AA

Slik blir du Miljøfyrtårn

  • Stiftelsen Miljøfyrtårn inviterer til kurs denne våren.
Medlemsnytt

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Denne våren arrangerer Stiftelsen Miljøfyrtårn kurs for bedrifter som ønsker å bli miljøfyrtårn-sertifisert.

– Vi ønsker å hjelpe små og mellomstore bedrifter i Norge til å bli miljøsertifisert. Etter å ha sertifisert 5800 kunder vet vi at pris er en faktor som avgjør hvorvidt mange kan gjennomføre en miljøsertifisering, og ved å tilby konsulenthjelp via kurs blir prosessen betydelig rimeligere for bedriftene. Vi ønsker også å skape en inspirerende møteplass der næringslivet kan utveksle praktiske miljøerfaringer og utvide sitt nettverk, forteller Linn Grøtberg, leder for marked og kommunikasjon i Stiftelsen Miljøfyrtårn.

Erfaringsutveksling

Gjennom et fastsatt kursløp vil den erfarne Miljøfyrtårn-konsulenten Unn Endresen guide deltakerne gjennom prosessen frem til sertifisering. Første kursdag er 28. februar, og fortsetter med to kursdager utover vinteren og våren. I løpet av kursperioden vil bedriften også få besøk av Endresen. Planlagt sertifisering er i uke 19. I tillegg til å bli sertifisert vil bedriftene få mulighet til å utveksle erfaringer og bygge relasjoner med andre miljøbevisste virksomheter i Kristiansand.

Grøtberg forteller om flere fordeler ved å bli Miljøfyrtårn.

– Vår erfaring er at næringslivet ser verdien av å bli mer miljøbevisste, men mange er usikre på hvordan de skal gå fram. Miljøfyrtårn tilbyr en konkret vei til bærekraftig omstilling. Vår ferske kundeundersøkelse blant private bedrifter viser at hele 81 prosent opplever store miljøforbedringer ved å bli Miljøfyrtårn-sertifisert. I tillegg oppgir cirka halvparten at de i stor grad opplever reduserte kostnader og bedret omdømme. Sertifikatet er også gyldig miljødokumentasjon i anbud – både i Norge og EU. Vi skaper dermed konkurransefortrinn av bærekraft.

Kriterier for sertifisering

Når en virksomhet melder seg på kurset vil konsulenten ta kontakt for å kartlegge hvilke miljøtiltak som allerede er på plass, og hva som må iverksettes for å oppfylle sertifiseringskriteriene for deres bransje. På kursdagene viser konsulenten hvordan kriteriene skal oppfylles og registreres i et digitalt skjema på Miljøfyrtårns hjemmeside. Sertifiseringskriteriene dekker blant annet områder som plast og matsvinn, i tillegg til avfall, arbeidsmiljø, energi, innkjøp og transport. Ifølge Miljøfyrtårn passer kursene for enkeltvirksomheter som har et allerede velfungerende HMS-system, og som har en motivert prosjektleder som kan jobbe med miljøforbedringer mellom kursdagene.

Fakta om Miljøfyrtårn:

Miljøfyrtårn er en nasjonal miljøsertifiseringsordning driftet av Stiftelsen Miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, som hjelper virksomheter å skape konkurransefortrinn av bærekraft.

Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Denne våren arrangerer Stiftelsen Miljøfyrtårn kurs for bedrifter som ønsker å bli miljøfyrtårn-sertifisert.

– Vi ønsker å hjelpe små og mellomstore bedrifter i Norge til å bli miljøsertifisert. Etter å ha sertifisert 5800 kunder vet vi at pris er en faktor som avgjør hvorvidt mange kan gjennomføre en miljøsertifisering, og ved å tilby konsulenthjelp via kurs blir prosessen betydelig rimeligere for bedriftene. Vi ønsker også å skape en inspirerende møteplass der næringslivet kan utveksle praktiske miljøerfaringer og utvide sitt nettverk, forteller Linn Grøtberg, leder for marked og kommunikasjon i Stiftelsen Miljøfyrtårn.

Erfaringsutveksling

Gjennom et fastsatt kursløp vil den erfarne Miljøfyrtårn-konsulenten Unn Endresen guide deltakerne gjennom prosessen frem til sertifisering. Første kursdag er 28. februar, og fortsetter med to kursdager utover vinteren og våren. I løpet av kursperioden vil bedriften også få besøk av Endresen. Planlagt sertifisering er i uke 19. I tillegg til å bli sertifisert vil bedriftene få mulighet til å utveksle erfaringer og bygge relasjoner med andre miljøbevisste virksomheter i Kristiansand.

Grøtberg forteller om flere fordeler ved å bli Miljøfyrtårn.

– Vår erfaring er at næringslivet ser verdien av å bli mer miljøbevisste, men mange er usikre på hvordan de skal gå fram. Miljøfyrtårn tilbyr en konkret vei til bærekraftig omstilling. Vår ferske kundeundersøkelse blant private bedrifter viser at hele 81 prosent opplever store miljøforbedringer ved å bli Miljøfyrtårn-sertifisert. I tillegg oppgir cirka halvparten at de i stor grad opplever reduserte kostnader og bedret omdømme. Sertifikatet er også gyldig miljødokumentasjon i anbud – både i Norge og EU. Vi skaper dermed konkurransefortrinn av bærekraft.

Kriterier for sertifisering

Når en virksomhet melder seg på kurset vil konsulenten ta kontakt for å kartlegge hvilke miljøtiltak som allerede er på plass, og hva som må iverksettes for å oppfylle sertifiseringskriteriene for deres bransje. På kursdagene viser konsulenten hvordan kriteriene skal oppfylles og registreres i et digitalt skjema på Miljøfyrtårns hjemmeside. Sertifiseringskriteriene dekker blant annet områder som plast og matsvinn, i tillegg til avfall, arbeidsmiljø, energi, innkjøp og transport. Ifølge Miljøfyrtårn passer kursene for enkeltvirksomheter som har et allerede velfungerende HMS-system, og som har en motivert prosjektleder som kan jobbe med miljøforbedringer mellom kursdagene.

Fakta om Miljøfyrtårn:

Miljøfyrtårn er en nasjonal miljøsertifiseringsordning driftet av Stiftelsen Miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, som hjelper virksomheter å skape konkurransefortrinn av bærekraft.

Tagger:,

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor