AA

Satser på nettverk

  • Høstens alumnikvelder på Teateret har vært godt besøkt. Foto: UiA
Medlemsnytt

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

For å knytte tidligere studenter tettere til seg har Universitetet i Agder opprettet et eget nettverk, UiA Alumni.

– Med et alumni-nettverk kan vi opprettholde og forsterke faglige relasjoner mellom universitetet og alumner, samtidig som vi gjennom tettere kontakt med næringsliv og arbeidsliv kan sørge for at universitetet har relevante studier og innhold, sier Maiken Kleiven Græsli, rådgiver ved UiA Alumni.

Hun fortsetter:

– Ved at alumner fremdeles har kontakt med sin utdanningsinstitusjon så kan det også være lettere å samarbeide med UiA, fordi de fremdeles har en relasjon til fagmiljøet.

Alumni betyr «tidligere student», og nettverket er for tidligere og nåværende studenter. Ifølge Græsli håper universitetet at nettverket skal bidra til bedre kontakt mellom alumner og nåværende studenter, slik at studentene blir bedre kjent med arbeidsmulighetene.

– Studentene får kontakter i arbeidslivet, samtidig som det kan bli lettere for bedriftene å lokalisere talentene ved UiA, og tilby dem en jobb etter studiene. Vi kan også legge til rette for alumni arrangement for spesifikke fagretninger i samarbeid med ulike bedrifter, forklarer hun.

Græsli håper at et godt alumni-nettverk kan gjøre det mer attraktivt å bosette seg i regionen.

– Vi har sosiale møteplasser hvor man kan utvide sitt nettverk. Alumni-treff på Teateret er en av disse møteplassene. På samlingene tilbyr vi også faglig påfyll, i tillegg til at vi inviterer til seminarer og formidler forskning gjennom nyhetsbrev. Vi planlegger også en mentorordning, sier hun.

Høsten 2019 har nettverket hatt tre alumni-treff og tre studietreff. I 2020 økes aktiviteten ytterligere.

– Vi opplever at tidligere studenter er veldig positive til dette. På grunn av personvernlovgivningen har vi imidlertid ikke lov å melde inn tidligere studenter i nettverket, så dette er noe man aktivt må gjøre selv.

Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
For å knytte tidligere studenter tettere til seg har Universitetet i Agder opprettet et eget nettverk, UiA Alumni.

– Med et alumni-nettverk kan vi opprettholde og forsterke faglige relasjoner mellom universitetet og alumner, samtidig som vi gjennom tettere kontakt med næringsliv og arbeidsliv kan sørge for at universitetet har relevante studier og innhold, sier Maiken Kleiven Græsli, rådgiver ved UiA Alumni.

Hun fortsetter:

– Ved at alumner fremdeles har kontakt med sin utdanningsinstitusjon så kan det også være lettere å samarbeide med UiA, fordi de fremdeles har en relasjon til fagmiljøet.

Alumni betyr «tidligere student», og nettverket er for tidligere og nåværende studenter. Ifølge Græsli håper universitetet at nettverket skal bidra til bedre kontakt mellom alumner og nåværende studenter, slik at studentene blir bedre kjent med arbeidsmulighetene.

– Studentene får kontakter i arbeidslivet, samtidig som det kan bli lettere for bedriftene å lokalisere talentene ved UiA, og tilby dem en jobb etter studiene. Vi kan også legge til rette for alumni arrangement for spesifikke fagretninger i samarbeid med ulike bedrifter, forklarer hun.

Græsli håper at et godt alumni-nettverk kan gjøre det mer attraktivt å bosette seg i regionen.

– Vi har sosiale møteplasser hvor man kan utvide sitt nettverk. Alumni-treff på Teateret er en av disse møteplassene. På samlingene tilbyr vi også faglig påfyll, i tillegg til at vi inviterer til seminarer og formidler forskning gjennom nyhetsbrev. Vi planlegger også en mentorordning, sier hun.

Høsten 2019 har nettverket hatt tre alumni-treff og tre studietreff. I 2020 økes aktiviteten ytterligere.

– Vi opplever at tidligere studenter er veldig positive til dette. På grunn av personvernlovgivningen har vi imidlertid ikke lov å melde inn tidligere studenter i nettverket, så dette er noe man aktivt må gjøre selv.

Tagger:,

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor