AA

Atea satset på Jhad fra Syria – imponerte Listhaug

  • Leder for Atea på Sørlandet, Lars Gunnar Andersen, forteller statsråd Sylvi Listhaug om den positive erfaringen det har vært å ha Jhad Alyosef i arbeidspraksis i bedriften gjennom en avtale med integreringsmottaket.
  • IMG_9193
    Prosjektleder for Integreringsmottaket i Kristiansand, Morten Lauknes, forklarer hvordan de jobber i mottaket.
  • IMG_9232

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Statsråd Sylvi Listhaug lanserte satsingen på nye Integreringsmottak for et år siden. Onsdag besøkte hun Kristiansand for å høre om resultatene så langt. Der fikk hun høre om solskinnshistorien til Jhad Alyosef som har praksis i Atea.

– Jeg kom til Norge for 11 måneder siden, og det å få jobbe hos Atea har vært veldig bra for meg. Jeg er ingeniør og jobber nå med mye av det samme jeg jobbet med i Syria, fortalte Jhad Alyosef, på nesten flytende norsk.

I salen satt blant annet innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp). Alyosef har kone og to barn, og søkte om plass i Integreringsmottaket fordi han så det som en gylden mulighet til å få raskt innpass på arbeidsmarkedet.

– Jeg skjønte at det å få jobb var viktig. Og derfor jobbet jeg hardt for å lære meg norsk, fortalte Alyosef videre.

Avdelingsleder for Atea på Sørlandet, Lars Gunnar Andersen, fortalte om den positive erfaringen det har vært å satse på Jhad, som fikk praksis hos dem gjennom integreringsmottaket.

– Vi har opplevd dette som noe utrolig positivt, og de ansatte hos oss har virkelig heiet på dette. Det handler om å ta samfunnsansvar, men det handler også om å tiltrekke seg kloke hoder. Det er vi stadig på jakt etter, og nå har vi funnet en ny arena å letter etter det: nemlig hos Integreringsmottaket, forteller Andersen.

Han kom med en klar oppfordring til andre bedrifter i næringslivet i regionen.

Sylvi Listhaug var imponert over måten de jobber på i Integreringsmottaket i Kristiansand.

– Vær nysgjerrige og se mulighetene som ligger her, og den kompetansen disse menneskene har. Vi har alle et ansvar for å bidra til god integrering.

Sylvi Listhaug fikk også høre om hva slags effekt Integreringsmottakene har hatt etter snart ett år i drift. Det er Rambøll som har hatt oppdraget med å se på effekten og resultatene så langt, gjennom intervjuer og spørreundersøkelser.

– Det vi ser er at beboerne er fornøyde, og til dels svært fornøyde. Tilbudet hindrer lediggang, og man får tilbud om mye og intensiv norskopplæring. De som har fått plass i programmet har tro på at tilbudet styrker deres muligheter for å få innpass i  det norske arbeidslivet. Og 9 av 10 som deltar i programmet har tilbud om fulltidsprogram, altså at de er i aktivitet 37,5 timer i uka, forteller prosjektleder Ida Gram fra Rambøll.

Totalt teller det fem av disse mottakene i Norge, i tillegg til Kristiansand, ble også Bodø, Steinkjer, Larvik og Oslo tildelt disse mottakene. Oslo har imidlertid fått beskjed om at de blir lagt ned ettersom antall asylsøkere har gått betraktelig ned det siste året og det dermed ikke er nok kandidater til programmet der. Gram påpekte at etableringstakten med å få mottakene på plass gikk radig unna, og det tok derfor litt tid før mottakene hadde alt klart.

– Det ga liten tid til planlegging og det har derfor gått litt på bekostning av det langsiktige arbeidet. Samtidig ser vi at ledelse og samarbeid går bra, påpekte Gram fra funnene i kartleggingen.

Morten Lauknes, prosjektleder for Integreringsmottaekt i Kristiansand, fortalte statsråd Listhaug om hvordan de jobber i Kristiansand.

– Vi har sagt at målet vårt e å bygge Norges beste integreringsmottaks-modell i samarbeid med alle aktørene som er her i dag. Nå står vi også overfor en ny utfordring, vi skal bosette til flere kommuner, og for oss er det viktig å skape god forutsigbarhet for kommunene om hvilke kandidater de får fra oss,. Annenhver uke har vi oppstart for nye deltagere, og vi tester dem også hver uke for å måle progresjon. På den måten bygger vi også motivasjon, mener Lauknes.

Statsråd Sylvi Listhaug sier satsingen på de nye Integreringsmottakene har handlet om å finne nye måter å integrere innvandrere raskt inn i samfunnet.

– Vi har ikke funnet noen mirakelform på dette ennå, men vi må hele tiden utvikle oss. Denne satsingen er ennå ny, og veien blir til mens man går. Det som er spennende er å se hvordan de fem ulike kommunene i Norge som har disse mottakene har valgt å løse oppgavene forskjellig. Det som imidlertid er felles for dem, er at deltagerne som er tatt opp i programmet er godt fornøyde.

– Det er alltid noen som vil kritisere at ikke vi gir dette tilbudet til flere asylsøkere, men kun noen. Men vi er opptatt av å bruke mest ressurser på de som har størst sannsynlighet for å få opphold, og få dem raskt integrert i samfunnet.

Ordfører Harald Furre la vekt på at Integreringsmottaket i Kristiansand har valgt å satse på et bredt samarbeid mellom ulike instanser og aktører fra offentlig og privat sektor.

– Vi har et godt samarbeid mellom kommunen, fylkeskommunen og Næringsforeningen i Kristiansandsregionen. Og det er vi veldig stolte av. I tillegg til alle frivillige som deltar i arbeidet.

Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse
Statsråd Sylvi Listhaug lanserte satsingen på nye Integreringsmottak for et år siden. Onsdag besøkte hun Kristiansand for å høre om resultatene så langt. Der fikk hun høre om solskinnshistorien til Jhad Alyosef som har praksis i Atea.

– Jeg kom til Norge for 11 måneder siden, og det å få jobbe hos Atea har vært veldig bra for meg. Jeg er ingeniør og jobber nå med mye av det samme jeg jobbet med i Syria, fortalte Jhad Alyosef, på nesten flytende norsk.

I salen satt blant annet innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp). Alyosef har kone og to barn, og søkte om plass i Integreringsmottaket fordi han så det som en gylden mulighet til å få raskt innpass på arbeidsmarkedet.

– Jeg skjønte at det å få jobb var viktig. Og derfor jobbet jeg hardt for å lære meg norsk, fortalte Alyosef videre.

Avdelingsleder for Atea på Sørlandet, Lars Gunnar Andersen, fortalte om den positive erfaringen det har vært å satse på Jhad, som fikk praksis hos dem gjennom integreringsmottaket.

– Vi har opplevd dette som noe utrolig positivt, og de ansatte hos oss har virkelig heiet på dette. Det handler om å ta samfunnsansvar, men det handler også om å tiltrekke seg kloke hoder. Det er vi stadig på jakt etter, og nå har vi funnet en ny arena å letter etter det: nemlig hos Integreringsmottaket, forteller Andersen.

Han kom med en klar oppfordring til andre bedrifter i næringslivet i regionen.

Sylvi Listhaug var imponert over måten de jobber på i Integreringsmottaket i Kristiansand.

– Vær nysgjerrige og se mulighetene som ligger her, og den kompetansen disse menneskene har. Vi har alle et ansvar for å bidra til god integrering.

Sylvi Listhaug fikk også høre om hva slags effekt Integreringsmottakene har hatt etter snart ett år i drift. Det er Rambøll som har hatt oppdraget med å se på effekten og resultatene så langt, gjennom intervjuer og spørreundersøkelser.

– Det vi ser er at beboerne er fornøyde, og til dels svært fornøyde. Tilbudet hindrer lediggang, og man får tilbud om mye og intensiv norskopplæring. De som har fått plass i programmet har tro på at tilbudet styrker deres muligheter for å få innpass i  det norske arbeidslivet. Og 9 av 10 som deltar i programmet har tilbud om fulltidsprogram, altså at de er i aktivitet 37,5 timer i uka, forteller prosjektleder Ida Gram fra Rambøll.

Totalt teller det fem av disse mottakene i Norge, i tillegg til Kristiansand, ble også Bodø, Steinkjer, Larvik og Oslo tildelt disse mottakene. Oslo har imidlertid fått beskjed om at de blir lagt ned ettersom antall asylsøkere har gått betraktelig ned det siste året og det dermed ikke er nok kandidater til programmet der. Gram påpekte at etableringstakten med å få mottakene på plass gikk radig unna, og det tok derfor litt tid før mottakene hadde alt klart.

– Det ga liten tid til planlegging og det har derfor gått litt på bekostning av det langsiktige arbeidet. Samtidig ser vi at ledelse og samarbeid går bra, påpekte Gram fra funnene i kartleggingen.

Morten Lauknes, prosjektleder for Integreringsmottaekt i Kristiansand, fortalte statsråd Listhaug om hvordan de jobber i Kristiansand.

– Vi har sagt at målet vårt e å bygge Norges beste integreringsmottaks-modell i samarbeid med alle aktørene som er her i dag. Nå står vi også overfor en ny utfordring, vi skal bosette til flere kommuner, og for oss er det viktig å skape god forutsigbarhet for kommunene om hvilke kandidater de får fra oss,. Annenhver uke har vi oppstart for nye deltagere, og vi tester dem også hver uke for å måle progresjon. På den måten bygger vi også motivasjon, mener Lauknes.

Statsråd Sylvi Listhaug sier satsingen på de nye Integreringsmottakene har handlet om å finne nye måter å integrere innvandrere raskt inn i samfunnet.

– Vi har ikke funnet noen mirakelform på dette ennå, men vi må hele tiden utvikle oss. Denne satsingen er ennå ny, og veien blir til mens man går. Det som er spennende er å se hvordan de fem ulike kommunene i Norge som har disse mottakene har valgt å løse oppgavene forskjellig. Det som imidlertid er felles for dem, er at deltagerne som er tatt opp i programmet er godt fornøyde.

– Det er alltid noen som vil kritisere at ikke vi gir dette tilbudet til flere asylsøkere, men kun noen. Men vi er opptatt av å bruke mest ressurser på de som har størst sannsynlighet for å få opphold, og få dem raskt integrert i samfunnet.

Ordfører Harald Furre la vekt på at Integreringsmottaket i Kristiansand har valgt å satse på et bredt samarbeid mellom ulike instanser og aktører fra offentlig og privat sektor.

– Vi har et godt samarbeid mellom kommunen, fylkeskommunen og Næringsforeningen i Kristiansandsregionen. Og det er vi veldig stolte av. I tillegg til alle frivillige som deltar i arbeidet.

Tagger:

Våre hovedsamarbeidspartnere