AA

– Sikrer en rød tråd

  • Med ryggen til fra venstre Liv Brit Kambo, Helene Damman, Odd-Arild Skonhoft, Bernt Jørgen Stray, Jan Willy Føreland, Anita S. Dietrichson, Geir Jørgensen, Anniken Bjørnstad Schjøtt og Kjersti Hjemdahl Mathiesen.

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Torsdag 29. november var styret i Næringsforeningen samlet for å meisle ut strategier og mål for neste år.

– Vi har behov for å evaluere oppnådde resultater og trekke hovedlinjene for det videre arbeidet i Næringsforeningen. Her konkluderer vi med hva vi skal prioritere å arbeide med kommende år, sier styreleder Jan Willy Føreland.

Den årlige strategisamlingen til Næringsforeningen i Kristiansandsregionen foregikk i år på Lindesnes Havhotell, hvor styret og andre i Næringsforeningen møttes. Der ble det gode refleksjoner om situasjonen og hva som er utfordringene videre framover. Samlingen skal gi grunnlag for en klarere spissing og prioritering av oppgavene for 2019.

– Dette arbeidet skal sikre at det blir en rød tråd i alt vi gjør, fra strategiplan til budsjett til politiske områder, nye ressursgrupper, mandat og sammensetting av disse. Resultatet av arbeidet håper og tror vi blir synlig i de sakene som medlemmene vil se at vi engasjerer oss i det neste året, og hva som blir tema på medlemsmøtene framover, avslutter Føreland.

-For oss i administrasjonen er det bra å ha formulert fine visjoner og mål, men det som ofte er vanskelig er å sørge for at vi også har gjennomføringskraft. Derfor er den røde tråden fra mål og ned i handlingsplaner viktig. En involverende prosess er helt essensielt. At administrasjonen jobber godt sammen med, og involverer, både styret, partnere og ressursgrupper, er elementært. Til syvende og sist handler det om å ta noen valg. Vårt planleggingsverktøy tvinger oss til å komme opp med kortsiktige aktiviteter, og det er et godt styrings- og rapporteringsverktøy for daglig leder på styremøter, sier administrerende direktør Anita S. Dietrichson.

Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse
Torsdag 29. november var styret i Næringsforeningen samlet for å meisle ut strategier og mål for neste år.

– Vi har behov for å evaluere oppnådde resultater og trekke hovedlinjene for det videre arbeidet i Næringsforeningen. Her konkluderer vi med hva vi skal prioritere å arbeide med kommende år, sier styreleder Jan Willy Føreland.

Den årlige strategisamlingen til Næringsforeningen i Kristiansandsregionen foregikk i år på Lindesnes Havhotell, hvor styret og andre i Næringsforeningen møttes. Der ble det gode refleksjoner om situasjonen og hva som er utfordringene videre framover. Samlingen skal gi grunnlag for en klarere spissing og prioritering av oppgavene for 2019.

– Dette arbeidet skal sikre at det blir en rød tråd i alt vi gjør, fra strategiplan til budsjett til politiske områder, nye ressursgrupper, mandat og sammensetting av disse. Resultatet av arbeidet håper og tror vi blir synlig i de sakene som medlemmene vil se at vi engasjerer oss i det neste året, og hva som blir tema på medlemsmøtene framover, avslutter Føreland.

-For oss i administrasjonen er det bra å ha formulert fine visjoner og mål, men det som ofte er vanskelig er å sørge for at vi også har gjennomføringskraft. Derfor er den røde tråden fra mål og ned i handlingsplaner viktig. En involverende prosess er helt essensielt. At administrasjonen jobber godt sammen med, og involverer, både styret, partnere og ressursgrupper, er elementært. Til syvende og sist handler det om å ta noen valg. Vårt planleggingsverktøy tvinger oss til å komme opp med kortsiktige aktiviteter, og det er et godt styrings- og rapporteringsverktøy for daglig leder på styremøter, sier administrerende direktør Anita S. Dietrichson.

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor