AA

Setter lit til vår herre og NAV

spenn logo

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

«Agders ensidige næringsliv har opp gjennom årene tappet landsdelen for nye generasjoner ungdommer.»

For 40 år siden underviste jeg skibbrudne skipsoffiserer på Agder distriktshøyskole. De var havarert og landsatt som følge av skipsfartskrisen på 70-tallet som rammet landsdelens skipsredere
og sjømenn. En rekke gamle sørlandsrederier gikk nedenom og hjem og i sørlandsbyene vandret sjømenn rundt på ledighetstrygd.

På høyskolen organiserte vi etterutdanningskurs for sjøoffiserer i økonomisk-administrative fag for å kvalifisere dem for et arbeidsmarked på land som stort sett ikke eksisterte. Hvor mange som klarte å skaffe seg en jobb med disse crash-kursene på høyskolen, vet jeg ikke. Men da shippingkrisen satte inn for fullt dukket det voksende riggmarkedet i Nordsjøen opp som en fugl Føniks – et
nytt arbeidsmarked for våre havarerte sjøfolk som erstattet skipsfarten som arbeidsplass. Nå er også denne gullalderen offshore på hell. Og det flakser ingen ny fugl Føniks  over Sørlandet.

Slik har det gått i sykluser når det gjelder arbeidsmarkedet i agderfylkene, i stor grad prisgitt et relativt ensidig arbeidsmarked med shipping, prosessindustri og offshore som bærebjelker gjennom årtiene.

Agderfylkenes ensidige næringsliv har opp gjennom årene tappet landsdelen for nye generasjoner ungdommer. Historikeren Kjell-Olav Masdalen har vist hvordan de dårlige tidene i første del av 1900-tallet førte til en masseutvandring av ungdommer fra Sørlandet til USA. I løpet av 1920-årene emigrerte om lag 20 000 mennesker fra Agder til USA, i stor grad kremen av landsdelens ungdom. Det er liten tvil om at disse emigrantbølgene fikk langsiktige konsekvenser for Sørlandets befolknings- og næringsutvikling.

Og nå topper agderfylkene og Rogaland ledighetsstatistikken i Norge. Arbeidsledigheten i Vest- Agder var i juni 3,6 prosent – i Kristiansand 4,2 prosent – mot nasjonalt 2,9 prosent. Og landsdelen opplever nå en ny emigrantbølge – oljeingeniører som finner seg et nytt arbeidsmarked i Oslo-regionen, om de ikke omskolerer seg til lærere i ungdomsskolen eller som sykepleiere på Sørlandet sykehus.

Node og Eyde-klyngene representerer imponerende high-tech. Men de er også en synliggjøring av at vi har et ensidig og sårbart næringsliv på Sørlandet. Nå er det Node-bedriftene som blør. Flaggskipet National Oilwell Varco har sagt opp over 3000 ansatte hvorav 2000 i Kristiansand. Nærmest over natten har mer enn hver fjerde arbeidstaker i denne næringsklyngen rundt Kristiansand forsvunnet siden 2014.

Slik sett er Sørlandets arbeidsmarked fortsatt like sårbart som da landsdelens redere ikke maktet overgangen fra seil til damp for 100 år siden. Og hva gjør vi med det? Venter på et nytt næringslivs-under og en ny Bjarne Skeie-kloning? Og i mellomtiden sette vår lit til Vårherre og NAVs pengesekk?

For utviklingen av næringslivet på Sørlandet vedtas verken av Stortinget eller Kristiansand bystyre. Det gror frem som følge av at investorer finner det interessant og lønnsomt å satse her. Så hvor er de – våre nye, dristige gründere som har tro på undere?

Finn Holmer-Hoven Samfunnsdebattant og tidligere sjefredaktør i Fædrelandsvennen

VIL DU MOTTA SPENN I POSTEN?

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

VIL DU MOTTA SPENN I POSTEN?

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
«Agders ensidige næringsliv har opp gjennom årene tappet landsdelen for nye generasjoner ungdommer.»

For 40 år siden underviste jeg skibbrudne skipsoffiserer på Agder distriktshøyskole. De var havarert og landsatt som følge av skipsfartskrisen på 70-tallet som rammet landsdelens skipsredere
og sjømenn. En rekke gamle sørlandsrederier gikk nedenom og hjem og i sørlandsbyene vandret sjømenn rundt på ledighetstrygd.

På høyskolen organiserte vi etterutdanningskurs for sjøoffiserer i økonomisk-administrative fag for å kvalifisere dem for et arbeidsmarked på land som stort sett ikke eksisterte. Hvor mange som klarte å skaffe seg en jobb med disse crash-kursene på høyskolen, vet jeg ikke. Men da shippingkrisen satte inn for fullt dukket det voksende riggmarkedet i Nordsjøen opp som en fugl Føniks – et
nytt arbeidsmarked for våre havarerte sjøfolk som erstattet skipsfarten som arbeidsplass. Nå er også denne gullalderen offshore på hell. Og det flakser ingen ny fugl Føniks  over Sørlandet.

Slik har det gått i sykluser når det gjelder arbeidsmarkedet i agderfylkene, i stor grad prisgitt et relativt ensidig arbeidsmarked med shipping, prosessindustri og offshore som bærebjelker gjennom årtiene.

Agderfylkenes ensidige næringsliv har opp gjennom årene tappet landsdelen for nye generasjoner ungdommer. Historikeren Kjell-Olav Masdalen har vist hvordan de dårlige tidene i første del av 1900-tallet førte til en masseutvandring av ungdommer fra Sørlandet til USA. I løpet av 1920-årene emigrerte om lag 20 000 mennesker fra Agder til USA, i stor grad kremen av landsdelens ungdom. Det er liten tvil om at disse emigrantbølgene fikk langsiktige konsekvenser for Sørlandets befolknings- og næringsutvikling.

Og nå topper agderfylkene og Rogaland ledighetsstatistikken i Norge. Arbeidsledigheten i Vest- Agder var i juni 3,6 prosent – i Kristiansand 4,2 prosent – mot nasjonalt 2,9 prosent. Og landsdelen opplever nå en ny emigrantbølge – oljeingeniører som finner seg et nytt arbeidsmarked i Oslo-regionen, om de ikke omskolerer seg til lærere i ungdomsskolen eller som sykepleiere på Sørlandet sykehus.

Node og Eyde-klyngene representerer imponerende high-tech. Men de er også en synliggjøring av at vi har et ensidig og sårbart næringsliv på Sørlandet. Nå er det Node-bedriftene som blør. Flaggskipet National Oilwell Varco har sagt opp over 3000 ansatte hvorav 2000 i Kristiansand. Nærmest over natten har mer enn hver fjerde arbeidstaker i denne næringsklyngen rundt Kristiansand forsvunnet siden 2014.

Slik sett er Sørlandets arbeidsmarked fortsatt like sårbart som da landsdelens redere ikke maktet overgangen fra seil til damp for 100 år siden. Og hva gjør vi med det? Venter på et nytt næringslivs-under og en ny Bjarne Skeie-kloning? Og i mellomtiden sette vår lit til Vårherre og NAVs pengesekk?

For utviklingen av næringslivet på Sørlandet vedtas verken av Stortinget eller Kristiansand bystyre. Det gror frem som følge av at investorer finner det interessant og lønnsomt å satse her. Så hvor er de – våre nye, dristige gründere som har tro på undere?

Finn Holmer-Hoven Samfunnsdebattant og tidligere sjefredaktør i Fædrelandsvennen

Tagger:,

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor