AA

Slik er Næringsforeningens nye logo

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

– Etter over 10 år med dagens profil og logo var det tid for en modernisering, sier administrerende direktør i Næringsforeningen, Trond M. Backer.

– Næringsforeningen har de siste årene vokst i antall medlemmer og tatt en stadig sterkere posisjon i regionen. Med en fornyet visjon og en ny treårig strategi, så vi det som naturlig å «kle oss i en ny drakt», sier Trond M. Backer i Næringsforeningen.

Den nye logoen er utarbeidet av Aptum, og bygger på den gamle som ble utarbeidet i 2010, av Tress design.

– Vi har hatt et ønske om å modernisere og oppdatere logo og visuell profil. Både farger, fonter og utforming av logo føltes moden for oppfrisking. Vi startet prosessen med blanke ark, flere ulike alternativ var oppe til vurdering, men vi likte ideen om å ta utgangspunkt i den opprinnelige logoen, forklarer Backer.

Den gamle logoen var «ment å symbolisere at Næringsforeningen har mange medlemmer, som passer sammen i en gruppe. Logoen gir følelse av at det er mulig å bygge på. Symbolet signaliserer også at Næringsforeningen arbeider bredt med mange saker, med samme mål

– Denne symbolikken står seg ennå. Vi har bare ryddet litt i boblene i logoen, gjort den mer luftig og valgt ny font: Helvetica, en font som er klassisk og tidløs. I tillegg har vi valgt en helt ny farge, nemlig grønn, forklarer  Ingrid Michalsen, leder for strategi og utvikling i Næringsforeningen, og utdyper:

Den nye logoen på hvit bakgrunn. (Design: Aptum).

– Vi har landet på grønn av flere grunner. Fargen representerer vekst, utvikling, fornyelse og framgang, og vekst og utvikling i regionen er noe av det aller viktigste Næringsforeningen jobber med – og for. Både vekst i arbeidsplasser, vekst i nyetableringer og grønn vekst. Bærekraft og FNS bærekraftsmål er en viktig del av Næringsforeningens overordnede strategi, og fargen grønn harmonerer godt med at vi jobber for en grønn og bærekraftig omstilling av næringslivet i regionen.

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
- Etter over 10 år med dagens profil og logo var det tid for en modernisering, sier administrerende direktør i Næringsforeningen, Trond M. Backer.

– Næringsforeningen har de siste årene vokst i antall medlemmer og tatt en stadig sterkere posisjon i regionen. Med en fornyet visjon og en ny treårig strategi, så vi det som naturlig å «kle oss i en ny drakt», sier Trond M. Backer i Næringsforeningen.

Den nye logoen er utarbeidet av Aptum, og bygger på den gamle som ble utarbeidet i 2010, av Tress design.

– Vi har hatt et ønske om å modernisere og oppdatere logo og visuell profil. Både farger, fonter og utforming av logo føltes moden for oppfrisking. Vi startet prosessen med blanke ark, flere ulike alternativ var oppe til vurdering, men vi likte ideen om å ta utgangspunkt i den opprinnelige logoen, forklarer Backer.

Den gamle logoen var «ment å symbolisere at Næringsforeningen har mange medlemmer, som passer sammen i en gruppe. Logoen gir følelse av at det er mulig å bygge på. Symbolet signaliserer også at Næringsforeningen arbeider bredt med mange saker, med samme mål

– Denne symbolikken står seg ennå. Vi har bare ryddet litt i boblene i logoen, gjort den mer luftig og valgt ny font: Helvetica, en font som er klassisk og tidløs. I tillegg har vi valgt en helt ny farge, nemlig grønn, forklarer  Ingrid Michalsen, leder for strategi og utvikling i Næringsforeningen, og utdyper:

Den nye logoen på hvit bakgrunn. (Design: Aptum).

– Vi har landet på grønn av flere grunner. Fargen representerer vekst, utvikling, fornyelse og framgang, og vekst og utvikling i regionen er noe av det aller viktigste Næringsforeningen jobber med – og for. Både vekst i arbeidsplasser, vekst i nyetableringer og grønn vekst. Bærekraft og FNS bærekraftsmål er en viktig del av Næringsforeningens overordnede strategi, og fargen grønn harmonerer godt med at vi jobber for en grønn og bærekraftig omstilling av næringslivet i regionen.

Tagger:, , , ,

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor