Svar på informasjonsbehov rapporteres til følgende e-post mottak:

Agder.etterretningspunkt@politiet.no

I rapporteringen ønskes det at man gjør rede for kilden til opplysningene. Politiet er opptatt av at de opplysningene som blir gitt behandles på en sikker måte, og ønsker derfor at man i rapporteringen setter på en distribusjonskode:

H0 – Kan deles åpent

H1 – Deles kun med ansatte i politiet

H2 – Skal ikke deles uten samtykke fra avsender

Ved spørsmål, ta kontakt:

Cathrine D-P Fossnes

Næringslivskontakt

Forebyggende seksjon

Felles enhet for etterretning, forebygging og etterforskning.

Agder politidistrikt

cathrine.fossnes@politiet.no

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Politiet oppfordrer bedrifter til å ta kontakt dersom de opplever kriminalitet knyttet til koronaviruset.

– Politiet trenger informasjon om kriminalitet som treffer næringslivet, og vi ønsker spesielt å vite om koronasituasjonen påvirker bildet, slik som næringslivet i Agder opplever det, sier Cathrine Fossnes, næringslivskontakt i Agder politidistrikt.

Hun forteller at koronaviruset har påvirket politiets arbeid.

– Vi ser at Covid 19 bidrar til å endre kriminalitetsbildet, på den måten at vi på enkelte saksfelt får mindre saker. Det betyr ikke nødvendigvis at kriminaliteten ikke skjer. Vi har opplysninger om at kriminelle utnytter situasjonen til å begå kriminalitet.

Mye av næringslivskriminaliteten som skjer under koronakrisen kommer ikke til uttrykk gjennom anmeldt kriminalitet, og ved å rapportere om kriminalitet og forsøk på dette kan bedrifter være med å bidra til økt kunnskap hos politiet.

– Vi har store mørketall når det gjelder registrert kriminalitet i næringslivet. Politiet ønsker en dialog, som ikke trenger å gå via straffesaksporet. Om politiet får kunnskap om økende kriminalitet, kan vi bidra til å treffe bedre på forebyggende tiltak. Informasjonen som kommer inn, vil gå inn i etterretningsporet, og bidra til at politiet får bedre kunnskap om utfordringene.

Dersom du har informasjon som kan svare på følgende informasjonsbehov hos politiet ønsker Fossnes at du tar kontakt:

 • Har din bedrift blitt utsatt for dataangrep relatert til Covid 19?
 • Har din bedrift blitt utsatt for bedrageri relatert til Covid 19?
 • Har din bedrift blitt utsatt for tyveri av smittevernsprodukter eller andre produkter relatert til Covid 19?
 • Har din bedrift blitt utsatt for andre former for kriminalitet som følge av Covid 19?
 • Er din bedrift sårbar for kriminalitet knyttet til Covid 19 og hvorfor?

De ønsker også informasjon om kriminalitet begått av næringslivet, slik som skatt- og avgiftskriminalitet, brudd på arbeidsmiljøloven og trygdesvindel.

– Informasjonsbehovene er utarbeidet av seksjon for etterretning, og de betjener mailen hvor det ønskes informasjon til, forteller Fossnes.

 

Slik går du frem dersom du ønsker å dele informasjon:

Svar på informasjonsbehov rapporteres til følgende e-post mottak:

Agder.etterretningspunkt@politiet.no

I rapporteringen ønskes det at man gjør rede for kilden til opplysningene. Politiet er opptatt av at de opplysningene som blir gitt behandles på en sikker måte, og ønsker derfor at man i rapporteringen setter på en distribusjonskode:

H0 – Kan deles åpent

H1 – Deles kun med ansatte i politiet

H2 – Skal ikke deles uten samtykke fra avsender

Ved spørsmål, ta kontakt:

Cathrine D-P Fossnes

Næringslivskontakt

Forebyggende seksjon

Felles enhet for etterretning, forebygging og etterforskning.

Agder politidistrikt

cathrine.fossnes@politiet.no

Tagger:,

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor