AA

Skal se med nye øyne på Ytre Ringvei

 • Utbyggingssjef i Nye Veier Harald J. Solvik. Han er ansvarlig for traseen mellom Grauthelleren og Mandal øst som påbegynnes i år.
 • IMG_0934
  De kvalifiserte for strekningen Grauthelleren - Mandal øst (Døle bru).
 • IMG_0935
  De kvalifiserte for Mandal øst-Mandal.
 • IMG_0939
  Presseoppslag som viser ringvirkninger av veiprosjekter.
 • IMG_0945
  Nye Veiers oppstilling av ringvirkningene av veibygging.
 • IMG_0950

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Nye Veier skal se nytt på samfunnsnytten av Ytre Ringvei. Samtidig oppfordrer de lokalt næringsliv om å kjenne sin besøkstid når ny E39 skal bygges fra Grauthelleren.

Vi sier Grauthelleren. Jeg vet ikke hvordan det uttales på kinesisk, sier utbyggingssjef Harald J. Solvik til de om lag 30 personene som hadde møtt frem til frokostmøte hos Næringsforeningen i Kristiansandsregionen fredag 1. juni.

Tema var ringvirkninger av E39-prosjektet mellom Kristiansand vest og Mandal øst. I 2022 står en ny vei på strekningen ferdig, med 110-km/t fartsgrense. Det er mange utenlandske firmaer som er med i konkurransen om å bygge ny vei, blant dem ett kinesisk. Av de lokale er Kruse Smith med i siste runde, i et fellesskap med AF Gruppen og Norconsult.

Selv om det kan bli en utenlandsk entreprenør, så var budskapet tydelig: Her blir det muligheter.

– Det er bare å brette opp ermene, poengterer Solvik, som vakte mest latter da han viste et avisoppslag om en pub et sted i Norge som fikk et solid oppsving da en ny vei ble bygget.

– Vi kan jo diskutere om de betjener de primære eller sekundære behov å gå på puben. Men de stedene det kommer vei, de får mange nye innbyggere for en periode. De skal både spise, ha kulturopplevelser og klippe håret, sa han.

Nye Veier regner at om lag en tredjedel av investeringene til en ny vei, tilfaller lokale. Enten direkte eller indirekte. Mest naturlig er oppdrag til entreprenører. Særlig utenlandske aktører er det forventet at vil trenge norske konsulenter, men det vil for eksempel også være muligheter for gründere.

– Vi skal være i front og bygge vei for fremtiden. Det kommer selvkjørende biler. Utenfor Arlanda tester de et veistrekk der tunge, elektriske kjøretøyer kan lades under fart, sier Solvik.

Ny vurdering

Flere av de fremmøtte var opptatt av Ytre Ringvei, som har trasé fra Vige til Grauthelleren. Til nå har ikke denne veien nådd opp på lista over veier som skal prioriteres med det første. Men utbyggingssjefen kunne fortelle at de i sommer skal gå gjennom nytten en gang til.

– Er det regnet rett? For eksempel ulempe i anleggsperioden for Gartnerløkka. Når vi ser på dette, håper vi det er effekter der som gjør at dette prosjektet blir løftet i vår prioritet. Vi setter i gang dette nå. Vi har fått dette prosjektet fra veivesenet. Vi har fanget opp at det kan være ting vi ikke har tatt med og har tro på at vi kan få redusert differansen kostnad/nytte.

Solvik bekreftet at fremtidig bruk av Kongsgård/Vige kan påvirke samfunnsnytten av en Ytre Ringvei. I Nasjonal Transportplan kan det komme nye strekninger som Stortinget ber Nye Veier jobbe med, men det er ikke gitt at disse påvirker den plassen Ytre Ringvei har på prioriteringslisten. 

Under presentasjonen forklarte Solvik at samfunnsnytten vurderes utfra flere kriterier, herunder redusere ulykker og reisetid.

Begynner i år

5. oktober skal kontrakt om bygging av E39 fra Grauthelleren til Mandal øst være signert. Etter dette står entreprenøren fritt til å begynne når den vil, men må være ferdig innen oktober 2022. Litt senere begynner byggingen av ny vei fra Mandal øst (Døle bru) og videre til Mandal, der det kommer ny tilkomstvei med 90-sone. Blant lokale selskaper som konkurrerer om dette strekket, er TT Anlegg med som under-entreprenør.

Hvem som får de endelige anbudene, avhenger av flere kriterier enn pris:

– Det handler om en rekke faktorer: Hvor flinke er nøkkelpersonene, prestasjonsbegrunnelse, risikovurdering og tilleggsverdi. Risiko her er byggherrens risiko. Hva kan de gjøre for å redusere vår risiko? Tilleggsverdi utgjør 10 prosent. For eksempel forbedringer av Monankrysset i Søgne utover det vi har kunnet se, sa Solvik.

Innen fredag 8. juni skal de fem pre-kvalifiserte selskapene levere endelig tilbud, før Nye veiers styre 6. juli avgjør hvem de skal forhandle videre med.

Mjåvann og Lohnelier

For lokale utbyggere gir ny vei mange muligheter. Lohnelier i Søgne får direkte atkomst til den nye veien og kort vei videre til Mandal og Kristiansand. Håpet er at Mjåvann får det samme. Etter press fra lokale – blant dem Næringsforeningen ­– er det tegnet inn atkomst øverst på Mjåvann.

I utgangspunktet koster denne 80-100 millioner, men Solvik håper entreprenørene ser muligheter ved å bygge atkomsten som reduserer prisen.

– De kan bruke den som atkomst til byggeområdet og få deponert stein, sa han.

Innen i høst må fylkeskommunen, Songdalen og Kristiansand finne ut av finansieringen av dette området, skal atkomsten bygges samtidig som den nye veien.

 

Fakta

Nye Veier har i oppdrag å bygge godt og vel 50 mil med vei i Norge til en ramme på 150 mrd over 20 år. Selskapet har ambisjon bygge fortere enn det.

E39 er den lengste strekningen. Kristansand-Sandnes er ca 20 mil.

Veistrekningene vurderes ut fra nytteverdi. Reisetid og reduksjon i ulykkeskostnader er to momenter.

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Nye Veier skal se nytt på samfunnsnytten av Ytre Ringvei. Samtidig oppfordrer de lokalt næringsliv om å kjenne sin besøkstid når ny E39 skal bygges fra Grauthelleren.

Vi sier Grauthelleren. Jeg vet ikke hvordan det uttales på kinesisk, sier utbyggingssjef Harald J. Solvik til de om lag 30 personene som hadde møtt frem til frokostmøte hos Næringsforeningen i Kristiansandsregionen fredag 1. juni.

Tema var ringvirkninger av E39-prosjektet mellom Kristiansand vest og Mandal øst. I 2022 står en ny vei på strekningen ferdig, med 110-km/t fartsgrense. Det er mange utenlandske firmaer som er med i konkurransen om å bygge ny vei, blant dem ett kinesisk. Av de lokale er Kruse Smith med i siste runde, i et fellesskap med AF Gruppen og Norconsult.

Selv om det kan bli en utenlandsk entreprenør, så var budskapet tydelig: Her blir det muligheter.

– Det er bare å brette opp ermene, poengterer Solvik, som vakte mest latter da han viste et avisoppslag om en pub et sted i Norge som fikk et solid oppsving da en ny vei ble bygget.

– Vi kan jo diskutere om de betjener de primære eller sekundære behov å gå på puben. Men de stedene det kommer vei, de får mange nye innbyggere for en periode. De skal både spise, ha kulturopplevelser og klippe håret, sa han.

Nye Veier regner at om lag en tredjedel av investeringene til en ny vei, tilfaller lokale. Enten direkte eller indirekte. Mest naturlig er oppdrag til entreprenører. Særlig utenlandske aktører er det forventet at vil trenge norske konsulenter, men det vil for eksempel også være muligheter for gründere.

– Vi skal være i front og bygge vei for fremtiden. Det kommer selvkjørende biler. Utenfor Arlanda tester de et veistrekk der tunge, elektriske kjøretøyer kan lades under fart, sier Solvik.

Ny vurdering

Flere av de fremmøtte var opptatt av Ytre Ringvei, som har trasé fra Vige til Grauthelleren. Til nå har ikke denne veien nådd opp på lista over veier som skal prioriteres med det første. Men utbyggingssjefen kunne fortelle at de i sommer skal gå gjennom nytten en gang til.

– Er det regnet rett? For eksempel ulempe i anleggsperioden for Gartnerløkka. Når vi ser på dette, håper vi det er effekter der som gjør at dette prosjektet blir løftet i vår prioritet. Vi setter i gang dette nå. Vi har fått dette prosjektet fra veivesenet. Vi har fanget opp at det kan være ting vi ikke har tatt med og har tro på at vi kan få redusert differansen kostnad/nytte.

Solvik bekreftet at fremtidig bruk av Kongsgård/Vige kan påvirke samfunnsnytten av en Ytre Ringvei. I Nasjonal Transportplan kan det komme nye strekninger som Stortinget ber Nye Veier jobbe med, men det er ikke gitt at disse påvirker den plassen Ytre Ringvei har på prioriteringslisten. 

Under presentasjonen forklarte Solvik at samfunnsnytten vurderes utfra flere kriterier, herunder redusere ulykker og reisetid.

Begynner i år

5. oktober skal kontrakt om bygging av E39 fra Grauthelleren til Mandal øst være signert. Etter dette står entreprenøren fritt til å begynne når den vil, men må være ferdig innen oktober 2022. Litt senere begynner byggingen av ny vei fra Mandal øst (Døle bru) og videre til Mandal, der det kommer ny tilkomstvei med 90-sone. Blant lokale selskaper som konkurrerer om dette strekket, er TT Anlegg med som under-entreprenør.

Hvem som får de endelige anbudene, avhenger av flere kriterier enn pris:

– Det handler om en rekke faktorer: Hvor flinke er nøkkelpersonene, prestasjonsbegrunnelse, risikovurdering og tilleggsverdi. Risiko her er byggherrens risiko. Hva kan de gjøre for å redusere vår risiko? Tilleggsverdi utgjør 10 prosent. For eksempel forbedringer av Monankrysset i Søgne utover det vi har kunnet se, sa Solvik.

Innen fredag 8. juni skal de fem pre-kvalifiserte selskapene levere endelig tilbud, før Nye veiers styre 6. juli avgjør hvem de skal forhandle videre med.

Mjåvann og Lohnelier

For lokale utbyggere gir ny vei mange muligheter. Lohnelier i Søgne får direkte atkomst til den nye veien og kort vei videre til Mandal og Kristiansand. Håpet er at Mjåvann får det samme. Etter press fra lokale – blant dem Næringsforeningen ­– er det tegnet inn atkomst øverst på Mjåvann.

I utgangspunktet koster denne 80-100 millioner, men Solvik håper entreprenørene ser muligheter ved å bygge atkomsten som reduserer prisen.

– De kan bruke den som atkomst til byggeområdet og få deponert stein, sa han.

Innen i høst må fylkeskommunen, Songdalen og Kristiansand finne ut av finansieringen av dette området, skal atkomsten bygges samtidig som den nye veien.

 

Fakta

Nye Veier har i oppdrag å bygge godt og vel 50 mil med vei i Norge til en ramme på 150 mrd over 20 år. Selskapet har ambisjon bygge fortere enn det.

E39 er den lengste strekningen. Kristansand-Sandnes er ca 20 mil.

Veistrekningene vurderes ut fra nytteverdi. Reisetid og reduksjon i ulykkeskostnader er to momenter.

Tagger:

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor