AA

Skal bekjempe arbeidslivskriminalitet

  • Leder i EBA-Agder, Hilde Waage.

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Et bredt lag, bestående av EBA-Agder, Kristiansand kommune, Arendal kommune, Næringsforeningen i Kristinsandsregionen, Arendal Næringsforening, Fellesforbundet/LO, Nelfo og Kristiansand Håndverkerforening, har gått sammen for å danne en ny forening som skal bekjempe arbeidslivskriminalitet.

– Dette initiativet skal forebygge og bekjempe arbeidslivskriminalitet på Agder, og sikre et seriøst arbeidsmarked og like konkurransevilkår, innleder Hilde Waage, leder i EBA-Agder (Entreprenørforeningen for bygg- og anleggsfag i Agder).

Mandag 13. januar var det lanserings- og informasjonsmøte om initiativet, Fair Play Agder, på Ernst hotell i Kristiansand. Rundt 80 personer, fra en rekke bransjer, hadde møtt opp.

– Målet er å opprette dette som en forening i løpet av våren, med en egen prosjektleder og et styre. For å få det til er vi avhengig av støtte, i form av at bedrifter og firmaer tegner medlemskap. I tillegg håper vi på støtte fra sponsorer, forklarer Waage, som understreker at flere har meldt sin interesse etter at Fædrelandsvennen skrev om prosjektet 22. desember i fjor.

– Nå håper vi på bred oppslutning, for det er ingen tvil om at dette trengs. Prosjektlederen vil få en oppsøkende rolle, og vil være et sted å henvende seg for tips. Det er også naturlig at personen vil jobbe tett opp mot A-krim. Vi vet at vi får inn for lite tips på Agder, sammenlignet med andre steder i landet, påpeker Waage videre.

Det bekrefter politiførstebetjent og koordinator for A-krimsenteret i Agder politidistrikt, Jan Kåre Eriksen.

Jan Kåre Eriksen fra A-krimsenteret.

– Vi får inn cirka 150 tips i løpet av ett år, i Rogaland får de 2000. Så vi har en viktig jobb foran oss, både vi i A-krim og dere. Derfor er vi veldig tilhengere av dette initiativet. Prosjektlederen i Fair Play vil helt klart styrke vårt arbeid, mener Eriksen.

Både Arendal kommune og Kristiansand kommune går inn med penger i prosjektet, og Kristiansand har satt av 1,2 millioner kroner i kommunebudsjettet de neste par årene til tiltaket. Ordførerne i de to kommunene diskuterte behovet for Fair Play på møtet 13. januar.

– Det er for mange useriøse aktører i markedet. Selv om de aller fleste opptrer seriøst og ryddig, så er den lille andelen som ikke gjør det ødeleggende for arbeidslivet, understreker Robert Cornels Nordli (AP), ordfører i Arendal.

Ordfører i  Kristiansand, Jan Oddvar Skisland, og ordfører i Arendal, Robert Cornels Nordli, snakket rundt spørsmålene «Hvem skal eie næringslivet på Sørlandet? Og hva vil Fair Play bety for Agder? Her i samtale med konferansier, Morten Haakstad. 

 

Han får støtte av sin kollega i Kristiansand, ordfører i Jan Oddvar Skisland (AP).

– Fair Play kan helt klart ha en forebyggende effekt. Vi vet at vi ligger lavere på rapportering enn andre fylker i landet, derfor er det dette prosjektet viktig.  Men da er det viktig at vi får med de store og sentrale aktørene i dette, påpeker Skisland.

Initiativet får også støtte fra bedriftene i næringslivet.

– Vi vil bidra til å realisere dette, for dette trengs for å få et seriøst og godt arbeidsliv, sier Reidar Retterholt, regionsjef i Norges Lastebileierforbund i Agder/Rogaland.

Rune Kaarbø, en av eierne av Bakgården Bar, sier det vil kunne bidra til å sikre at alle driver etter samme lover og regler, og at man får luket vekk de useriøse som driver ulovlig.

– Vi er helt nødt til å være med å “backe” opp om dette, fordi vi vet det er aktører som driver helt useriøst i dag og det er ødeleggende for hele bransjen.

Det blir nå satt opp tilsvarende informasjonsmøter om Fair Play Agder både vest og øst i fylket, henholdsvis 25. og 28. februar.

Trond Madsen fra NHO Agder i sofasamtale med f.v.) Rune Kaarbø fra Bakgården Bar, Preben Langeland i malermester Langeland og Reidar Retterholt fra Norges Lastebileierforbund.

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Et bredt lag, bestående av EBA-Agder, Kristiansand kommune, Arendal kommune, Næringsforeningen i Kristinsandsregionen, Arendal Næringsforening, Fellesforbundet/LO, Nelfo og Kristiansand Håndverkerforening, har gått sammen for å danne en ny forening som skal bekjempe arbeidslivskriminalitet.

– Dette initiativet skal forebygge og bekjempe arbeidslivskriminalitet på Agder, og sikre et seriøst arbeidsmarked og like konkurransevilkår, innleder Hilde Waage, leder i EBA-Agder (Entreprenørforeningen for bygg- og anleggsfag i Agder).

Mandag 13. januar var det lanserings- og informasjonsmøte om initiativet, Fair Play Agder, på Ernst hotell i Kristiansand. Rundt 80 personer, fra en rekke bransjer, hadde møtt opp.

– Målet er å opprette dette som en forening i løpet av våren, med en egen prosjektleder og et styre. For å få det til er vi avhengig av støtte, i form av at bedrifter og firmaer tegner medlemskap. I tillegg håper vi på støtte fra sponsorer, forklarer Waage, som understreker at flere har meldt sin interesse etter at Fædrelandsvennen skrev om prosjektet 22. desember i fjor.

– Nå håper vi på bred oppslutning, for det er ingen tvil om at dette trengs. Prosjektlederen vil få en oppsøkende rolle, og vil være et sted å henvende seg for tips. Det er også naturlig at personen vil jobbe tett opp mot A-krim. Vi vet at vi får inn for lite tips på Agder, sammenlignet med andre steder i landet, påpeker Waage videre.

Det bekrefter politiførstebetjent og koordinator for A-krimsenteret i Agder politidistrikt, Jan Kåre Eriksen.

Jan Kåre Eriksen fra A-krimsenteret.

– Vi får inn cirka 150 tips i løpet av ett år, i Rogaland får de 2000. Så vi har en viktig jobb foran oss, både vi i A-krim og dere. Derfor er vi veldig tilhengere av dette initiativet. Prosjektlederen i Fair Play vil helt klart styrke vårt arbeid, mener Eriksen.

Både Arendal kommune og Kristiansand kommune går inn med penger i prosjektet, og Kristiansand har satt av 1,2 millioner kroner i kommunebudsjettet de neste par årene til tiltaket. Ordførerne i de to kommunene diskuterte behovet for Fair Play på møtet 13. januar.

– Det er for mange useriøse aktører i markedet. Selv om de aller fleste opptrer seriøst og ryddig, så er den lille andelen som ikke gjør det ødeleggende for arbeidslivet, understreker Robert Cornels Nordli (AP), ordfører i Arendal.

Ordfører i  Kristiansand, Jan Oddvar Skisland, og ordfører i Arendal, Robert Cornels Nordli, snakket rundt spørsmålene «Hvem skal eie næringslivet på Sørlandet? Og hva vil Fair Play bety for Agder? Her i samtale med konferansier, Morten Haakstad. 

 

Han får støtte av sin kollega i Kristiansand, ordfører i Jan Oddvar Skisland (AP).

– Fair Play kan helt klart ha en forebyggende effekt. Vi vet at vi ligger lavere på rapportering enn andre fylker i landet, derfor er det dette prosjektet viktig.  Men da er det viktig at vi får med de store og sentrale aktørene i dette, påpeker Skisland.

Initiativet får også støtte fra bedriftene i næringslivet.

– Vi vil bidra til å realisere dette, for dette trengs for å få et seriøst og godt arbeidsliv, sier Reidar Retterholt, regionsjef i Norges Lastebileierforbund i Agder/Rogaland.

Rune Kaarbø, en av eierne av Bakgården Bar, sier det vil kunne bidra til å sikre at alle driver etter samme lover og regler, og at man får luket vekk de useriøse som driver ulovlig.

– Vi er helt nødt til å være med å “backe” opp om dette, fordi vi vet det er aktører som driver helt useriøst i dag og det er ødeleggende for hele bransjen.

Det blir nå satt opp tilsvarende informasjonsmøter om Fair Play Agder både vest og øst i fylket, henholdsvis 25. og 28. februar.

Trond Madsen fra NHO Agder i sofasamtale med f.v.) Rune Kaarbø fra Bakgården Bar, Preben Langeland i malermester Langeland og Reidar Retterholt fra Norges Lastebileierforbund.

Tagger:

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor