AA

Slik skal vi realisere Electric Region Agder

  • Fra venstre: Helene Damman (Bouvet), Terje Jochumsen (Gumpen) og Siv Wiken (AKT) deltok i paneldebatten som ble ledet av Marius Holm fra Zero.

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Teknologi, transport og innovasjon var hovedfokus på Agder Energi-konferansens første dag. Flere aktører fra regionen bidro med sine tanker om hvordan vi skal klare å bli et helelektrisk samfunn.

– Vi må gjøre det som skal til for at folk velger kollektivt. I 2014 begynte vi arbeidet rundt en ny, stor kontrakt og hvilket drivstoff vi skulle ha her. Etter mange runder fikk vi et entydig svar om å gå for elektrisk, og dette var begynnelsen på elektrifiseringen i Agder. For hver nye buss som nå skal ut på veiene, så skal det vurderes om denne kan være elektrisk, sa Siv Wiken, administrerende direktør i Agder Kollektivtrafikk (AKT) under en paneldebatt på onsdagens Agder Energi-konferanse.

Teknologi og kompetanse

Mye handlet om transport under debatten, og Terje Jochumsen fra Gumpen gruppen fortalte om en bilbransje som er klar for et elektrisk samfunn.

– Vi legger nå til rette for at alle kan kjøre elbil. Vi tar risikoen for kundene, og har blant annet investert i seks hurtigladere, sa Jochumsen.

Helene Damman fra Bouvet, og nestleder i Næringsforeningen, pekte på at teknologi i seg selv ikke er nok for at man skal lykkes med å bli helelektrisk.

– Vi ser et hav av muligheter nå når samfunnet elektrifiseres. I Bouvet har vi kompetanse, og det å se på kompetansen ved siden av teknologien er kjempeviktig. Teknologi i seg selv er ikke nok, men det er avgjørende for å lykkes, og da er det dette med å hjelpe virksomheter med å realisere digitalisering og innovasjonsprosjekter. Det er noe vi har gjort i lang tid, og det er veldig artig å se at vi nå får mer trykk på det å realisere. Vi går fra det å snakke om, og se om det faktisk er mulig, til å jobbe med hvordan vi skal gjøre det, sa hun.

Samarbeid på tvers

Debatten, som hadde tittelen «Slik skal vi realisere Electric Region Agder», ble ledet av Marius Holm, daglig leder i miljøstiftelsen Zero. I sin innledning trakk Holm frem at klimapolitikk først og fremst handler om å skape marked for de nye løsningene. Han ville vite om aktørene opplever at det samhandles i regionen, eller om man arbeider på hver sin tue.

– Jeg synes det samhandles veldig godt, særlig gjennom Electric Region Agder-prosjektet, for eksempel med infrastruktur og å få på plass strømleveranse, sa Siv Wiken.

Helene Damman fortalte om et næringsliv som ser viktigheten av å dra i en grønn retning.

– Generelt sett er det jo ikke ukjent at endringer fører til en viss frykt, men samtidig opplever jeg at vi har kommet såpass langt at man har vippa over til å innse at dette må vi være med på, vi har ikke et valg. Når det gjelder samarbeid i regionen har det skjedd veldig mye den siste tiden, blant annet ved prosjektet Felles løft.

Hun oppfordret til samarbeid på tvers.

– Vi trenger samarbeid på tvers av bransjer. Bilbransjen alene klarer for eksempel ikke å gjøre en revolusjon, vi må klare å strekke prosessene enda lenger, og det ser vi en tendens til nå.

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Teknologi, transport og innovasjon var hovedfokus på Agder Energi-konferansens første dag. Flere aktører fra regionen bidro med sine tanker om hvordan vi skal klare å bli et helelektrisk samfunn.

– Vi må gjøre det som skal til for at folk velger kollektivt. I 2014 begynte vi arbeidet rundt en ny, stor kontrakt og hvilket drivstoff vi skulle ha her. Etter mange runder fikk vi et entydig svar om å gå for elektrisk, og dette var begynnelsen på elektrifiseringen i Agder. For hver nye buss som nå skal ut på veiene, så skal det vurderes om denne kan være elektrisk, sa Siv Wiken, administrerende direktør i Agder Kollektivtrafikk (AKT) under en paneldebatt på onsdagens Agder Energi-konferanse.

Teknologi og kompetanse

Mye handlet om transport under debatten, og Terje Jochumsen fra Gumpen gruppen fortalte om en bilbransje som er klar for et elektrisk samfunn.

– Vi legger nå til rette for at alle kan kjøre elbil. Vi tar risikoen for kundene, og har blant annet investert i seks hurtigladere, sa Jochumsen.

Helene Damman fra Bouvet, og nestleder i Næringsforeningen, pekte på at teknologi i seg selv ikke er nok for at man skal lykkes med å bli helelektrisk.

– Vi ser et hav av muligheter nå når samfunnet elektrifiseres. I Bouvet har vi kompetanse, og det å se på kompetansen ved siden av teknologien er kjempeviktig. Teknologi i seg selv er ikke nok, men det er avgjørende for å lykkes, og da er det dette med å hjelpe virksomheter med å realisere digitalisering og innovasjonsprosjekter. Det er noe vi har gjort i lang tid, og det er veldig artig å se at vi nå får mer trykk på det å realisere. Vi går fra det å snakke om, og se om det faktisk er mulig, til å jobbe med hvordan vi skal gjøre det, sa hun.

Samarbeid på tvers

Debatten, som hadde tittelen «Slik skal vi realisere Electric Region Agder», ble ledet av Marius Holm, daglig leder i miljøstiftelsen Zero. I sin innledning trakk Holm frem at klimapolitikk først og fremst handler om å skape marked for de nye løsningene. Han ville vite om aktørene opplever at det samhandles i regionen, eller om man arbeider på hver sin tue.

– Jeg synes det samhandles veldig godt, særlig gjennom Electric Region Agder-prosjektet, for eksempel med infrastruktur og å få på plass strømleveranse, sa Siv Wiken.

Helene Damman fortalte om et næringsliv som ser viktigheten av å dra i en grønn retning.

– Generelt sett er det jo ikke ukjent at endringer fører til en viss frykt, men samtidig opplever jeg at vi har kommet såpass langt at man har vippa over til å innse at dette må vi være med på, vi har ikke et valg. Når det gjelder samarbeid i regionen har det skjedd veldig mye den siste tiden, blant annet ved prosjektet Felles løft.

Hun oppfordret til samarbeid på tvers.

– Vi trenger samarbeid på tvers av bransjer. Bilbransjen alene klarer for eksempel ikke å gjøre en revolusjon, vi må klare å strekke prosessene enda lenger, og det ser vi en tendens til nå.

Tagger:,

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor