Setter lit til vår herre og NAV

«Agders ensidige næringsliv har opp gjennom årene tappet landsdelen for nye generasjoner ungdommer.»