AA

Slik lykkes du med bærekraftig ledelse

  • Illustrasjon: Adobe Stock
spenn logo

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

De beste lederne lykkes fordi de klarer å tilpasse seg nye utfordringer. Fremtidens vinnere er de som har innsett at ansvaret for miljø og bærekraft ikke kan overses.

Grønn omstilling er lønnsomt av flere grunner. Myndighetene varsler at de vil stramme inn betydelig i forhold til krav om ressursutnyttelse og klimautslipp. Investorer dreier sakte men sikkert sine porteføljer i mer bærekraftig retning. Og sist men ikke minst: Et tydelig miljøansvar tiltrekker seg den beste arbeidskraften.

Derfor er miljøledelse smart og fremoverlent ledelse. «Kultur spiser strategi til frokost» sa den amerikanske lederguruen Peter Drucker, og viste til alle mislykkede omstillingsprosesser som manglet forankring blant de ansatte. Hvordan lykkes med den grønne omstillingen uten at den havner på frokostbordet til endringsmotstanderne i organisasjonen?

Her er mine tips til hvordan du som leder kan lykkes med ledelse i bærekraftens tid:

1) Kommuniser tydelig bedriftens miljømål, både internt og eksternt. Snakk høyt om ambisjonene både i ledergruppen, overfor samarbeidspartnere og til alle ansatte. Å utvikle en bred kommunikasjonsflate skaper troverdighet og forpliktelse til målene.

2) Implementer miljø og bærekraft i kjernestrategien. Når bedriften utarbeider nye mål og strategier bør miljø og bærekraft være en bærebjelke. Det må legge føringer for utvikling av produkter og tjenester, for kompetansehevingen blant de ansatte og for hvordan organisasjonen skal videreutvikles.

3) Vis i praksis at du lever som du lærer. Ledere som pålegger kutt i klimaregnskapet i det ene øyeblikket og iverksetter prosjekter med store klimautslipp i det neste, mister tillit.

4) Bygg en kultur for grønn omstilling. Ofte ligger de grønne og innovative løsningene hos dem som er tettest på oppgaven. Ved å involvere ansatte forankres arbeidet, og det gis en kanal for kreativitet og engasjement. Innovasjon innebærer risiko, og eksperimentering tar tid, men kostnadene kan fort blir større for dem som ikke våger å tenke nytt.

5) Sett tydelige miljømål og etterspør resultater. Det som måles blir gjort. Ledelsen må sette konkrete og målbare KPI’er på viktige miljøtiltak. Hvor mye skal vi minske klimafotavtrykket?

Velkommen på vinnerlaget!

Skrevet av Linn Grøtberg, leder for marked og kommunikasjon i Stiftelsen Miljøfyrtårn

VIL DU MOTTA SPENN I POSTEN?

Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

VIL DU MOTTA SPENN I POSTEN?

Annonse
De beste lederne lykkes fordi de klarer å tilpasse seg nye utfordringer. Fremtidens vinnere er de som har innsett at ansvaret for miljø og bærekraft ikke kan overses.

Grønn omstilling er lønnsomt av flere grunner. Myndighetene varsler at de vil stramme inn betydelig i forhold til krav om ressursutnyttelse og klimautslipp. Investorer dreier sakte men sikkert sine porteføljer i mer bærekraftig retning. Og sist men ikke minst: Et tydelig miljøansvar tiltrekker seg den beste arbeidskraften.

Derfor er miljøledelse smart og fremoverlent ledelse. «Kultur spiser strategi til frokost» sa den amerikanske lederguruen Peter Drucker, og viste til alle mislykkede omstillingsprosesser som manglet forankring blant de ansatte. Hvordan lykkes med den grønne omstillingen uten at den havner på frokostbordet til endringsmotstanderne i organisasjonen?

Her er mine tips til hvordan du som leder kan lykkes med ledelse i bærekraftens tid:

1) Kommuniser tydelig bedriftens miljømål, både internt og eksternt. Snakk høyt om ambisjonene både i ledergruppen, overfor samarbeidspartnere og til alle ansatte. Å utvikle en bred kommunikasjonsflate skaper troverdighet og forpliktelse til målene.

2) Implementer miljø og bærekraft i kjernestrategien. Når bedriften utarbeider nye mål og strategier bør miljø og bærekraft være en bærebjelke. Det må legge føringer for utvikling av produkter og tjenester, for kompetansehevingen blant de ansatte og for hvordan organisasjonen skal videreutvikles.

3) Vis i praksis at du lever som du lærer. Ledere som pålegger kutt i klimaregnskapet i det ene øyeblikket og iverksetter prosjekter med store klimautslipp i det neste, mister tillit.

4) Bygg en kultur for grønn omstilling. Ofte ligger de grønne og innovative løsningene hos dem som er tettest på oppgaven. Ved å involvere ansatte forankres arbeidet, og det gis en kanal for kreativitet og engasjement. Innovasjon innebærer risiko, og eksperimentering tar tid, men kostnadene kan fort blir større for dem som ikke våger å tenke nytt.

5) Sett tydelige miljømål og etterspør resultater. Det som måles blir gjort. Ledelsen må sette konkrete og målbare KPI’er på viktige miljøtiltak. Hvor mye skal vi minske klimafotavtrykket?

Velkommen på vinnerlaget!

Skrevet av Linn Grøtberg, leder for marked og kommunikasjon i Stiftelsen Miljøfyrtårn

Tagger:

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor