AA

– Praksisplasser er en god rekrutteringsarena

  • UiA er på jakt etter bedrifter som vil stille med praksisplasser til høsten. Foto: Jon Petter Thorsen, Aptum
Medlemsnytt

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Høsten 2020 kan studenter ved UiAs bachelorprogram IT- og informasjonssystemer velge emnet Praksisprosjekt. Nå søker universitetet etter bedrifter som tilbyr praksisplasser.

– Praksisplasser bidrar til å styrke samarbeidet mellom akademia og arbeidslivet. Ved på tilby praksisplasser bidrar bedriftene til å gi studentene arbeidserfaring, samtidig som de blir bedre kjent med studentene og kompetansen de besitter. Dette er en god rekrutteringsarena for bedriftene. Samtidig bidrar bedriftene til vedvarende utvikling av viktige roller i samfunnet ettersom IT-spesialister pekes på som sentrale aktører i utviklingen av fremtidens samfunn, sier Hallgeir Nilsen, emneansvarlig for Praksisprosjekt på UiAs bachelorprogram i IT- og informasjonssystemer.

Det er flere ulike typer bedrifter som kan være aktuelle for å stille med praksisplasser.

– Det kan være bedrifter som for eksempel har følgende oppgaver å tilby studentene: ulike aktiviteter innen innovasjon og systemutvikling inklusive utarbeidelse av forretningsplan, utarbeiding av business case, utarbeiding av kravspesifikasjon, oppgaver innen analyse og design, programmeringsoppgaver eller installasjon, drift og vedlikehold av systemer, databaser, nettverk og lignende, forklarer Nilsen.

Han forteller at universitetet har fått gode tilbakemeldinger fra bedrifter som har hatt praksisstudenter tidligere år.

– Tilbakemeldingene har vært veldig positive, og flere av bedriftene ønsker å tilby praksisplass også i år. Bedriftene opplever at studentene er nysgjerrige og lærevillige, og at de bidrar inn med ny kunnskap og et nytt blikk på ulike løsninger.

 

Dersom du og din bedrift er interessert i ordningen, kan du melde din interesse ved å besvare følgende spørsmål, og sende til amna.drace@uia.no innen 29. mai:

1. Kort om din virksomhet

a) Navn på organisasjonen

b) Bransje/sektor

c) Antall ansatte

d) Lokalisering

2. Bakgrunn for ønsket om å tilby praksisplass

3. Mulige arbeidsoppgaver og prosjekter for praksisstudenten

a) I hvilken/hvilke avdeling/-er det aktuelt å ha praksiskandidater?

b) Er det konkrete arbeidsoppgaver eller prosjekter som er påtenkt?

c) Hvor mange timer ser dere for dere at studenten er tilstede, eventuelt ønsket prosjektlengde?

4. Hvor mange praksiskandidater kan din organisasjon ta imot?

5. Stilles det noen spesielle krav ved utvelgelse av aktuelle kandidater til din virksomhet?

6. Kontaktinformasjonen til UiAs kontaktperson i deres organisasjon

 

Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Høsten 2020 kan studenter ved UiAs bachelorprogram IT- og informasjonssystemer velge emnet Praksisprosjekt. Nå søker universitetet etter bedrifter som tilbyr praksisplasser.

– Praksisplasser bidrar til å styrke samarbeidet mellom akademia og arbeidslivet. Ved på tilby praksisplasser bidrar bedriftene til å gi studentene arbeidserfaring, samtidig som de blir bedre kjent med studentene og kompetansen de besitter. Dette er en god rekrutteringsarena for bedriftene. Samtidig bidrar bedriftene til vedvarende utvikling av viktige roller i samfunnet ettersom IT-spesialister pekes på som sentrale aktører i utviklingen av fremtidens samfunn, sier Hallgeir Nilsen, emneansvarlig for Praksisprosjekt på UiAs bachelorprogram i IT- og informasjonssystemer.

Det er flere ulike typer bedrifter som kan være aktuelle for å stille med praksisplasser.

– Det kan være bedrifter som for eksempel har følgende oppgaver å tilby studentene: ulike aktiviteter innen innovasjon og systemutvikling inklusive utarbeidelse av forretningsplan, utarbeiding av business case, utarbeiding av kravspesifikasjon, oppgaver innen analyse og design, programmeringsoppgaver eller installasjon, drift og vedlikehold av systemer, databaser, nettverk og lignende, forklarer Nilsen.

Han forteller at universitetet har fått gode tilbakemeldinger fra bedrifter som har hatt praksisstudenter tidligere år.

– Tilbakemeldingene har vært veldig positive, og flere av bedriftene ønsker å tilby praksisplass også i år. Bedriftene opplever at studentene er nysgjerrige og lærevillige, og at de bidrar inn med ny kunnskap og et nytt blikk på ulike løsninger.

 

Dersom du og din bedrift er interessert i ordningen, kan du melde din interesse ved å besvare følgende spørsmål, og sende til amna.drace@uia.no innen 29. mai:

1. Kort om din virksomhet

a) Navn på organisasjonen

b) Bransje/sektor

c) Antall ansatte

d) Lokalisering

2. Bakgrunn for ønsket om å tilby praksisplass

3. Mulige arbeidsoppgaver og prosjekter for praksisstudenten

a) I hvilken/hvilke avdeling/-er det aktuelt å ha praksiskandidater?

b) Er det konkrete arbeidsoppgaver eller prosjekter som er påtenkt?

c) Hvor mange timer ser dere for dere at studenten er tilstede, eventuelt ønsket prosjektlengde?

4. Hvor mange praksiskandidater kan din organisasjon ta imot?

5. Stilles det noen spesielle krav ved utvelgelse av aktuelle kandidater til din virksomhet?

6. Kontaktinformasjonen til UiAs kontaktperson i deres organisasjon

 

Tagger:, ,

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor