AA

Skal fornye NODE

  • Tom Fidjeland er NODEs tredje leder på kort tid.
spenn logo

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Den nye NODE-direktøren, Tom Fidjeland, vil gjøre teknologiklyngen større og sterkere. Samtidig rettes blikket mer og mer mot flytende havvind.

– Toget går nå. Man må være med, ellers vil andre ta plassene, sier han.

Det er den nye NODE-sjefen som snakker, og tema er flytende havvind. Mye har skjedd i de månedene som har gått siden vi satt på det samme kontoret med Tom Fidjelands midlertidige forgjenger Høye Høyesen.

– Det har vært en eksplosjon i interesse for fornybar energi det siste halvåret, særlig når det gjelder havvind. Ikke bare blant våre medlemmer, men i samfunnet generelt. Det går knapt en uke uten at det er snakk om et nytt felt et eller annet sted i verden, sier Fidjeland.

Og de omtrent hundre NODE-bedriftene, et tall den nye direktøren ønsker å øke til 150 innen få år, er alle innforstått med at omstilling står skrevet med store bokstaver i horisonten.

– Det er ikke et eneste av de større selskapene som ikke ser at de må noe nytt. Alle jobber med det. Vi skal betjene oljeservice-markedet også, det kommer fortsatt til å være viktig i lang tid. Men andre ting må komme i tillegg, og det er i ferd med å skje, sier 57-åringen.

Som NODE-leder har Tom Fidjeland et mål om å øke antall medlemsbedrifter, og få dem på omstillingstoget.

Vil utvide NODE

Det nye direktøren for GCE NODE har regnet ut at han har skiftet jobb hvert ellevte år i sin karriere. Det bør være en betryggende statistikk for en arbeidsgiver. Og Fidjeland påpeker at NODE-jobben stort sett har vært stabilt besatt, selv om Høye Høyesen var midlertidig ansatt og Anne Lene Dale sa opp etter seks måneder.

– Hvorfor er denne stillingen attraktiv for deg?

– Reduksjonen vi har sett når det gjelder bemanning og omsetning i vår bransje kan kompenseres ved at vi bruker teknologien i nye markeder. Det er svært spennende. NODE skal bidra med kompetanse – ikke minst innen flytende vindkraft, i form av å arrangere konferanser og andre kompetansehevende tilbud. Vi spiller også inn forslag og ideer til myndigheter. Målet er å raskt få leverandørindustrien forankret i havvind også her i området. Det vil på litt lengre sikt skaffe omsetning, aktivitet og arbeidsplasser i regionen, forklarer Fidjeland.

Han sier at det ikke bare er uproblematisk med hundre medlemmer som ønsker å bli lyttet til og tatt hensyn til. Men han vil at teknologiklyngen skal bli enda mer relevant for bedriftene.

– Det betyr at vi må lytte til dem, og at prosjektene vi setter i gang er aktiviteter de ønsker seg og ser at de trenger. Da vil bedriftene oppleve det som meningsfylt å være med i NODE.

På Harvard

Fidjeland er ingeniørutdannet fra NTNU og har nærmere 30 års erfaring fra olje- og gassindustrien. Han har vært toppsjef i Cameron Sense i Kristiansand og hatt en lederstilling i Cameron i Houston i to år. Da hadde han ansvar for fem fabrikker, med totalt 2500 ansatte. I 2010 tok han videreutdanning på Harvard Business School i Boston, Massachusetts.

– Harvard klinger alltid godt …?

– Det gjør det, og det var et imponerende universitet. Det er ikke mange steder man kan få forelesere som Michael Porter, som var sentral i utformingen av klyngeteorien. Jeg bodde på campus sammen med ni toppledere fra ulike bransjer og ulike land. Det var fantastisk. Jeg lærte mye, blant annet om strategi, innovasjon og forretningsutvikling. Det var mennesker fra mange ulike kulturer, med ulike måter å se ting på, forteller Fidjeland, som kaller sin egen lederfilosofi for «ganske enkel».

Den handler om å være autentisk – den samme personen på jobb, som utenfor. Det handler om å lytte, involvere mennesker og gi dem ansvar.

Som det mest givende han har opplevd som leder, trekker han frem oppturen i NOV, som tidoblet omsetningen fra 2,6 milliarder i 2006 til 26 milliarder i 2009. Og det tøffeste? Oppsigelsene han måtte foreta i USA, etter oljekrisen i 2014.

– Det forsvant ut godt over tusen mennesker i den perioden jeg var der, til dels i samfunn hvor det på ingen måte fantes flust med andre jobber. Det var ikke særlig gøy. På den annen side, min oppgave da var å varsle fabrikksjefene om at det var nødvendig med nedbemanning, jeg leverte ikke oppsigelser personlig. Det har jeg også gjort, og det er kanskje enda tøffere – det å si til en person man har kjent i lang tid at «beklager, dette går ikke lenger – vi må redusere kostnadene.»

Det har vært en eksplosjon i interesse for fornybar energi.

Norge i forkant

Tilbake til Fidjelands omstillingstog. Ifølge direktøren kan vi snart begynne å snakke om potensialet som ligger i mineralutvinning på havbunnen. Men akkurat nå er det havvind som gjelder. Nesten 80 prosent av verdens havvindressurser finnes ifølge Equinor på havdyp større enn 60 meter. Og det norske selskapet leder an utviklingen med vindparkene Hywind Scotland og Hywind Tampen.

– Vi er heldige som har et hjemmemarked, slik vi også hadde med oljeservice. Hvis vi kommer i gang og kan levere til områdene i Nordsjøen, så har vi også grunnlaget for et eksportmarked etterpå, sier Fidjeland.

NODE-sjefen smiler bredt og konstaterer at han er optimist. Men så er det også mye i Fidjelands fremtoning som tyder på at han stort sett alltid er optimist.

– Jeg har ikke så mye tungsinn i meg, det stemmer nok, humrer han.

Og understreker:

– Selv om vi er godt posisjonert, så vil det kreve mye. Det er ikke en lett jobb bedriftene har foran seg, med å passe på inntjening, kutte kostnader og samtidig tenke på nye markeder. Men jeg er sikker på at de kommer til å klare det.

 

FAKTA: Tom Fidjeland (57)

Stilling: Administrerende direktør i GCE NODE

Bor: Kristiansand

Familie: Gift, to barn

Bakgrunn: Har en Master of Science fra NTNU. Nærmere 30 års erfaring fra olje- og gassindustrien. Har blant annet vært toppleder i Cameron Sense i Kristiansand og Houston. Har også ledererfaring fra Norton (nå Fiven Norge) og som global leder for engineering av all offshore-aktivitet i NOV Rig Solutions.

VIL DU MOTTA SPENN I POSTEN?

Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

VIL DU MOTTA SPENN I POSTEN?

Annonse
Den nye NODE-direktøren, Tom Fidjeland, vil gjøre teknologiklyngen større og sterkere. Samtidig rettes blikket mer og mer mot flytende havvind.

– Toget går nå. Man må være med, ellers vil andre ta plassene, sier han.

Det er den nye NODE-sjefen som snakker, og tema er flytende havvind. Mye har skjedd i de månedene som har gått siden vi satt på det samme kontoret med Tom Fidjelands midlertidige forgjenger Høye Høyesen.

– Det har vært en eksplosjon i interesse for fornybar energi det siste halvåret, særlig når det gjelder havvind. Ikke bare blant våre medlemmer, men i samfunnet generelt. Det går knapt en uke uten at det er snakk om et nytt felt et eller annet sted i verden, sier Fidjeland.

Og de omtrent hundre NODE-bedriftene, et tall den nye direktøren ønsker å øke til 150 innen få år, er alle innforstått med at omstilling står skrevet med store bokstaver i horisonten.

– Det er ikke et eneste av de større selskapene som ikke ser at de må noe nytt. Alle jobber med det. Vi skal betjene oljeservice-markedet også, det kommer fortsatt til å være viktig i lang tid. Men andre ting må komme i tillegg, og det er i ferd med å skje, sier 57-åringen.

Som NODE-leder har Tom Fidjeland et mål om å øke antall medlemsbedrifter, og få dem på omstillingstoget.

Vil utvide NODE

Det nye direktøren for GCE NODE har regnet ut at han har skiftet jobb hvert ellevte år i sin karriere. Det bør være en betryggende statistikk for en arbeidsgiver. Og Fidjeland påpeker at NODE-jobben stort sett har vært stabilt besatt, selv om Høye Høyesen var midlertidig ansatt og Anne Lene Dale sa opp etter seks måneder.

– Hvorfor er denne stillingen attraktiv for deg?

– Reduksjonen vi har sett når det gjelder bemanning og omsetning i vår bransje kan kompenseres ved at vi bruker teknologien i nye markeder. Det er svært spennende. NODE skal bidra med kompetanse – ikke minst innen flytende vindkraft, i form av å arrangere konferanser og andre kompetansehevende tilbud. Vi spiller også inn forslag og ideer til myndigheter. Målet er å raskt få leverandørindustrien forankret i havvind også her i området. Det vil på litt lengre sikt skaffe omsetning, aktivitet og arbeidsplasser i regionen, forklarer Fidjeland.

Han sier at det ikke bare er uproblematisk med hundre medlemmer som ønsker å bli lyttet til og tatt hensyn til. Men han vil at teknologiklyngen skal bli enda mer relevant for bedriftene.

– Det betyr at vi må lytte til dem, og at prosjektene vi setter i gang er aktiviteter de ønsker seg og ser at de trenger. Da vil bedriftene oppleve det som meningsfylt å være med i NODE.

På Harvard

Fidjeland er ingeniørutdannet fra NTNU og har nærmere 30 års erfaring fra olje- og gassindustrien. Han har vært toppsjef i Cameron Sense i Kristiansand og hatt en lederstilling i Cameron i Houston i to år. Da hadde han ansvar for fem fabrikker, med totalt 2500 ansatte. I 2010 tok han videreutdanning på Harvard Business School i Boston, Massachusetts.

– Harvard klinger alltid godt …?

– Det gjør det, og det var et imponerende universitet. Det er ikke mange steder man kan få forelesere som Michael Porter, som var sentral i utformingen av klyngeteorien. Jeg bodde på campus sammen med ni toppledere fra ulike bransjer og ulike land. Det var fantastisk. Jeg lærte mye, blant annet om strategi, innovasjon og forretningsutvikling. Det var mennesker fra mange ulike kulturer, med ulike måter å se ting på, forteller Fidjeland, som kaller sin egen lederfilosofi for «ganske enkel».

Den handler om å være autentisk – den samme personen på jobb, som utenfor. Det handler om å lytte, involvere mennesker og gi dem ansvar.

Som det mest givende han har opplevd som leder, trekker han frem oppturen i NOV, som tidoblet omsetningen fra 2,6 milliarder i 2006 til 26 milliarder i 2009. Og det tøffeste? Oppsigelsene han måtte foreta i USA, etter oljekrisen i 2014.

– Det forsvant ut godt over tusen mennesker i den perioden jeg var der, til dels i samfunn hvor det på ingen måte fantes flust med andre jobber. Det var ikke særlig gøy. På den annen side, min oppgave da var å varsle fabrikksjefene om at det var nødvendig med nedbemanning, jeg leverte ikke oppsigelser personlig. Det har jeg også gjort, og det er kanskje enda tøffere – det å si til en person man har kjent i lang tid at «beklager, dette går ikke lenger – vi må redusere kostnadene.»

Det har vært en eksplosjon i interesse for fornybar energi.

Norge i forkant

Tilbake til Fidjelands omstillingstog. Ifølge direktøren kan vi snart begynne å snakke om potensialet som ligger i mineralutvinning på havbunnen. Men akkurat nå er det havvind som gjelder. Nesten 80 prosent av verdens havvindressurser finnes ifølge Equinor på havdyp større enn 60 meter. Og det norske selskapet leder an utviklingen med vindparkene Hywind Scotland og Hywind Tampen.

– Vi er heldige som har et hjemmemarked, slik vi også hadde med oljeservice. Hvis vi kommer i gang og kan levere til områdene i Nordsjøen, så har vi også grunnlaget for et eksportmarked etterpå, sier Fidjeland.

NODE-sjefen smiler bredt og konstaterer at han er optimist. Men så er det også mye i Fidjelands fremtoning som tyder på at han stort sett alltid er optimist.

– Jeg har ikke så mye tungsinn i meg, det stemmer nok, humrer han.

Og understreker:

– Selv om vi er godt posisjonert, så vil det kreve mye. Det er ikke en lett jobb bedriftene har foran seg, med å passe på inntjening, kutte kostnader og samtidig tenke på nye markeder. Men jeg er sikker på at de kommer til å klare det.

 

FAKTA: Tom Fidjeland (57)

Stilling: Administrerende direktør i GCE NODE

Bor: Kristiansand

Familie: Gift, to barn

Bakgrunn: Har en Master of Science fra NTNU. Nærmere 30 års erfaring fra olje- og gassindustrien. Har blant annet vært toppleder i Cameron Sense i Kristiansand og Houston. Har også ledererfaring fra Norton (nå Fiven Norge) og som global leder for engineering av all offshore-aktivitet i NOV Rig Solutions.

Tagger:

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor