AA

Satser på synlighet

Medlemsnytt

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Rebecka Karlström (34) er ansatt som ny salg- og markedsansvarlig hos Norsk Selskap for Gjenoppliving (NSG).

Karlström har tidligere vært markedsdirektør i Brandsdal Group i Kristiansand. Før dette jobbet hun som online marketing manager for nelly.com i Borås, Sverige og for Zalando SE i Berlin.

Hos NSG skal hun være med å utvikle, styrke og fremme varemerket gjennom markedsaktiviteter både lokalt og nasjonalt. I tillegg skal hun være med å videreutvikle strategi for kommunikasjon, informasjon og markedsføring.

– Det er utrolig givende og gøy å jobbe for å hjelpe andre. Det er også kjempespennende å skifte bransje og benytte mine tidligere erfaringer fra markedsføring, business og arrangementer fra internasjonale konserner til å videreutvikle og fremme NSG sitt livsviktige arbeid, sier Karlström.

Hun har en bachelor of science, Business Administration & Marketing fra Linnaeus University School of Business & Economics i Kalmar, Sverige.

Nye lokaler

NSG har tidligere hatt kontorlokaler på Flekkerøy, men på grunn av økt bemanning og økt mengde kursmateriell flytter de nå inn i nye, større lokaler i Bråvannskleiva 1.

– Vi har vokst ut av lokalene på Flekkerøya, og det nye lokalet er stort nok til at vi kan arrangere kurs her, forteller daglig leder Jofrid Jåtun Hansson.

Planen er å tilby faste kursdager der man kan melde seg på på kort varsel.

– Kursene vi ønsker å arrangere er førstehjelp til barn, som er svært aktuelt for småbarnsforeldre, besteforeldre og andre som har ansvar for barn gjennom jobb eller fritidsaktiviteter. I tillegg vil vi tilby kurs som går mer konkret på hjerte- og lungeredning og bruk av hjertestarter, forteller Hansson.

Hansson  er utdannet sykepleier og har vært ansatt som daglig leder for selskapet siden oppstarten januar 2014. Hun har flere års erfaring fra akuttmottak og legevakt, og er også en erfaren instruktør.

Utdanner instruktører på sykehus

I 2020 overtar NSG det administrative ansvaret for instruktørkursene til kurset «Gjenoppliving av nyfødte».

– Dette er et kurs som er rettet mot helsepersonell som i sitt arbeid kan måtte håndtere fødsler og dårlige nyfødte, sier Hansson.

De reiser rundt med kurset og hittil har de vært både i Kristiansand, Stavanger, Kalnes i Østfold, Trondheim og Ålesund. På hvert kurs utdannes 24 nye instruktører, som igjen sørger for kursing internt på sine sykehus og avdelinger.

Hansson forteller at målet er at sykehusene skal ha nok instruktører selv til å kunne arrangere disse kursene, men for å kvalitetssikre opplæringen er det et knippe erfarne anestesi- og barneleger som sørger for å utdanne disse instruktørene.

Målet for 2020 er å sørge for at det utdannes 160 nye instruktører i ulike nivå av hjerte- og lungeredning i hele landet. Det er igjen med på å bidra til økt overlevelse ved akutt uventet hjertestans, fordi enda flere vil få trent på hjerte- og lungeredning.

Vinteren 2019 / 2020 planlegges lansering av et online hjerte- og lungeredningskurs.

– Kurset er så godt som ferdig, men noen justeringer gjenstår. Dette er et kurs for personer som av ulike grunner ikke har anledning til å delta på kurs med instruktør, eller som bare ønsker en oppfriskning mellom kursene med instruktør, forteller Hansson.

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Rebecka Karlström (34) er ansatt som ny salg- og markedsansvarlig hos Norsk Selskap for Gjenoppliving (NSG).

Karlström har tidligere vært markedsdirektør i Brandsdal Group i Kristiansand. Før dette jobbet hun som online marketing manager for nelly.com i Borås, Sverige og for Zalando SE i Berlin.

Hos NSG skal hun være med å utvikle, styrke og fremme varemerket gjennom markedsaktiviteter både lokalt og nasjonalt. I tillegg skal hun være med å videreutvikle strategi for kommunikasjon, informasjon og markedsføring.

– Det er utrolig givende og gøy å jobbe for å hjelpe andre. Det er også kjempespennende å skifte bransje og benytte mine tidligere erfaringer fra markedsføring, business og arrangementer fra internasjonale konserner til å videreutvikle og fremme NSG sitt livsviktige arbeid, sier Karlström.

Hun har en bachelor of science, Business Administration & Marketing fra Linnaeus University School of Business & Economics i Kalmar, Sverige.

Nye lokaler

NSG har tidligere hatt kontorlokaler på Flekkerøy, men på grunn av økt bemanning og økt mengde kursmateriell flytter de nå inn i nye, større lokaler i Bråvannskleiva 1.

– Vi har vokst ut av lokalene på Flekkerøya, og det nye lokalet er stort nok til at vi kan arrangere kurs her, forteller daglig leder Jofrid Jåtun Hansson.

Planen er å tilby faste kursdager der man kan melde seg på på kort varsel.

– Kursene vi ønsker å arrangere er førstehjelp til barn, som er svært aktuelt for småbarnsforeldre, besteforeldre og andre som har ansvar for barn gjennom jobb eller fritidsaktiviteter. I tillegg vil vi tilby kurs som går mer konkret på hjerte- og lungeredning og bruk av hjertestarter, forteller Hansson.

Hansson  er utdannet sykepleier og har vært ansatt som daglig leder for selskapet siden oppstarten januar 2014. Hun har flere års erfaring fra akuttmottak og legevakt, og er også en erfaren instruktør.

Utdanner instruktører på sykehus

I 2020 overtar NSG det administrative ansvaret for instruktørkursene til kurset «Gjenoppliving av nyfødte».

– Dette er et kurs som er rettet mot helsepersonell som i sitt arbeid kan måtte håndtere fødsler og dårlige nyfødte, sier Hansson.

De reiser rundt med kurset og hittil har de vært både i Kristiansand, Stavanger, Kalnes i Østfold, Trondheim og Ålesund. På hvert kurs utdannes 24 nye instruktører, som igjen sørger for kursing internt på sine sykehus og avdelinger.

Hansson forteller at målet er at sykehusene skal ha nok instruktører selv til å kunne arrangere disse kursene, men for å kvalitetssikre opplæringen er det et knippe erfarne anestesi- og barneleger som sørger for å utdanne disse instruktørene.

Målet for 2020 er å sørge for at det utdannes 160 nye instruktører i ulike nivå av hjerte- og lungeredning i hele landet. Det er igjen med på å bidra til økt overlevelse ved akutt uventet hjertestans, fordi enda flere vil få trent på hjerte- og lungeredning.

Vinteren 2019 / 2020 planlegges lansering av et online hjerte- og lungeredningskurs.

– Kurset er så godt som ferdig, men noen justeringer gjenstår. Dette er et kurs for personer som av ulike grunner ikke har anledning til å delta på kurs med instruktør, eller som bare ønsker en oppfriskning mellom kursene med instruktør, forteller Hansson.

Tagger:

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor