AA

Skillingsfondet støtter mentorprogram med 100 000,-

  • Spareskillingsbanken gir 100.000kr til mentorprogrammet. F.v. Maiken Kleiven Græsli, Runar Brøvig, Kristina Maria Walker-Nordlöf, Kenneth Engedal, Anita S Dietrichson.

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Næringsforeningen ønsker å bidra til å bygge næringslivet på Agder. Et viktig element til verdiskapning i regionen kommer fra gründere. Disse har ofte nytte av en erfaren mentor.

– Med disse midlene kan vi tilby et enda bedre mentorprogram for gründerne fra UiA. Dette vil gjøre bedriftene i stand til å vokse raskere og gi bedriften en høyere sannsynlighet for å lykkes, forklarer initiativtaker til prosjektet Runar Brøvig, seniorrådgiver i Næringsforeningen.

– Denne støtten viser at vår strategi virker. I vår nylige inngåtte samarbeidsavtalen med UiA ligger bl.a. at vi skal arbeide med UiA Nyskaping. UiA Nyskaping har fokus på utvikling av grundere og entreprenører, og akkurat nå er fokus på å få mentorer til studentenes gode idèer for at flest mulig av disse skal bli realisert, sier Anita S Dietrichson, adm. dir. i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

Målet for Næringsforeningen i dette prosjektet er å bidra til å bygge morgendagens bedrifter som gir flere og bedre arbeidsplasser i regionen, og bidrar til økt verdiskapning på Agder. Samtidig ønsker vi å gjøre dette attraktivt og lærerikt også for mentoren.

– Næringslivet i vår region står fortsatt foran en periode med omstilling. Næringsforeningen er en viktig bidragsyter til gode vekstvilkår for næringslivet. Som en lokal og samfunnsengasjert sparebank ønsker vi å støtte initiativ som kan bidra til å skape morgendagens arbeidsplasser. Støtten fra Skillingsfondet vil være et positivt bidrag til nyskapning og økt lokal verdiskapning, forklarer Kenneth Engedal, banksjef i Spareskillingsbanken, om hvorfor Skillingsfondet valgte å støtte akkurat dette prosjektet.

– Nettopp derfor er vi er svært takknemlig for en slik støtte som vi nå får. Først og fremst det økonomiske bidraget som vi får og som gjør det mulig for oss jobbe mer kvalitetsmessig med nettopp mentorordningen. Så er det den andre dimensjonen som kanskje også er like viktig, nemlig at vi opplever at Spareskillingsbanken gjennom denne tildelingen ser oss, ser arbeidet vi gjør, og heier på det, avslutter Dietrichson.

Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse
Næringsforeningen ønsker å bidra til å bygge næringslivet på Agder. Et viktig element til verdiskapning i regionen kommer fra gründere. Disse har ofte nytte av en erfaren mentor.

– Med disse midlene kan vi tilby et enda bedre mentorprogram for gründerne fra UiA. Dette vil gjøre bedriftene i stand til å vokse raskere og gi bedriften en høyere sannsynlighet for å lykkes, forklarer initiativtaker til prosjektet Runar Brøvig, seniorrådgiver i Næringsforeningen.

– Denne støtten viser at vår strategi virker. I vår nylige inngåtte samarbeidsavtalen med UiA ligger bl.a. at vi skal arbeide med UiA Nyskaping. UiA Nyskaping har fokus på utvikling av grundere og entreprenører, og akkurat nå er fokus på å få mentorer til studentenes gode idèer for at flest mulig av disse skal bli realisert, sier Anita S Dietrichson, adm. dir. i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

Målet for Næringsforeningen i dette prosjektet er å bidra til å bygge morgendagens bedrifter som gir flere og bedre arbeidsplasser i regionen, og bidrar til økt verdiskapning på Agder. Samtidig ønsker vi å gjøre dette attraktivt og lærerikt også for mentoren.

– Næringslivet i vår region står fortsatt foran en periode med omstilling. Næringsforeningen er en viktig bidragsyter til gode vekstvilkår for næringslivet. Som en lokal og samfunnsengasjert sparebank ønsker vi å støtte initiativ som kan bidra til å skape morgendagens arbeidsplasser. Støtten fra Skillingsfondet vil være et positivt bidrag til nyskapning og økt lokal verdiskapning, forklarer Kenneth Engedal, banksjef i Spareskillingsbanken, om hvorfor Skillingsfondet valgte å støtte akkurat dette prosjektet.

– Nettopp derfor er vi er svært takknemlig for en slik støtte som vi nå får. Først og fremst det økonomiske bidraget som vi får og som gjør det mulig for oss jobbe mer kvalitetsmessig med nettopp mentorordningen. Så er det den andre dimensjonen som kanskje også er like viktig, nemlig at vi opplever at Spareskillingsbanken gjennom denne tildelingen ser oss, ser arbeidet vi gjør, og heier på det, avslutter Dietrichson.

Våre hovedsamarbeidspartnere