AA

Næringsforeningen jakter ny direktør

  • Jan Willy Føreland, styreleder i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen (NiKR) søker ny direktør til en region med spennende næringsutvikling. – Vi ser etter en ambisiøs, samarbeidsorientert og kunnskapsrik leder med relevant erfaring fra næringslivet, sier styreleder Jan Willy Føreland.

 

Føreland sier den påtroppende administrerende direktøren vil komme inn i jobben i en tid hvor det skjer mye spennende i regionen.

–  Alt skjer på en gang nå. Du har forberedelsene til nytt fylke, ny storkommune og nytt veinett, og dette trigger optimisme og pågangsmot.

Næringsforeningen er en viktig del av positiviteten, mener Føreland, og tildeler avtroppende direktør Anita S. Dietrichson svært mye av æren for det.

– Hun er en skikkelig initiativtaker, tydelig, modig og fargerik. Det skal godt gjøres å hoppe etter henne, men vi er trygge på at vi finner den rette til det.

Samfunnsbygging

Han sier regionen har en svært god miks av industri, teknologimiljøer, naturressurser og gründerånd. Det åpner for at landsdelen kan ta en lederrolle i det grønne skiftet.

– Vi handler først og fremst til det beste for medlemsbedriftene våre, som på få år har vokst fra 500 til 850, fortsetter Føreland.

– Og måten vi gjør det på, er å delta der planer legges og avgjørelsene tas. For å lykkes i slike prosesser, er vi avhengig av en sterk frontfigur, en person med tydelig og modig stemme. I tillegg satser vi særlig på å skape møteplasser for medlemmene våre. Vi er ambisiøse og har som målsetting å nå 1000 medlemmer innen utgangen av dette året. Den nye lederen vil ta over en meget aktiv og veldrevet forening, understreker Føreland.

Føreland trekker frem betydningen av samarbeidet næringsforeningen har tatt initiativ til overfor de øvrige regionale næringsforeningene.

– Sammen med NHO har næringsforeningene inngått forpliktende samarbeid om å tilby praksis i alle studier på Universitetet i Agder. Vi ønsker at UiA skal ta posisjonen som stedet hvor du er tett på næringslivet og for eksempel kan få oppgaver fra næringslivet som en del av studiet.

Utfordringer
– Men vi har noen utfordringer, blant annet et relativt lavt lønnsnivå, svak likestilling og altfor mange som faller utenfor arbeidslivet, påpeker han. Deltidsansettelser er også noe å ta fatt i. Næringsforeningen skal ikke drive sosialpolitikk, men vi skal fokusere på hvorfor det både for den enkelte bedrift og for landsdelens omdømme er viktig å ta tak i disse utfordringene. Det krever samfunnsinnsikt og kløkt å gå i dialog med andre aktører om overordnede regionale veivalg. En ny direktør må gjerne ha deltatt i og ledet endringsprosesser, og vite hva strategi handler om.

Føreland beskriver næringsforeningens rolle som en «motor» i utviklingen.

– Vi må kunne sette dagsorden, føyer styrelederen til. Det medfører også fokus på effektiv byutvikling, primært i Kristiansand, men også i de andre byene. Da tenker jeg for eksempel på infrastruktur, boligbygging, kulturliv, variert jobbtilbud og god kvalitet på offentlige tjenester. Vi representerer en byregion, men skal også tenke landsdel.

– Vi har allerede etablert det vellykkede Women in Business, og arbeider med å få til noe tilsvarende for unge ledere. Nå skal vi altså finne en person som evner å forsterke og akselerere alle de spennende og positive kreftene som er i sving. Både i byen, i landsdelen og i foreningen. Tenk for en fantastisk sjanse!

Er du interessert i hva jobben innebærer, klikk her.

Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse
Næringsforeningen i Kristiansandsregionen (NiKR) søker ny direktør til en region med spennende næringsutvikling. - Vi ser etter en ambisiøs, samarbeidsorientert og kunnskapsrik leder med relevant erfaring fra næringslivet, sier styreleder Jan Willy Føreland.

 

Føreland sier den påtroppende administrerende direktøren vil komme inn i jobben i en tid hvor det skjer mye spennende i regionen.

–  Alt skjer på en gang nå. Du har forberedelsene til nytt fylke, ny storkommune og nytt veinett, og dette trigger optimisme og pågangsmot.

Næringsforeningen er en viktig del av positiviteten, mener Føreland, og tildeler avtroppende direktør Anita S. Dietrichson svært mye av æren for det.

– Hun er en skikkelig initiativtaker, tydelig, modig og fargerik. Det skal godt gjøres å hoppe etter henne, men vi er trygge på at vi finner den rette til det.

Samfunnsbygging

Han sier regionen har en svært god miks av industri, teknologimiljøer, naturressurser og gründerånd. Det åpner for at landsdelen kan ta en lederrolle i det grønne skiftet.

– Vi handler først og fremst til det beste for medlemsbedriftene våre, som på få år har vokst fra 500 til 850, fortsetter Føreland.

– Og måten vi gjør det på, er å delta der planer legges og avgjørelsene tas. For å lykkes i slike prosesser, er vi avhengig av en sterk frontfigur, en person med tydelig og modig stemme. I tillegg satser vi særlig på å skape møteplasser for medlemmene våre. Vi er ambisiøse og har som målsetting å nå 1000 medlemmer innen utgangen av dette året. Den nye lederen vil ta over en meget aktiv og veldrevet forening, understreker Føreland.

Føreland trekker frem betydningen av samarbeidet næringsforeningen har tatt initiativ til overfor de øvrige regionale næringsforeningene.

– Sammen med NHO har næringsforeningene inngått forpliktende samarbeid om å tilby praksis i alle studier på Universitetet i Agder. Vi ønsker at UiA skal ta posisjonen som stedet hvor du er tett på næringslivet og for eksempel kan få oppgaver fra næringslivet som en del av studiet.

Utfordringer
– Men vi har noen utfordringer, blant annet et relativt lavt lønnsnivå, svak likestilling og altfor mange som faller utenfor arbeidslivet, påpeker han. Deltidsansettelser er også noe å ta fatt i. Næringsforeningen skal ikke drive sosialpolitikk, men vi skal fokusere på hvorfor det både for den enkelte bedrift og for landsdelens omdømme er viktig å ta tak i disse utfordringene. Det krever samfunnsinnsikt og kløkt å gå i dialog med andre aktører om overordnede regionale veivalg. En ny direktør må gjerne ha deltatt i og ledet endringsprosesser, og vite hva strategi handler om.

Føreland beskriver næringsforeningens rolle som en «motor» i utviklingen.

– Vi må kunne sette dagsorden, føyer styrelederen til. Det medfører også fokus på effektiv byutvikling, primært i Kristiansand, men også i de andre byene. Da tenker jeg for eksempel på infrastruktur, boligbygging, kulturliv, variert jobbtilbud og god kvalitet på offentlige tjenester. Vi representerer en byregion, men skal også tenke landsdel.

– Vi har allerede etablert det vellykkede Women in Business, og arbeider med å få til noe tilsvarende for unge ledere. Nå skal vi altså finne en person som evner å forsterke og akselerere alle de spennende og positive kreftene som er i sving. Både i byen, i landsdelen og i foreningen. Tenk for en fantastisk sjanse!

Er du interessert i hva jobben innebærer, klikk her.

Tagger:

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor