AA

Produserer til Munch og Deichman

  • Fra venstre: Aksel Andersen, Kjell Nevland, Øystein Glad og Anders Drange utgjør deler av Bicos ledergruppe. I verkstedet på Fidjemoen produseres innredning til bygg over hele landet.
spenn logo

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Det startet som et byggmesterfirma i 1953, og er i dag en nasjonal aktør innenfor bygg- og innredningsbransjen. I 2018 omsatte Bico for over 550 millioner, og veksten fortsetter.

– Det er mange prosjekter vi er veldig stolt av, sier Øystein Glad. Han er administrerende direktør i Bico Bygg og Innredning, og trekker frem flere private hytter, ridesenteret ved Gillsvann, den helt nye vaffelbua i Jegersberg og hotell Caledonien som noen av selskapets stoltheter.

– Det hender at jeg er rundt på ulike steder i Norge, på restauranter eller i andre bygninger, og tenker at «jøss, dette har vi laget». Da blir jeg litt stolt!

Jubileumsår

Bicos historie går helt tilbake til 1953, med oppstarten av byggmesterfirmaet Drangsholt og Sællmann. I 1968 startet Kristiansand Treinnredning opp, og i 1989 slo disse seg sammen til det som i dag er Bico Bygg og Innredning. I år fyller bedriften 30 år, og Glad forteller om en positiv utvikling.

– Vi har hatt en god utvikling de siste årene. I 2017 omsatte vi for nesten en halv milliard kroner, og i 2018 for over 550 millioner. Det må vi si er akseptabelt, sier han.

Nå ønsker de å vokse videre.

– Vi har ambisjoner om videre vekst, hovedsakelig nasjonalt i første omgang. Vi vil etablere nye kontorer andre steder, og konsentrerer oss om de største byene. Vi har en langsiktig plan som går ut 2022, forteller Glad.

I dag har Bico hovedkontor i Kristiansand, og et avdelingskontor i Oslo. I tillegg har selskapet et heleid datterselskap i Danmark, og et deleid selskap i Sverige.

– 80 prosent av de 140 ansatte jobber ved kontoret i Kristiansand. Her har vi også en del produksjon, selv om mesteparten av produksjonen foregår i utlandet.

Kundene stiller mer krav til bærekraft nå enn før

Flere avdelinger

I løpet av en måned kan Bico produsere åtte hotellrominnredninger, en enebolig, en hytte, seks leiligheter og tolv kontorer. Arbeidet er fordelt på fire avdelinger: bygg, butikk, innredning og eiendom.

– Den største avdelingen er byggmestervirksomheten. Her er nedslagsfeltet regionalt, og vi har både privatkunder og næringskunder. For eksempel bygger vi private hytter og leilighetsbygg, forteller Glad.

Innredningsavdelingen er en nasjonal aktør, hvor de typiske kundene er innenfor service- og hotellbransjen.

– Denne avdelingen har mye egenproduksjon, og det som produseres ved verkstedet vårt i Kristiansand er hovedsakelig til denne avdelingen. Det kan være alt fra gulv og tak til møbler. Siden 2016 har vi levert nesten 700 hotellrom bare til Thon, sier Glad.

Flere norske signalbygg har fått sin innredning fra Bico, noe de ansatte er svært fornøyd med.

– Nå leverer vi for eksempel innredning til Munchmuseet og Deichman bibliotek i Oslo. At vi har skodd oss for å komme helt dit synes jeg er utrolig stas.

Miljøvennlige tiltak

De siste årene er det mye som har endret seg i byggebransjen, og ved Bico merker de særlig økt fokus på bærekraft og miljøtiltak. Selv var de den første byggmesteren i Norge som ble miljøsertifisert av Stiftelsen Miljøfyrtårn.

Administrerende direktør Øystein Glad og markedssjef Aksel Andersen har hver sine favorittprosjekter. – Ved hotell Caledonien har vi vært inne i flere omganger, det kjenner vi på at er vårt, sier Andersen.

– Vi merker at kundene stiller mye mer krav til bærekraft nå enn før. Særlig stiller det offentlige høye krav, og vi har merket stor forskjell i løpet av siste ti årene. Et eksempel er at det forventes at vi kildesorterer alt av avfall, forteller Glad.

Et internt mål Bico har satt, er at de ved verkstedet skal kildesortere 85 prosent av avfallet. Ved byggeplassene er målet å kildesortere 75 prosent.

– Dette jobber vi hardt for å opprettholde. Vi har faktisk også hatt en byggeplass hvor alt, altså hundre prosent, av avfallet ble kildesortert!

Satser på roboter

Glad har også bitt seg merke i at byggebransjen henger etter når det gjelder digitalisering og automatisering, og ønsker å gjøre noe med nettopp det.

– Vi var på et foredrag med Bernt Inge Øhrn ved Mechatronics Innovation Lab (MIL) i Grimstad. Han nevnte byggebransjen som en sinke i det digitale skiftet, så vi tok ham på ordet og nå har vi vært på flere ulike workshoper om digitalisering. Dette er for å finne ut av hvilke muligheter vi har når det gjelder automatisering og robotisering, forteller han.

Foreløpig har ikke Bico roboter i produksjonen, men de har startet jobben med å finne mulige løsninger.

– Tanken vår er at vi ønsker å produsere mer, ikke å bytte ut de ansatte. Jeg tror det ligger uante muligheter der, og at det handler om å ha øynene åpne, sier han.

Dersom det effektiviserer driften, ser Glad for seg å bruke roboter både i produksjonslokalet og på byggeplasser.

– Foreløpig tror jeg det er større sjanse for at vi får roboter inn i produksjonen enn på byggeplassene, men vi er i full gang med å lete etter muligheter til å bruke roboter også her. Automatisering er jo også viktig på andre områder, for eksempel innenfor kontor. Dette ser vi ved at vi stadig får nye løsninger for blant annet lesing av fakturaer, avslutter Øystein Glad.

FAKTA: Bico Bygg og Innredning

Adresse: Fidjemoen 6, Kristiansand

På nett: bico.no

Ansatte: 142

Stiftet: 1980

Daglig leder: Øystein Glad

Driftsinntekt: 491 918′

Resultat før skatt: 29 762′

‘Tall i tusen, fra året 2017. Kilde: proff.no.

VIL DU MOTTA SPENN I POSTEN?

Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

VIL DU MOTTA SPENN I POSTEN?

Annonse
Annonse
Annonse
Det startet som et byggmesterfirma i 1953, og er i dag en nasjonal aktør innenfor bygg- og innredningsbransjen. I 2018 omsatte Bico for over 550 millioner, og veksten fortsetter.

– Det er mange prosjekter vi er veldig stolt av, sier Øystein Glad. Han er administrerende direktør i Bico Bygg og Innredning, og trekker frem flere private hytter, ridesenteret ved Gillsvann, den helt nye vaffelbua i Jegersberg og hotell Caledonien som noen av selskapets stoltheter.

– Det hender at jeg er rundt på ulike steder i Norge, på restauranter eller i andre bygninger, og tenker at «jøss, dette har vi laget». Da blir jeg litt stolt!

Jubileumsår

Bicos historie går helt tilbake til 1953, med oppstarten av byggmesterfirmaet Drangsholt og Sællmann. I 1968 startet Kristiansand Treinnredning opp, og i 1989 slo disse seg sammen til det som i dag er Bico Bygg og Innredning. I år fyller bedriften 30 år, og Glad forteller om en positiv utvikling.

– Vi har hatt en god utvikling de siste årene. I 2017 omsatte vi for nesten en halv milliard kroner, og i 2018 for over 550 millioner. Det må vi si er akseptabelt, sier han.

Nå ønsker de å vokse videre.

– Vi har ambisjoner om videre vekst, hovedsakelig nasjonalt i første omgang. Vi vil etablere nye kontorer andre steder, og konsentrerer oss om de største byene. Vi har en langsiktig plan som går ut 2022, forteller Glad.

I dag har Bico hovedkontor i Kristiansand, og et avdelingskontor i Oslo. I tillegg har selskapet et heleid datterselskap i Danmark, og et deleid selskap i Sverige.

– 80 prosent av de 140 ansatte jobber ved kontoret i Kristiansand. Her har vi også en del produksjon, selv om mesteparten av produksjonen foregår i utlandet.

Kundene stiller mer krav til bærekraft nå enn før

Flere avdelinger

I løpet av en måned kan Bico produsere åtte hotellrominnredninger, en enebolig, en hytte, seks leiligheter og tolv kontorer. Arbeidet er fordelt på fire avdelinger: bygg, butikk, innredning og eiendom.

– Den største avdelingen er byggmestervirksomheten. Her er nedslagsfeltet regionalt, og vi har både privatkunder og næringskunder. For eksempel bygger vi private hytter og leilighetsbygg, forteller Glad.

Innredningsavdelingen er en nasjonal aktør, hvor de typiske kundene er innenfor service- og hotellbransjen.

– Denne avdelingen har mye egenproduksjon, og det som produseres ved verkstedet vårt i Kristiansand er hovedsakelig til denne avdelingen. Det kan være alt fra gulv og tak til møbler. Siden 2016 har vi levert nesten 700 hotellrom bare til Thon, sier Glad.

Flere norske signalbygg har fått sin innredning fra Bico, noe de ansatte er svært fornøyd med.

– Nå leverer vi for eksempel innredning til Munchmuseet og Deichman bibliotek i Oslo. At vi har skodd oss for å komme helt dit synes jeg er utrolig stas.

Miljøvennlige tiltak

De siste årene er det mye som har endret seg i byggebransjen, og ved Bico merker de særlig økt fokus på bærekraft og miljøtiltak. Selv var de den første byggmesteren i Norge som ble miljøsertifisert av Stiftelsen Miljøfyrtårn.

Administrerende direktør Øystein Glad og markedssjef Aksel Andersen har hver sine favorittprosjekter. – Ved hotell Caledonien har vi vært inne i flere omganger, det kjenner vi på at er vårt, sier Andersen.

– Vi merker at kundene stiller mye mer krav til bærekraft nå enn før. Særlig stiller det offentlige høye krav, og vi har merket stor forskjell i løpet av siste ti årene. Et eksempel er at det forventes at vi kildesorterer alt av avfall, forteller Glad.

Et internt mål Bico har satt, er at de ved verkstedet skal kildesortere 85 prosent av avfallet. Ved byggeplassene er målet å kildesortere 75 prosent.

– Dette jobber vi hardt for å opprettholde. Vi har faktisk også hatt en byggeplass hvor alt, altså hundre prosent, av avfallet ble kildesortert!

Satser på roboter

Glad har også bitt seg merke i at byggebransjen henger etter når det gjelder digitalisering og automatisering, og ønsker å gjøre noe med nettopp det.

– Vi var på et foredrag med Bernt Inge Øhrn ved Mechatronics Innovation Lab (MIL) i Grimstad. Han nevnte byggebransjen som en sinke i det digitale skiftet, så vi tok ham på ordet og nå har vi vært på flere ulike workshoper om digitalisering. Dette er for å finne ut av hvilke muligheter vi har når det gjelder automatisering og robotisering, forteller han.

Foreløpig har ikke Bico roboter i produksjonen, men de har startet jobben med å finne mulige løsninger.

– Tanken vår er at vi ønsker å produsere mer, ikke å bytte ut de ansatte. Jeg tror det ligger uante muligheter der, og at det handler om å ha øynene åpne, sier han.

Dersom det effektiviserer driften, ser Glad for seg å bruke roboter både i produksjonslokalet og på byggeplasser.

– Foreløpig tror jeg det er større sjanse for at vi får roboter inn i produksjonen enn på byggeplassene, men vi er i full gang med å lete etter muligheter til å bruke roboter også her. Automatisering er jo også viktig på andre områder, for eksempel innenfor kontor. Dette ser vi ved at vi stadig får nye løsninger for blant annet lesing av fakturaer, avslutter Øystein Glad.

FAKTA: Bico Bygg og Innredning

Adresse: Fidjemoen 6, Kristiansand

På nett: bico.no

Ansatte: 142

Stiftet: 1980

Daglig leder: Øystein Glad

Driftsinntekt: 491 918′

Resultat før skatt: 29 762′

‘Tall i tusen, fra året 2017. Kilde: proff.no.

Tagger:

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor