AA

Skaper bærekraftig bysentrum

  • Heidi Sørvig og Rolf Øygarden, Kvadraturforeningen.
Medlemsnytt

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Kvadraturen i Kristiansand skal bli Norges mest bærekraftige bysentrum.

– Vi har sett på hvilke grep vi må ta for at Kvadraturen skal være aktuell som et sentrum for handel også i fremtiden, og bærekraft kom raskt opp som et viktig punkt. Hvordan skal Kvadraturen levere på FNs bærekraftsmål? Her ønsker vi å være i førersetet, sier Heidi Sørvig, daglig leder i Kvadraturforeningen og Gårdeierforeningen.

Like før sommeren fikk Kvadraturforeningen innvilget 1,2 millioner kroner fra Kristiansand kommune til oppstart av omstillingsprosjektet «Norges mest bærekraftige bysentrum».

– Midlene ble bevilget via kommunens «tiltakspakke for næringslivet», i forbindelse med koronapandemien. Pandemien har bydd på store utfordringer, og da må vi omstille oss.

Sørvig peker på at butikkene i Kvadraturen har vist både evne og vilje til omstilling under pandemien, og håper å dra nytte av dette også når det gjelder en satsing på bærekraft.

– Vi er nødt til å være med på omstillingsbølgen når det gjelder bærekraft dersom vi skal være aktuelle for fremtidens forbrukere. Vi vet at det skjer en endring i bransjen fra bare å selge varer til også å være en tjenesteleverandør. Mange har allerede fokus på dette, og vi har mange nisjebutikker og spesialforhandlere i sentrum. Det finnes flere reparatører, og butikker som har egne samarbeid med disse. Vi ønsker at kundene skal være bevisst på bærekraften i dette.

Rolf Øygarden er leder for prosjektet, som er et samarbeid mellom Kvadraturforeningen og Gårdeierforeningen.

– Første del av prosjektet går på å definere hva det faktisk betyr å være et bærekraftig bysentrum. Vi vet at det allerede er mange som gjør mye på bærekraft og miljø i næringslivet i sentrum, nå ønsker vi å samle alle de gode tiltakene og se hvordan summen av disse kan bli Kvadraturens konkurransefortrinn, sier han og legger til:

– Ofte handler det om ulike typer restriksjoner når det blir snakk om bærekraft i bysentrum, for eksempel at man må fjerne parkeringsplasser, men med denne satsingen ønsker vi å se på hvilke muligheter satsning på bærekraft gir for næringslivet.

På sikt er tanken at prosjektet skal føre til blant annet et bærekraftsmanifest.

– Dette vil vi lage i samarbeid med aktørene, og det skal si noe om hvordan vi skal jobbe og hva vi skal jobbe mot. Et konkret eksempel kan være plastposer. Skal vi ha som målsetting at Kvadraturen skal være fritt for plastposer? Når man er mange sammen vil dette kunne gi en effekt utover den enkelte virksomhet, sier Øygarden.

Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Kvadraturen i Kristiansand skal bli Norges mest bærekraftige bysentrum.

– Vi har sett på hvilke grep vi må ta for at Kvadraturen skal være aktuell som et sentrum for handel også i fremtiden, og bærekraft kom raskt opp som et viktig punkt. Hvordan skal Kvadraturen levere på FNs bærekraftsmål? Her ønsker vi å være i førersetet, sier Heidi Sørvig, daglig leder i Kvadraturforeningen og Gårdeierforeningen.

Like før sommeren fikk Kvadraturforeningen innvilget 1,2 millioner kroner fra Kristiansand kommune til oppstart av omstillingsprosjektet «Norges mest bærekraftige bysentrum».

– Midlene ble bevilget via kommunens «tiltakspakke for næringslivet», i forbindelse med koronapandemien. Pandemien har bydd på store utfordringer, og da må vi omstille oss.

Sørvig peker på at butikkene i Kvadraturen har vist både evne og vilje til omstilling under pandemien, og håper å dra nytte av dette også når det gjelder en satsing på bærekraft.

– Vi er nødt til å være med på omstillingsbølgen når det gjelder bærekraft dersom vi skal være aktuelle for fremtidens forbrukere. Vi vet at det skjer en endring i bransjen fra bare å selge varer til også å være en tjenesteleverandør. Mange har allerede fokus på dette, og vi har mange nisjebutikker og spesialforhandlere i sentrum. Det finnes flere reparatører, og butikker som har egne samarbeid med disse. Vi ønsker at kundene skal være bevisst på bærekraften i dette.

Rolf Øygarden er leder for prosjektet, som er et samarbeid mellom Kvadraturforeningen og Gårdeierforeningen.

– Første del av prosjektet går på å definere hva det faktisk betyr å være et bærekraftig bysentrum. Vi vet at det allerede er mange som gjør mye på bærekraft og miljø i næringslivet i sentrum, nå ønsker vi å samle alle de gode tiltakene og se hvordan summen av disse kan bli Kvadraturens konkurransefortrinn, sier han og legger til:

– Ofte handler det om ulike typer restriksjoner når det blir snakk om bærekraft i bysentrum, for eksempel at man må fjerne parkeringsplasser, men med denne satsingen ønsker vi å se på hvilke muligheter satsning på bærekraft gir for næringslivet.

På sikt er tanken at prosjektet skal føre til blant annet et bærekraftsmanifest.

– Dette vil vi lage i samarbeid med aktørene, og det skal si noe om hvordan vi skal jobbe og hva vi skal jobbe mot. Et konkret eksempel kan være plastposer. Skal vi ha som målsetting at Kvadraturen skal være fritt for plastposer? Når man er mange sammen vil dette kunne gi en effekt utover den enkelte virksomhet, sier Øygarden.

Tagger:, ,

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor