AA

Pris til Foreningen for barnepalliasjon

  • Fra venstre: Styremedlem Else Haugland i UNI, generalsekretær i FFB Natasha Pedersen og Isabel Kjærstad Pedersen, styremedlem i FFB.
Medlemsnytt

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Stiftelsen UNI har tildelt Foreningen for barnepalliasjon Skadevernprisen 2019.

Stiftelsen UNI støtter tiltak som verner mennesker og historiske bygninger. Prisen på 500.000 kroner ble offentliggjort 4. desember, og overrakt generalsekretær Natasha Pedersen fra Foreningen for barnepalliasjon.

Det var Else Haugland, styremedlem i Stiftelsen UNI, som delte ut prisen. Dette er styrets begrunnelse:

“Foreningen for barnepalliasjon FFB er den eneste organisasjonen i Norden som jobber for barnepalliasjon. Foreningen jobber for at barn og unge skal få tilgang til et palliativt behandlingstilbud i Norge. Det er medmennesker som arbeider for at alvorlig kronisk syke og døende barn og deres pårørende skal oppleve kvalitet, trygghet og verdighet. Organisasjonen jobber kontinuerlig med informasjon, kunnskap og opplysningsarbeid i barnepalliasjon og er en viktig og etterspurt kompetanseformidler for helsepersonell. En viktig oppgave er å arrangere konferanser, kurs, fagdager i kommuner og ved universiteter og høyskoler. Foreningen jobber målrettet og kunnskapsbasert for å sikre best mulig omsorg og behandling for alvorlig syke og døende barn i Norge. Foreningen er politisk-, livssyns- og diagnosenøytral. Organisasjonens medlemmer består av frivillige, pårørende, helsepersonell og bedrifter. Selv om foreningen får statstøtte utgjør dette lite i forhold til den innsatsen som legges ned.”

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Stiftelsen UNI har tildelt Foreningen for barnepalliasjon Skadevernprisen 2019.

Stiftelsen UNI støtter tiltak som verner mennesker og historiske bygninger. Prisen på 500.000 kroner ble offentliggjort 4. desember, og overrakt generalsekretær Natasha Pedersen fra Foreningen for barnepalliasjon.

Det var Else Haugland, styremedlem i Stiftelsen UNI, som delte ut prisen. Dette er styrets begrunnelse:

“Foreningen for barnepalliasjon FFB er den eneste organisasjonen i Norden som jobber for barnepalliasjon. Foreningen jobber for at barn og unge skal få tilgang til et palliativt behandlingstilbud i Norge. Det er medmennesker som arbeider for at alvorlig kronisk syke og døende barn og deres pårørende skal oppleve kvalitet, trygghet og verdighet. Organisasjonen jobber kontinuerlig med informasjon, kunnskap og opplysningsarbeid i barnepalliasjon og er en viktig og etterspurt kompetanseformidler for helsepersonell. En viktig oppgave er å arrangere konferanser, kurs, fagdager i kommuner og ved universiteter og høyskoler. Foreningen jobber målrettet og kunnskapsbasert for å sikre best mulig omsorg og behandling for alvorlig syke og døende barn i Norge. Foreningen er politisk-, livssyns- og diagnosenøytral. Organisasjonens medlemmer består av frivillige, pårørende, helsepersonell og bedrifter. Selv om foreningen får statstøtte utgjør dette lite i forhold til den innsatsen som legges ned.”

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor