AA

Slik skal vi realisere Electric Region Agder

  • Fra venstre: Helene Damman (Bouvet), Terje Jochumsen (Gumpen) og Siv Wiken (AKT) deltok i paneldebatten som ble ledet av Marius Holm fra Zero.

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Teknologi, transport og innovasjon var hovedfokus på Agder Energi-konferansens første dag. Flere aktører fra regionen bidro med sine tanker om hvordan vi skal klare å bli et helelektrisk samfunn.

– Vi må gjøre det som skal til for at folk velger kollektivt. I 2014 begynte vi arbeidet rundt en ny, stor kontrakt og hvilket drivstoff vi skulle ha her. Etter mange runder fikk vi et entydig svar om å gå for elektrisk, og dette var begynnelsen på elektrifiseringen i Agder. For hver nye buss som nå skal ut på veiene, så skal det vurderes om denne kan være elektrisk, sa Siv Wiken, administrerende direktør i Agder Kollektivtrafikk (AKT) under en paneldebatt på onsdagens Agder Energi-konferanse.

Teknologi og kompetanse

Mye handlet om transport under debatten, og Terje Jochumsen fra Gumpen gruppen fortalte om en bilbransje som er klar for et elektrisk samfunn.

– Vi legger nå til rette for at alle kan kjøre elbil. Vi tar risikoen for kundene, og har blant annet investert i seks hurtigladere, sa Jochumsen.

Helene Damman fra Bouvet, og nestleder i Næringsforeningen, pekte på at teknologi i seg selv ikke er nok for at man skal lykkes med å bli helelektrisk.

– Vi ser et hav av muligheter nå når samfunnet elektrifiseres. I Bouvet har vi kompetanse, og det å se på kompetansen ved siden av teknologien er kjempeviktig. Teknologi i seg selv er ikke nok, men det er avgjørende for å lykkes, og da er det dette med å hjelpe virksomheter med å realisere digitalisering og innovasjonsprosjekter. Det er noe vi har gjort i lang tid, og det er veldig artig å se at vi nå får mer trykk på det å realisere. Vi går fra det å snakke om, og se om det faktisk er mulig, til å jobbe med hvordan vi skal gjøre det, sa hun.

Samarbeid på tvers

Debatten, som hadde tittelen “Slik skal vi realisere Electric Region Agder”, ble ledet av Marius Holm, daglig leder i miljøstiftelsen Zero. I sin innledning trakk Holm frem at klimapolitikk først og fremst handler om å skape marked for de nye løsningene. Han ville vite om aktørene opplever at det samhandles i regionen, eller om man arbeider på hver sin tue.

– Jeg synes det samhandles veldig godt, særlig gjennom Electric Region Agder-prosjektet, for eksempel med infrastruktur og å få på plass strømleveranse, sa Siv Wiken.

Helene Damman fortalte om et næringsliv som ser viktigheten av å dra i en grønn retning.

– Generelt sett er det jo ikke ukjent at endringer fører til en viss frykt, men samtidig opplever jeg at vi har kommet såpass langt at man har vippa over til å innse at dette må vi være med på, vi har ikke et valg. Når det gjelder samarbeid i regionen har det skjedd veldig mye den siste tiden, blant annet ved prosjektet Felles løft.

Hun oppfordret til samarbeid på tvers.

– Vi trenger samarbeid på tvers av bransjer. Bilbransjen alene klarer for eksempel ikke å gjøre en revolusjon, vi må klare å strekke prosessene enda lenger, og det ser vi en tendens til nå.

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Teknologi, transport og innovasjon var hovedfokus på Agder Energi-konferansens første dag. Flere aktører fra regionen bidro med sine tanker om hvordan vi skal klare å bli et helelektrisk samfunn.

– Vi må gjøre det som skal til for at folk velger kollektivt. I 2014 begynte vi arbeidet rundt en ny, stor kontrakt og hvilket drivstoff vi skulle ha her. Etter mange runder fikk vi et entydig svar om å gå for elektrisk, og dette var begynnelsen på elektrifiseringen i Agder. For hver nye buss som nå skal ut på veiene, så skal det vurderes om denne kan være elektrisk, sa Siv Wiken, administrerende direktør i Agder Kollektivtrafikk (AKT) under en paneldebatt på onsdagens Agder Energi-konferanse.

Teknologi og kompetanse

Mye handlet om transport under debatten, og Terje Jochumsen fra Gumpen gruppen fortalte om en bilbransje som er klar for et elektrisk samfunn.

– Vi legger nå til rette for at alle kan kjøre elbil. Vi tar risikoen for kundene, og har blant annet investert i seks hurtigladere, sa Jochumsen.

Helene Damman fra Bouvet, og nestleder i Næringsforeningen, pekte på at teknologi i seg selv ikke er nok for at man skal lykkes med å bli helelektrisk.

– Vi ser et hav av muligheter nå når samfunnet elektrifiseres. I Bouvet har vi kompetanse, og det å se på kompetansen ved siden av teknologien er kjempeviktig. Teknologi i seg selv er ikke nok, men det er avgjørende for å lykkes, og da er det dette med å hjelpe virksomheter med å realisere digitalisering og innovasjonsprosjekter. Det er noe vi har gjort i lang tid, og det er veldig artig å se at vi nå får mer trykk på det å realisere. Vi går fra det å snakke om, og se om det faktisk er mulig, til å jobbe med hvordan vi skal gjøre det, sa hun.

Samarbeid på tvers

Debatten, som hadde tittelen “Slik skal vi realisere Electric Region Agder”, ble ledet av Marius Holm, daglig leder i miljøstiftelsen Zero. I sin innledning trakk Holm frem at klimapolitikk først og fremst handler om å skape marked for de nye løsningene. Han ville vite om aktørene opplever at det samhandles i regionen, eller om man arbeider på hver sin tue.

– Jeg synes det samhandles veldig godt, særlig gjennom Electric Region Agder-prosjektet, for eksempel med infrastruktur og å få på plass strømleveranse, sa Siv Wiken.

Helene Damman fortalte om et næringsliv som ser viktigheten av å dra i en grønn retning.

– Generelt sett er det jo ikke ukjent at endringer fører til en viss frykt, men samtidig opplever jeg at vi har kommet såpass langt at man har vippa over til å innse at dette må vi være med på, vi har ikke et valg. Når det gjelder samarbeid i regionen har det skjedd veldig mye den siste tiden, blant annet ved prosjektet Felles løft.

Hun oppfordret til samarbeid på tvers.

– Vi trenger samarbeid på tvers av bransjer. Bilbransjen alene klarer for eksempel ikke å gjøre en revolusjon, vi må klare å strekke prosessene enda lenger, og det ser vi en tendens til nå.

Tagger:,

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor