AA

Regnskaps Companiet blir en del av VIEW gruppen

  • Ytterst fra venstre: Morten Bratlie (VIEW), Cay Moen (Regnskaps Companiet), Gjermund Bratlie (VIEW). Ytterst fra høyre: Jannicke Helle (CFO i VIEW), John Hugosson (CEO i VIEW), Steinar Wehus (Regnskaps Companiet).
Medlemsnytt

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

For å utvikle regnskapsbedriften videre blir de nå en del av VIEW gruppen.

– Dette mener vi er et riktig neste steg i utvikling av Regnskaps Companiet. Både for våre kunder og medarbeidere, sier Steinar Wehus og Cay B Moen, gründerne i Regnskaps Companiet.

– Vårt fokus har hele tiden vært å levere regnskaps og rådgivningstjenester av høy kvalitet. Sammen med VIEW gruppen, som har sitt tyngdepunkt på leveranse av skybaserte økonomiløsninger, vil Regnskaps Companiet ha de beste forutsetninger til fortsatt å kunne levere tjenester av høy kvalitet og nå i kombinasjon med den beste teknologien, fortsetter Wehus.

For eksisterende kunder blir ikke endringen særlig merkbar.

– Alle kundeavtalene blir videreført og kontaktpersonene vil være de samme. Vi vil fortsatt være lokalisert i Kartheia.

– For oss er det en glede å ønske Regnskaps Companiet velkommen til VIEW. Prosessen har pågått siden sommeren 2020, sier Morten Bratlie, en av gründerne i VIEW som har ledet arbeidet.

– Det har vært viktig for oss at Steinar og Cay fortsetter som ledere av kontoret og som aksjonærer i VIEW. Med vår eksisterende virksomhet i Søgne blir vi en ledende aktør i Agder-regionen, fortsetter han.

– Regnskaps Companiet og VIEW i Søgne omsatte i 2020 for 40 millioner kroner, og består 33 medarbeidere. Fokuset på digitalisering og effektive løsninger kombinert med høy kompetanse og god service utgjør kjernen i det vi ønsker å tilby kundene videre, sier John Hugosson, CEO i VIEW gruppen.

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
For å utvikle regnskapsbedriften videre blir de nå en del av VIEW gruppen.

– Dette mener vi er et riktig neste steg i utvikling av Regnskaps Companiet. Både for våre kunder og medarbeidere, sier Steinar Wehus og Cay B Moen, gründerne i Regnskaps Companiet.

– Vårt fokus har hele tiden vært å levere regnskaps og rådgivningstjenester av høy kvalitet. Sammen med VIEW gruppen, som har sitt tyngdepunkt på leveranse av skybaserte økonomiløsninger, vil Regnskaps Companiet ha de beste forutsetninger til fortsatt å kunne levere tjenester av høy kvalitet og nå i kombinasjon med den beste teknologien, fortsetter Wehus.

For eksisterende kunder blir ikke endringen særlig merkbar.

– Alle kundeavtalene blir videreført og kontaktpersonene vil være de samme. Vi vil fortsatt være lokalisert i Kartheia.

– For oss er det en glede å ønske Regnskaps Companiet velkommen til VIEW. Prosessen har pågått siden sommeren 2020, sier Morten Bratlie, en av gründerne i VIEW som har ledet arbeidet.

– Det har vært viktig for oss at Steinar og Cay fortsetter som ledere av kontoret og som aksjonærer i VIEW. Med vår eksisterende virksomhet i Søgne blir vi en ledende aktør i Agder-regionen, fortsetter han.

– Regnskaps Companiet og VIEW i Søgne omsatte i 2020 for 40 millioner kroner, og består 33 medarbeidere. Fokuset på digitalisering og effektive løsninger kombinert med høy kompetanse og god service utgjør kjernen i det vi ønsker å tilby kundene videre, sier John Hugosson, CEO i VIEW gruppen.

Tagger:

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor