AA

Slik blir Business Region Kristiansand

 • F.v. næringsrådgiver i Kristiansand kommune, Lukas Wedemeyr, underdirektør ved UiA, Eli Anne Skaranger, og teknisk direktør i Kristiansand kommune, Ragnar Evensen.

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Kristiansand kommune skal styrke næringslivssatsingen etter inspirasjon fra Aalborg. Nå skal de ansette egen næringssjef, øke staben i næringslivsavdelingen og bygge tettere relasjoner mellom andre aktører i næringslivet i regionen.

Et enstemmig bystyre i Kristiansand gikk i mars inn for å satse på Business Region Kristiansand, en satsing som har som klart mål å styrke næringsarbeidet – og ikke minst næringssamarbeidet på tvers av kommunegrenser, sektorer, offentlige og private aktører.

– Ordfører Furre er i en egen klasse for å igangsette initiativ utenfor kommunen. Business Region Kristiansand er et eksempel på dette, forklarer Ragnar Evensen ,teknisk direktør i Kristiansand kommune.

Tirsdag 4. april gjestet han frokostmøtet i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen for å fortelle om Business regionen Kristiansand.

– Dette prosjektet har som mål å jobbe for et mer kompetent, innovativt, attraktivt og internasjonalt næringsliv i regionen, og det bygger på planene og ideene fra prosjektet Kompetanseregion Kristiansand hvor flere aktører fra næringslivet og akademia har vært inne, forklarer Evensen.

Sørlandet har lenge kunne lene seg på store aktører innen oljebransjen, reiseliv og prosessindustrien. Men hvordan kan man tiltrekke seg annen kompetanse? Hva annet er Sørlandet spesielt gode på? Svaret, gjennom prosjektet Kompetanseregionen Kristiansand, ble Anvendt teknologi, altså måten vi evner å ta i bruk teknologi på. Enten det er nye teknologiske løsninger i helse – og omsorgsektoren, eller i form av akademia og Mechatrnoics Innovation Lab.

Ragnar Evensen fortalte om de ulike prosjektene som Business Region Kristiansand planlegger å satse på.

– Vi har tidligere jobbet mye med næring, men aldri jobbet for å profilere næringsarbeidet. Det har båret preg av å være tørt og grått. Det har handlet om søknad er og høringsuttalelser og slikt. Nå ønsker vi å jobbe annerledes, og mye tettere opp mot andre aktører. Vi skal ikke alltid være prosjekteiere, men prosjektpartnere og støttespillere fra sidelinjen, påpeker Evensen, før han henvendet seg til Anita S. Dietrichson i Næringsforeningen.

– Vi jakter ikke ære, vi jakter resultater. Anita, du kan ta æren for resultatene, påpekte Evensen, til latter fra salen.

Nedslagsfeltet for Business region Kristiansand blir Agder, og ut til alle kommunene som har – og vil få, pendleravstand til Kristiansand. Det er fra Mandal/Lindesnes i vest til Grimstad/Arendal i øst. Det vi ønsker å samhandle, og samarbeide om, er sentral infrastruktur, UiA, helsebyen EG/SSHF, utvikling av havna, flyplass og kulturfeltet.Knutepunktet går dermed inn i Business region Kristiansand, som vil ha et ennå bredere nedslagsfelt, forteller Evensen.

Følgende prosjekter er satsingsområder for Business region Kristiansand:

 • Helsebyen Eg
 • Kompetanseregion Kristiansand
 • Grønn forretningsutvikling
 • Næringsforesight
 • Universitetsbyen
 • Invest in KRS

– Naturlige samarbeidspartnere på dette er Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, UiA, fylkeskommunen, klynger, bedrifter, stiftelser og MIL i Grimstad, påpekte Evensen,

– I tillegg vil EVA-senteret, KNAS, havna og Sørlandets Europakontor få sentrale roller inn i flere av disse prosjektene.

Evensen forteller at de snart nå vil utlyse stillingen som næringssjef i Kristiansand kommune, og at de satser på å øke fra 3,5 ansatte i dag til å bli 7-8 ansatte og muligens opp mot 12 på sikt.

– Slik det ser ut nå vil vi få kontorplass ved siden av Fædrelandsvennen på torvet i nye Kvartal 32. Det er  helt bevisst at vi skal ligge utenfor Rådhuset, men samtidig i gangavstand fra det, forteller Evensen.

Mye av inspirasjonen til Business Region Kristiansand har de hentet fra Aalborg, hvor de har hatt flere besøk. Evensen utfordrer nå næringslivet på å komme med innspill til visjon og satsingsområder for Business Region Kristiansand.

– Det nytter ikke at vi sitter og tenker ut ting alene, her trenger vi hjelp fra mange aktører. Samtidig er det en begrensning på hvor mange prosjekter vi kan gå inn i, jeg tenker vi skal ligge et sted mellom et dusin og et snes, sier Evensen.

Anita S. Dietrichson utfordret på å jobbe godt for å inkludere aktører fra Mandal og Grimstad/Arendal.

– Det er viktig at representanter fra disse stedene er koblet på inn i noen av styringsgruppene i prosjektet, rådet Dietrichson.

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Kristiansand kommune skal styrke næringslivssatsingen etter inspirasjon fra Aalborg. Nå skal de ansette egen næringssjef, øke staben i næringslivsavdelingen og bygge tettere relasjoner mellom andre aktører i næringslivet i regionen.

Et enstemmig bystyre i Kristiansand gikk i mars inn for å satse på Business Region Kristiansand, en satsing som har som klart mål å styrke næringsarbeidet – og ikke minst næringssamarbeidet på tvers av kommunegrenser, sektorer, offentlige og private aktører.

– Ordfører Furre er i en egen klasse for å igangsette initiativ utenfor kommunen. Business Region Kristiansand er et eksempel på dette, forklarer Ragnar Evensen ,teknisk direktør i Kristiansand kommune.

Tirsdag 4. april gjestet han frokostmøtet i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen for å fortelle om Business regionen Kristiansand.

– Dette prosjektet har som mål å jobbe for et mer kompetent, innovativt, attraktivt og internasjonalt næringsliv i regionen, og det bygger på planene og ideene fra prosjektet Kompetanseregion Kristiansand hvor flere aktører fra næringslivet og akademia har vært inne, forklarer Evensen.

Sørlandet har lenge kunne lene seg på store aktører innen oljebransjen, reiseliv og prosessindustrien. Men hvordan kan man tiltrekke seg annen kompetanse? Hva annet er Sørlandet spesielt gode på? Svaret, gjennom prosjektet Kompetanseregionen Kristiansand, ble Anvendt teknologi, altså måten vi evner å ta i bruk teknologi på. Enten det er nye teknologiske løsninger i helse – og omsorgsektoren, eller i form av akademia og Mechatrnoics Innovation Lab.

Ragnar Evensen fortalte om de ulike prosjektene som Business Region Kristiansand planlegger å satse på.

– Vi har tidligere jobbet mye med næring, men aldri jobbet for å profilere næringsarbeidet. Det har båret preg av å være tørt og grått. Det har handlet om søknad er og høringsuttalelser og slikt. Nå ønsker vi å jobbe annerledes, og mye tettere opp mot andre aktører. Vi skal ikke alltid være prosjekteiere, men prosjektpartnere og støttespillere fra sidelinjen, påpeker Evensen, før han henvendet seg til Anita S. Dietrichson i Næringsforeningen.

– Vi jakter ikke ære, vi jakter resultater. Anita, du kan ta æren for resultatene, påpekte Evensen, til latter fra salen.

Nedslagsfeltet for Business region Kristiansand blir Agder, og ut til alle kommunene som har – og vil få, pendleravstand til Kristiansand. Det er fra Mandal/Lindesnes i vest til Grimstad/Arendal i øst. Det vi ønsker å samhandle, og samarbeide om, er sentral infrastruktur, UiA, helsebyen EG/SSHF, utvikling av havna, flyplass og kulturfeltet.Knutepunktet går dermed inn i Business region Kristiansand, som vil ha et ennå bredere nedslagsfelt, forteller Evensen.

Følgende prosjekter er satsingsområder for Business region Kristiansand:

 • Helsebyen Eg
 • Kompetanseregion Kristiansand
 • Grønn forretningsutvikling
 • Næringsforesight
 • Universitetsbyen
 • Invest in KRS

– Naturlige samarbeidspartnere på dette er Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, UiA, fylkeskommunen, klynger, bedrifter, stiftelser og MIL i Grimstad, påpekte Evensen,

– I tillegg vil EVA-senteret, KNAS, havna og Sørlandets Europakontor få sentrale roller inn i flere av disse prosjektene.

Evensen forteller at de snart nå vil utlyse stillingen som næringssjef i Kristiansand kommune, og at de satser på å øke fra 3,5 ansatte i dag til å bli 7-8 ansatte og muligens opp mot 12 på sikt.

– Slik det ser ut nå vil vi få kontorplass ved siden av Fædrelandsvennen på torvet i nye Kvartal 32. Det er  helt bevisst at vi skal ligge utenfor Rådhuset, men samtidig i gangavstand fra det, forteller Evensen.

Mye av inspirasjonen til Business Region Kristiansand har de hentet fra Aalborg, hvor de har hatt flere besøk. Evensen utfordrer nå næringslivet på å komme med innspill til visjon og satsingsområder for Business Region Kristiansand.

– Det nytter ikke at vi sitter og tenker ut ting alene, her trenger vi hjelp fra mange aktører. Samtidig er det en begrensning på hvor mange prosjekter vi kan gå inn i, jeg tenker vi skal ligge et sted mellom et dusin og et snes, sier Evensen.

Anita S. Dietrichson utfordret på å jobbe godt for å inkludere aktører fra Mandal og Grimstad/Arendal.

– Det er viktig at representanter fra disse stedene er koblet på inn i noen av styringsgruppene i prosjektet, rådet Dietrichson.

Tagger:

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor