AA

Ringvirkninger av å flytte konteinerhavna

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen anbefaler å frigi Lagmannsholmen og flytte konteinerne til Kongsgård/Vige.

Bernt Albert ber politikerne utrede innlandshavn slik Moss arbeider med. En slik løsning innebærer at konteinerne må håndteres to ganger i stedet for en. Konteinerne til Kristiansand skal fordeles mellom Arendal og Flekkefjord. Blant annet har vi store eksportbedrifter som er sensitive for den prisstigningen som ekstraarbeidet en innlandshavn vil føre til.

Moss la innlandshavna til et næringsområde nær E6 der flere av kundene befinner seg. Blant annet har Europris sitt store lager der og betjener alene 10.000 av de 60.000 konteinerne som går over Moss havn. For andre kunder sliter imidlertid Moss med at en omvei via ei innlandshavn vil gi prispåslag på grunn av ekstraarbeid, derfor håndteres fortsatt konteinere direkte fra havna.

Utgangspunktet i Kristiansand er unikt og gir mulighet for å ta en avgjørelse i høst: Det er allerede regulert en havn mellom Varoddbrua og stadion – ved europaveien utenfor sentrum. Kristiansand har et sted ved sjøen å flytte konteinerne til. Det gir en helt annen debatt.

I tillegg har vi altså det åpenbare potensialet for videre byutvikling som ligger i å frigjøre Lagmannsholmen, en utvikling som må ses i sammenheng med vedtatt utbedring av Gartnerløkka. Byen har ingenting å tjene på å utsette debatten om hvordan Lagmannsholmen skal bli.

Utvidelsen av en konteinerhavn i Kongsgård/Vige vil skje med den farten som markedet legger opp til. Ytre Ringvei vil kunne få økt samfunnsnytte og bli bygget, fordi selvkjørende løsninger mellom Kongsgård/Vige og Langemyr kan se dagens lys og brukes som erstatning for jernbane. Og nettopp elektriske, autonome løsninger for å håndtere konteinere jobber med langt mindre støy, og trenger ikke arbeidslys.

Vi tror heller ikke på å drive stadige omkamper om viktige samferdselsspørsmål.

Vi tror også på nye løsninger, faktisk er Kristiansand havn helt i front i å tenke miljø. Det samme er de som driver der. Men vi tror ikke på å eksperimentere med arbeidsplasser innen eksportindustrien, der hvert prispåslag er dramatisk.

Vi tror heller ikke på å drive stadige omkamper om viktige samferdselsspørsmål, saker det har vært kjempet for i mange år. En ny bruk av KMV-tomta slik Albert tar til orde for, bringer oss inn en ny debatt om ferjekai og allerede vedtatte planer for Gartnerløkka. En utfylling ved KMV ble vurdert som for dyrt så sent som i 2012, derfor sa 2013-vedtaket at konteinerne skal til Kongsgård/Vige og ferja fortsatt være der den er i dag.

De fleste kristiansandere vet hvor ofte danskebåten går. En flytting av ferjeterminalen til for eksempel Kongsgård/Vige – fordi plassen den har i dag brukes opp til konteinere – gir en helt annen frekvens inn i fjorden enn de 3-4 ukentlige konteinerskipene representerer. Det er mange grunner til at den debatten er ferdig.

Det krever politisk mot å flytte konteinerhavna, men som vi ser av poengene over, er ikke alternativene risikofrie.

Når det gjelder havner i andre byer, så tror vi på samarbeid. Derfor støtter vi ønskene om et felles selskap for Mandal, Kristiansand og Arendal. Men vi ser jo at nettopp olje og offshorenæringen vurderer Kongsgård/Vige som så bra at det bygges nytt der.

Og for å presisere enda en gang: Dagens havn i Kongsgård/Vige er ikke en del av debatten, selv om Albert forsøker å vri debatten dit hen.

Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse
Næringsforeningen i Kristiansandsregionen anbefaler å frigi Lagmannsholmen og flytte konteinerne til Kongsgård/Vige.
Bernt Albert ber politikerne utrede innlandshavn slik Moss arbeider med. En slik løsning innebærer at konteinerne må håndteres to ganger i stedet for en. Konteinerne til Kristiansand skal fordeles mellom Arendal og Flekkefjord. Blant annet har vi store eksportbedrifter som er sensitive for den prisstigningen som ekstraarbeidet en innlandshavn vil føre til.

Moss la innlandshavna til et næringsområde nær E6 der flere av kundene befinner seg. Blant annet har Europris sitt store lager der og betjener alene 10.000 av de 60.000 konteinerne som går over Moss havn. For andre kunder sliter imidlertid Moss med at en omvei via ei innlandshavn vil gi prispåslag på grunn av ekstraarbeid, derfor håndteres fortsatt konteinere direkte fra havna.

Utgangspunktet i Kristiansand er unikt og gir mulighet for å ta en avgjørelse i høst: Det er allerede regulert en havn mellom Varoddbrua og stadion – ved europaveien utenfor sentrum. Kristiansand har et sted ved sjøen å flytte konteinerne til. Det gir en helt annen debatt.

I tillegg har vi altså det åpenbare potensialet for videre byutvikling som ligger i å frigjøre Lagmannsholmen, en utvikling som må ses i sammenheng med vedtatt utbedring av Gartnerløkka. Byen har ingenting å tjene på å utsette debatten om hvordan Lagmannsholmen skal bli.

Utvidelsen av en konteinerhavn i Kongsgård/Vige vil skje med den farten som markedet legger opp til. Ytre Ringvei vil kunne få økt samfunnsnytte og bli bygget, fordi selvkjørende løsninger mellom Kongsgård/Vige og Langemyr kan se dagens lys og brukes som erstatning for jernbane. Og nettopp elektriske, autonome løsninger for å håndtere konteinere jobber med langt mindre støy, og trenger ikke arbeidslys.

Vi tror heller ikke på å drive stadige omkamper om viktige samferdselsspørsmål.

Vi tror også på nye løsninger, faktisk er Kristiansand havn helt i front i å tenke miljø. Det samme er de som driver der. Men vi tror ikke på å eksperimentere med arbeidsplasser innen eksportindustrien, der hvert prispåslag er dramatisk.

Vi tror heller ikke på å drive stadige omkamper om viktige samferdselsspørsmål, saker det har vært kjempet for i mange år. En ny bruk av KMV-tomta slik Albert tar til orde for, bringer oss inn en ny debatt om ferjekai og allerede vedtatte planer for Gartnerløkka. En utfylling ved KMV ble vurdert som for dyrt så sent som i 2012, derfor sa 2013-vedtaket at konteinerne skal til Kongsgård/Vige og ferja fortsatt være der den er i dag.

De fleste kristiansandere vet hvor ofte danskebåten går. En flytting av ferjeterminalen til for eksempel Kongsgård/Vige – fordi plassen den har i dag brukes opp til konteinere – gir en helt annen frekvens inn i fjorden enn de 3-4 ukentlige konteinerskipene representerer. Det er mange grunner til at den debatten er ferdig.

Det krever politisk mot å flytte konteinerhavna, men som vi ser av poengene over, er ikke alternativene risikofrie.

Når det gjelder havner i andre byer, så tror vi på samarbeid. Derfor støtter vi ønskene om et felles selskap for Mandal, Kristiansand og Arendal. Men vi ser jo at nettopp olje og offshorenæringen vurderer Kongsgård/Vige som så bra at det bygges nytt der.

Og for å presisere enda en gang: Dagens havn i Kongsgård/Vige er ikke en del av debatten, selv om Albert forsøker å vri debatten dit hen.

Tagger:,

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor