AA

Reduserte sykefraværet med 40 prosent

Medlemsnytt

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Høyt sykefravær blant ansatte fikk Espen Austenå Nilsen, tidligere leder for kundeservice i Broadnet, til å ta grep.

I perioder var sykefraværet uforholdsmessig høyt, og i starten av 2017 opprettet kundeavdelingen til Broadnet og HomeNet i Kristiansand et samarbeid med idrettspedagog  og personlig trener Anne Kristine Sola og kiropraktor Jorunn Hustoft Fiane fra Min Kiropraktor. Målet var å redusere og forebygge sykefraværet i bedriften.

– Hele motivasjonen for å redusere sykefraværet er å sette fokus på og øke medarbeidertilfredshet, og forebygge  skader og smerter og igjen da sykefraværet, sier Austenå Nilsen.

Innenfor Kundeservice er det å jobbe på kundesenter forbundet med tradisjonelt høyt sykefravær. I NAVs statistikker ligger denne typen arbeidsplasser i perioder dobbelt over landsgjennomsnitt.

– Det er mange faktorer som spiller inn, men vi ser helt klart en sammenheng mellom forebygging og behandling av ulike plager og det generelle fraværet. Vi opplever at det å ha ukentlig trening med idrettspedagog, samt en kiropraktor på lokasjonen, gir våre ansatte et lavterskeltilbud når det gjelder å ta tak i helseplager relatert til muskel og skjelettsystemet, sier Austenå Nilsen.

Idrettspedagog og personlig trener Anne Kristine Sola har jobbet med bedriften tidligere og sett hvilken positiv effekt trening har på de ansatte og sykefraværet.

– Det er kjekt å se at effekten av trening har så stor påvirkning på sykefraværet. Derfor tok jeg kontakt med kiropraktor Jorunn Hustoft Fiane for å se om vi sammen kunne jobbe for å redusere fraværet og bedre helsen til de ansatte gjennom trening og målrettet behandling på bedrift, forteller Sola.

De fokuserte på gruppetreninger samt mulighet for behandlinger fire til fem timer en gang i uka. Det har resultert i at det fra januar til september 2017 har vært en nedgang i sykefraværet på hele 40 prosent, og nivået har stabilisert seg under landsgjennomsnittet den siste perioden.

– Vi har troen på et tverrfaglig samarbeid sammen med lederne i bedriften. Et sterkt signal om at de ansatte blir verdsatt på denne måten sammen med økt kunnskap er nøkkelen til det lave fraværet, mener Austenå Nilsen.

 

Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Høyt sykefravær blant ansatte fikk Espen Austenå Nilsen, tidligere leder for kundeservice i Broadnet, til å ta grep.

I perioder var sykefraværet uforholdsmessig høyt, og i starten av 2017 opprettet kundeavdelingen til Broadnet og HomeNet i Kristiansand et samarbeid med idrettspedagog  og personlig trener Anne Kristine Sola og kiropraktor Jorunn Hustoft Fiane fra Min Kiropraktor. Målet var å redusere og forebygge sykefraværet i bedriften.

– Hele motivasjonen for å redusere sykefraværet er å sette fokus på og øke medarbeidertilfredshet, og forebygge  skader og smerter og igjen da sykefraværet, sier Austenå Nilsen.

Innenfor Kundeservice er det å jobbe på kundesenter forbundet med tradisjonelt høyt sykefravær. I NAVs statistikker ligger denne typen arbeidsplasser i perioder dobbelt over landsgjennomsnitt.

– Det er mange faktorer som spiller inn, men vi ser helt klart en sammenheng mellom forebygging og behandling av ulike plager og det generelle fraværet. Vi opplever at det å ha ukentlig trening med idrettspedagog, samt en kiropraktor på lokasjonen, gir våre ansatte et lavterskeltilbud når det gjelder å ta tak i helseplager relatert til muskel og skjelettsystemet, sier Austenå Nilsen.

Idrettspedagog og personlig trener Anne Kristine Sola har jobbet med bedriften tidligere og sett hvilken positiv effekt trening har på de ansatte og sykefraværet.

– Det er kjekt å se at effekten av trening har så stor påvirkning på sykefraværet. Derfor tok jeg kontakt med kiropraktor Jorunn Hustoft Fiane for å se om vi sammen kunne jobbe for å redusere fraværet og bedre helsen til de ansatte gjennom trening og målrettet behandling på bedrift, forteller Sola.

De fokuserte på gruppetreninger samt mulighet for behandlinger fire til fem timer en gang i uka. Det har resultert i at det fra januar til september 2017 har vært en nedgang i sykefraværet på hele 40 prosent, og nivået har stabilisert seg under landsgjennomsnittet den siste perioden.

– Vi har troen på et tverrfaglig samarbeid sammen med lederne i bedriften. Et sterkt signal om at de ansatte blir verdsatt på denne måten sammen med økt kunnskap er nøkkelen til det lave fraværet, mener Austenå Nilsen.

 

Tagger:,

Våre hovedsamarbeidspartnere