AA

Satser på blå næringer

  • Fra høyre Liv Birkeland, Hilde Tallaksen, Smiljana Divjak, Are Østmo, Runar Brøvig, Christiane Skage, Camilla Grantham og Kine Reilo Mørch. Foto: Kristina Olsson Rogstadkjærnet, Lister Nyskaping.
spenn logo

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Med Innakva VEKST ønsker initiativtakerne å øke verdiskapingen innenfor blå næringer i Agder.

– Vi ønsker å bidra til flere arbeidsplasser og større verdiskaping innenfor de blå næringene i landsdelen. Vi tror det er potensial for det, sier Liv Birkeland, prosjektleder i Lister Nyskaping.

Det regionale næringsselskapet helt vest i Agder har til sammen fått innvilget 2,1 millioner kroner fra Siva for 2020 og 2021. Midlene brukes i samarbeidsprosjektet Innakva VEKST, en bransjesatsing i næringshageprogrammet.

– Gjennom prosjektet Innakva har vi jobbet systematisk med å utvikle marine næringer innenfor akvakultur, fiske og sanking i Listerregionen i flere år. Det har resultert i Innakva bedriftsklynge, og gjennom dette arbeidet er vi i kontakt med både etablerte bedrifter og gründere. I klyngen jobber de med generelle problemstillinger, men vi har sett at flere bedrifter har behov for mer spesifikk oppfølging. Derfor søkte vi om ekstra midler, som har resultert i Innakva VEKST, forteller Birkeland.

Hun fortsetter:

– Gjennom Siva sitt næringshageprogram kan vi bidra med ressurser  til bedrifter, og vi søkte om ekstra midler for å kunne rette tilbudet spesielt til blå bedrifter. Vi tok også kontakt med de andre næringshagene på Sørlandet, slik av vi kunne gjøre dette til noe større utover Listerregionen.

I tillegg til Lister Nyskaping er Pågang næringshage i Risør og Lindesnesregionen næringshage med i prosjektet, sammen med inkubatoren Innoventus Sør.

– Dette er statlige midler til næringsutvikling, og ved denne satsingen ønsker vi å sørge for at de kommer marine næringer på Sørlandet til gode. Bedriftenes behov varierer, og vi ønsker å tilby den støtten til utvikling som de trenger. For noen kan det handle om problemstillinger rundt en strategiprosess eller produktutvikling, hos andre trykker skoen på steder som finansiering eller digitale omveltninger, sier Birkeland.

I løpet av 2020 skal Innakva VEKST bistå 20 bedrifter. Per i dag består porteføljen av 14 bedrifter.

– Syretesten når vi plukker ut bedrifter er at det skal være en bedrift som har evne og vilje til vekst, og så vil vi hjelpe dem til denne veksten.

VIL DU MOTTA SPENN I POSTEN?

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

VIL DU MOTTA SPENN I POSTEN?

Med Innakva VEKST ønsker initiativtakerne å øke verdiskapingen innenfor blå næringer i Agder.

– Vi ønsker å bidra til flere arbeidsplasser og større verdiskaping innenfor de blå næringene i landsdelen. Vi tror det er potensial for det, sier Liv Birkeland, prosjektleder i Lister Nyskaping.

Det regionale næringsselskapet helt vest i Agder har til sammen fått innvilget 2,1 millioner kroner fra Siva for 2020 og 2021. Midlene brukes i samarbeidsprosjektet Innakva VEKST, en bransjesatsing i næringshageprogrammet.

– Gjennom prosjektet Innakva har vi jobbet systematisk med å utvikle marine næringer innenfor akvakultur, fiske og sanking i Listerregionen i flere år. Det har resultert i Innakva bedriftsklynge, og gjennom dette arbeidet er vi i kontakt med både etablerte bedrifter og gründere. I klyngen jobber de med generelle problemstillinger, men vi har sett at flere bedrifter har behov for mer spesifikk oppfølging. Derfor søkte vi om ekstra midler, som har resultert i Innakva VEKST, forteller Birkeland.

Hun fortsetter:

– Gjennom Siva sitt næringshageprogram kan vi bidra med ressurser  til bedrifter, og vi søkte om ekstra midler for å kunne rette tilbudet spesielt til blå bedrifter. Vi tok også kontakt med de andre næringshagene på Sørlandet, slik av vi kunne gjøre dette til noe større utover Listerregionen.

I tillegg til Lister Nyskaping er Pågang næringshage i Risør og Lindesnesregionen næringshage med i prosjektet, sammen med inkubatoren Innoventus Sør.

– Dette er statlige midler til næringsutvikling, og ved denne satsingen ønsker vi å sørge for at de kommer marine næringer på Sørlandet til gode. Bedriftenes behov varierer, og vi ønsker å tilby den støtten til utvikling som de trenger. For noen kan det handle om problemstillinger rundt en strategiprosess eller produktutvikling, hos andre trykker skoen på steder som finansiering eller digitale omveltninger, sier Birkeland.

I løpet av 2020 skal Innakva VEKST bistå 20 bedrifter. Per i dag består porteføljen av 14 bedrifter.

– Syretesten når vi plukker ut bedrifter er at det skal være en bedrift som har evne og vilje til vekst, og så vil vi hjelpe dem til denne veksten.

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor