AA

Skaper ung møteplass

  • Ingrid S. Høibo og Tina Abrahamsen vil skape en arena hvor unge arbeidstakere kan møtes.
spenn logo

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

I samarbeid med Business Region Kristiansand ønsker Næringsforeningen i Kristiansandsregionen å opprette en møteplass for unge i næringslivet.

– I ulike sammenhenger har vi fått tilbakemeldinger fra unge arbeidstakere om at de mangler en arena for faglig og sosial input, sier Tina Abrahamsen, næringsrådgiver ved Business Region Kristiansand.

Hun forteller at mange av dagens møteplasser for næringslivet i stor grad er tilrettelagt for bedriftsledere, og ikke for unge på vei opp.

– Vi ønsker å lage en møteplass ikke bare for ledere, men for arbeidstakere som har ambisjoner om lederskap. Ofte har ikke vi under 40 de samme mulighetene til å styre vår egen arbeidsdag som de litt eldre og mer etablerte, og dette vil vi ta hensyn til når vi nå oppretter en ny arena. For eksempel tar vi høyde for at ikke alle kan ta seg fri fra jobb, og legger samlingene til ettermiddagstid.

Sammen med Ingrid Høibo i Næringsforeningen skal Abrahamsen bruke våren til å kartlegge hvilke behov og ønsker målgruppen har. Møteplassen har fått navnet «U40», og er hovedsakelig ment for arbeidstakere og ledere under 40 år.

– I første omgang har vi lagt opp til to samlinger i løpet av våren. Her håper vi å få innspill fra deltakerne på hva de ønsker seg, og tanken er at dette på sikt kan utvikle seg til å bli et nettverk hvor unge ledere og unge med ambisjoner om lederskap kan treffes for å utvikle seg og dele erfaringer, forteller Høibo og legger til:

– Vi trenger en arena hvor alle er velkommen, og alle skal kunne få invitasjon til å delta her uavhengig av bransje. Vi håper å lage en møteplass hvor man kan skape gode relasjoner og samarbeid på tvers.

Det etablerte næringslivet har tatt godt imot prosjektet.

– Vi har vært i kontakt med noen bedrifter i sammenheng med oppstarten, og vi ser at dette er noe bedriftene ønsker. De har verdsatt initiativet, sier Abrahamsen.

VIL DU MOTTA SPENN I POSTEN?

Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

VIL DU MOTTA SPENN I POSTEN?

Annonse
I samarbeid med Business Region Kristiansand ønsker Næringsforeningen i Kristiansandsregionen å opprette en møteplass for unge i næringslivet.

– I ulike sammenhenger har vi fått tilbakemeldinger fra unge arbeidstakere om at de mangler en arena for faglig og sosial input, sier Tina Abrahamsen, næringsrådgiver ved Business Region Kristiansand.

Hun forteller at mange av dagens møteplasser for næringslivet i stor grad er tilrettelagt for bedriftsledere, og ikke for unge på vei opp.

– Vi ønsker å lage en møteplass ikke bare for ledere, men for arbeidstakere som har ambisjoner om lederskap. Ofte har ikke vi under 40 de samme mulighetene til å styre vår egen arbeidsdag som de litt eldre og mer etablerte, og dette vil vi ta hensyn til når vi nå oppretter en ny arena. For eksempel tar vi høyde for at ikke alle kan ta seg fri fra jobb, og legger samlingene til ettermiddagstid.

Sammen med Ingrid Høibo i Næringsforeningen skal Abrahamsen bruke våren til å kartlegge hvilke behov og ønsker målgruppen har. Møteplassen har fått navnet «U40», og er hovedsakelig ment for arbeidstakere og ledere under 40 år.

– I første omgang har vi lagt opp til to samlinger i løpet av våren. Her håper vi å få innspill fra deltakerne på hva de ønsker seg, og tanken er at dette på sikt kan utvikle seg til å bli et nettverk hvor unge ledere og unge med ambisjoner om lederskap kan treffes for å utvikle seg og dele erfaringer, forteller Høibo og legger til:

– Vi trenger en arena hvor alle er velkommen, og alle skal kunne få invitasjon til å delta her uavhengig av bransje. Vi håper å lage en møteplass hvor man kan skape gode relasjoner og samarbeid på tvers.

Det etablerte næringslivet har tatt godt imot prosjektet.

– Vi har vært i kontakt med noen bedrifter i sammenheng med oppstarten, og vi ser at dette er noe bedriftene ønsker. De har verdsatt initiativet, sier Abrahamsen.

Tagger:

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor