AA

Ser konturene av en mer normal hverdag

  • Espen Husebø Daland, Fundament

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Espen Husebø Daland, administrerende direktør i Fundament, tror det er mulig å komme styrket ut i andre enden av koronakrisen.

1. Hvordan rammes Fundament av koronakrisen?

Den umiddelbare panikken som inntraff markedet da omfanget og alvoret av situasjonen ble kjent, rammet oss betydelig. Kranene med markedsmidler ble skrudd igjen, og oppstart av flere prosjekter ble satt på vent. Vi måtte justere, og permitterte samtlige ansatte 50 prosent. Nå ser vi konturene av en mer normal hverdag, og aktiviteten er økende. Flere av våre kunder har tydeligvis sett viktigheten av å ivareta merkevaren sin, også i koronatid.

2. Hvordan utfordres du som leder i disse dager?

Avstanden er for meg det vanskeligste hinderet å forsere. Selv ved aktiv bruk av digitale videomøter er det vanskelig å se hver og en, samt få en føling på den psykososiale tilstanden til bedriften. Det er også krevende å måtte ta raske beslutninger som har stor innvirkning på den enkelte, basert på prognoser som er usikre i en uoversiktlig situasjon. Jeg er heldig som jobber i en bedrift med så mange gode, smarte og forståelsesfulle kolleger, som har tatt utfordringene på strak arm etter hvert som de har måtte komme.

3. Hva tror du blir de langsiktige konsekvensene av krisen, både for bedriften og samfunnet?

For Fundament sin del tror jeg dette kommer til å gå fint. Etter at panikken la seg og korona langt på vei ble den nye hverdagen, er behovet for å kommunisere og posisjonere seg i egne markeder til stede igjen. De som nedprioriterer markedsaktivitet i denne perioden, vil helt klart stå i fare for å miste betydelige markedsandeler og moment.

Når det gjelder konsekvenser for samfunnet er det for tidlig å si noe om, i alle fall i et økonomisk perspektiv. Vi får håpe vi er i et U-scenario, hvor vi per nå befinner oss i bunnen av bokstaven og snart kjenner effekten av oppturen. Dersom dagens restriksjoner vedvarer utover høsten, står vi i fare for et L-scenario, hvor økonomien trenger lang tid på komme tilbake til samme nivå som før krisen.

4. Hva mener du om myndighetenes tiltak så langt. Har de truffet godt?

Vi er heldige som bor i et land hvor handlingsrommet er så stort, og evnen til tverrpolitisk samarbeid er så god. Pakkene som har kommet til nå har favnet godt, og vært til god hjelp for mange. Når det er sagt er det dessverre næringer som fremdeles faller utenom. Det gjelder især sesongbaserte næringer hvor inntekten genereres i løpet av noen få måneder, mens kostnadene fordeler seg jevnt utover året. Slik prinsippet for kontantstøtten foreligger nå, kvalifiserer sesongbedriftene til kontantstøtte i de månedene omsetningsfallet opp mot fjorårets måned er på 30 prosent eller mer, men ikke i de resterende månedene hvor inntekten er null – mens kostnadene fremdeles ligger der. Jeg håper dette løses i neste tiltakspakke.

5. Er det noe som har overrasket deg positivt i denne situasjonen?

Ja, det er det helt klart. Alt i fra enkeltpersoners håndtering av en krevende situasjon, til kollektiv endringsvilje og evne til å lære nye ting. Vi har måttet endre rutiner og lære oss nye systemer innenfor en tidsramme vi tidligere ville vurdert som umulig. Det er sannsynlig at vi gjennom denne perioden med bruk av nye kommunikasjonsplattformer og styringsverktøy, kommer styrket ut i andre enden.

6. Hvordan kobler du av?

I prioritert rekkefølge, kobler jeg best av med å gjøre hva som helst med familien, gjennomføre dagens treningsøkt og sovne med noe smoothjazz på øret.

Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse
Espen Husebø Daland, administrerende direktør i Fundament, tror det er mulig å komme styrket ut i andre enden av koronakrisen.

1. Hvordan rammes Fundament av koronakrisen?

Den umiddelbare panikken som inntraff markedet da omfanget og alvoret av situasjonen ble kjent, rammet oss betydelig. Kranene med markedsmidler ble skrudd igjen, og oppstart av flere prosjekter ble satt på vent. Vi måtte justere, og permitterte samtlige ansatte 50 prosent. Nå ser vi konturene av en mer normal hverdag, og aktiviteten er økende. Flere av våre kunder har tydeligvis sett viktigheten av å ivareta merkevaren sin, også i koronatid.

2. Hvordan utfordres du som leder i disse dager?

Avstanden er for meg det vanskeligste hinderet å forsere. Selv ved aktiv bruk av digitale videomøter er det vanskelig å se hver og en, samt få en føling på den psykososiale tilstanden til bedriften. Det er også krevende å måtte ta raske beslutninger som har stor innvirkning på den enkelte, basert på prognoser som er usikre i en uoversiktlig situasjon. Jeg er heldig som jobber i en bedrift med så mange gode, smarte og forståelsesfulle kolleger, som har tatt utfordringene på strak arm etter hvert som de har måtte komme.

3. Hva tror du blir de langsiktige konsekvensene av krisen, både for bedriften og samfunnet?

For Fundament sin del tror jeg dette kommer til å gå fint. Etter at panikken la seg og korona langt på vei ble den nye hverdagen, er behovet for å kommunisere og posisjonere seg i egne markeder til stede igjen. De som nedprioriterer markedsaktivitet i denne perioden, vil helt klart stå i fare for å miste betydelige markedsandeler og moment.

Når det gjelder konsekvenser for samfunnet er det for tidlig å si noe om, i alle fall i et økonomisk perspektiv. Vi får håpe vi er i et U-scenario, hvor vi per nå befinner oss i bunnen av bokstaven og snart kjenner effekten av oppturen. Dersom dagens restriksjoner vedvarer utover høsten, står vi i fare for et L-scenario, hvor økonomien trenger lang tid på komme tilbake til samme nivå som før krisen.

4. Hva mener du om myndighetenes tiltak så langt. Har de truffet godt?

Vi er heldige som bor i et land hvor handlingsrommet er så stort, og evnen til tverrpolitisk samarbeid er så god. Pakkene som har kommet til nå har favnet godt, og vært til god hjelp for mange. Når det er sagt er det dessverre næringer som fremdeles faller utenom. Det gjelder især sesongbaserte næringer hvor inntekten genereres i løpet av noen få måneder, mens kostnadene fordeler seg jevnt utover året. Slik prinsippet for kontantstøtten foreligger nå, kvalifiserer sesongbedriftene til kontantstøtte i de månedene omsetningsfallet opp mot fjorårets måned er på 30 prosent eller mer, men ikke i de resterende månedene hvor inntekten er null – mens kostnadene fremdeles ligger der. Jeg håper dette løses i neste tiltakspakke.

5. Er det noe som har overrasket deg positivt i denne situasjonen?

Ja, det er det helt klart. Alt i fra enkeltpersoners håndtering av en krevende situasjon, til kollektiv endringsvilje og evne til å lære nye ting. Vi har måttet endre rutiner og lære oss nye systemer innenfor en tidsramme vi tidligere ville vurdert som umulig. Det er sannsynlig at vi gjennom denne perioden med bruk av nye kommunikasjonsplattformer og styringsverktøy, kommer styrket ut i andre enden.

6. Hvordan kobler du av?

I prioritert rekkefølge, kobler jeg best av med å gjøre hva som helst med familien, gjennomføre dagens treningsøkt og sovne med noe smoothjazz på øret.

Tagger:,

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor