AA

Skifte av leder for Helsefellesskapet Agder

  • Harald Danielsen (kommunedirektør Arendal) og Nina Mevold (administrerende direktør Sørlandet sykehus).

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Harald Danielsen er ny leder for Helsefellesskapet Agder.

På møtet i Helsefellesskapet Agder i forrige uke, ble administrerende direktør Nina Mevold ved Sørlandet sykehus HF takket av etter to år som leder. Hun overrakte stafettpinnen til kommunene ved kommunedirektør i Arendal, Harald Danielsen.

Helseforetaket og kommunene veksler på å inneha ledervervet for Helsefellesskapet. Sørlandet sykehus HF (SSHF) ved administrerende direktør har hatt vervet de to siste årene. Nå er kommunene som overtar, og det ble kommunedirektør i Arendal, Harald Danielsen som trer inn i denne rollen fra 2022. Samtidig overtar SSHF ledelsen av de fire regionale samarbeidsutvalgene (RS-ene).

Danielsen la i sin takketale til Mevold vekt på at Helsefellesskapet i Agder under hennes ledelse har hatt en god utvikling, viktige prosesser er gjennomført og at langsiktige planer om forbedring og utvikling av helsetjenester til Agders befolkning er lagt.

Fakta:

I Helsefellesskapet samarbeider kommunene på Agder og Sørlandet sykehus HF om å sikre kvalitet, bærekraft og likeverdige helsetjenester for Agders befolkning.

Et hovedgrep i regjeringens Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 var å opprette 19 helsefellesskap. Disse skal bestå av helseforetak og kommunene i opptaksområdet. Representanter fra helseforetak, tilhørende kommuner, fastleger og brukere vil møtes for å planlegge og utvikle tjenestene sammen. Barn og unge, alvorlig psykisk syke, pasienter med flere kroniske lidelser og skrøpelige eldre skal prioriteres.

Mer informasjon om samhandlingen mellom kommuner og helsefellesskap i Agder:
Samhandling – Sørlandet sykehus (sshf.no)

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Harald Danielsen er ny leder for Helsefellesskapet Agder.

På møtet i Helsefellesskapet Agder i forrige uke, ble administrerende direktør Nina Mevold ved Sørlandet sykehus HF takket av etter to år som leder. Hun overrakte stafettpinnen til kommunene ved kommunedirektør i Arendal, Harald Danielsen.

Helseforetaket og kommunene veksler på å inneha ledervervet for Helsefellesskapet. Sørlandet sykehus HF (SSHF) ved administrerende direktør har hatt vervet de to siste årene. Nå er kommunene som overtar, og det ble kommunedirektør i Arendal, Harald Danielsen som trer inn i denne rollen fra 2022. Samtidig overtar SSHF ledelsen av de fire regionale samarbeidsutvalgene (RS-ene).

Danielsen la i sin takketale til Mevold vekt på at Helsefellesskapet i Agder under hennes ledelse har hatt en god utvikling, viktige prosesser er gjennomført og at langsiktige planer om forbedring og utvikling av helsetjenester til Agders befolkning er lagt.

Fakta:

I Helsefellesskapet samarbeider kommunene på Agder og Sørlandet sykehus HF om å sikre kvalitet, bærekraft og likeverdige helsetjenester for Agders befolkning.

Et hovedgrep i regjeringens Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 var å opprette 19 helsefellesskap. Disse skal bestå av helseforetak og kommunene i opptaksområdet. Representanter fra helseforetak, tilhørende kommuner, fastleger og brukere vil møtes for å planlegge og utvikle tjenestene sammen. Barn og unge, alvorlig psykisk syke, pasienter med flere kroniske lidelser og skrøpelige eldre skal prioriteres.

Mer informasjon om samhandlingen mellom kommuner og helsefellesskap i Agder:
Samhandling – Sørlandet sykehus (sshf.no)

Tagger:

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor