AA

Skal studere ensomhet blant ledere

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Hanne M. Nøding fra Mandal skal levere masteroppgave på Universitetet i Bergen om ensomme ledere. I den forbindelse er hun nå på jakt etter ledere som ønsker å la seg intervjue om temaet.

– Jeg hadde lyst til å fordype meg i tematikken ensomhet i arbeidslivet, og valgte å undersøke ensomhet blant ledere og forhold som påvirker, eller utløser, ensomhet hos ledere. I en kvantitativ undersøkelse fra AFF med 2910 respondenter, viser funn at en av ti ledere selv rapporterer at de er ensomme i rollen som leder, sier Nøding, som for tiden tar en master i arbeids- og organisasjonspsykologi ved UiB.

– Hvorfor akkurat dette temaet?

Hanne M. Nøding

– Ensomhet som tema er spennende og det er et felt innenfor arbeidslivet som er forbundet med skam og tabu. Jeg kjenner at jeg er nysgjerrig på hva som gjør at ledere kjenner seg ensomme i rollen og hvilke tiltak som kan motvirke leders opplevde grad av ensomhet. Samtidig tror jeg det er ledere der ute som sitter med viktig kunnskap og informasjon omkring ensomhet i arbeidslivet, sier Nøding, som gjør oppgave i tett samarbeid  med sin veileder, Mette Aanes.

Resultatene av studien vil være klare innen mars 2020.

Nå ønsker Nøding, som skal foreta en kvalitativ studie, å komme i kontakt med ledere som kunne tenke seg å stille opp til intervju for å snakke om temaet.

– Jeg er på utkikk etter ledere på ulike nivåer som selv kjenner på at de er ensomme i rollen som leder. Mellomledere, avdelingsleder, styreledere, direktører, enhetsleder i både privat og offentlig sektor. All informasjon behandles konfidensielt og det vil ikke fremkomme hvem som er blitt intervjuet. Personvern og hensyn til den enkelte står naturligvis sentralt i studien.

– Hvordan vil intervjuene foregå?

– Intervjuene foregår gjennom en delvis strukturert samtale. Jeg har på forhånd en del spørsmål som jeg ønsker mer informasjon om. Det blir en samtale mellom meg og respondenten. Før intervjuet vil jeg ha en kort samtale med respondenten om prosessen og formålet med intervjuet.

Ønsker du å stille opp i studien? Ta kontakt med Hanne Nøding: 930 79 679 eller epost: h.noding@gmail.com

 

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Hanne M. Nøding fra Mandal skal levere masteroppgave på Universitetet i Bergen om ensomme ledere. I den forbindelse er hun nå på jakt etter ledere som ønsker å la seg intervjue om temaet.

– Jeg hadde lyst til å fordype meg i tematikken ensomhet i arbeidslivet, og valgte å undersøke ensomhet blant ledere og forhold som påvirker, eller utløser, ensomhet hos ledere. I en kvantitativ undersøkelse fra AFF med 2910 respondenter, viser funn at en av ti ledere selv rapporterer at de er ensomme i rollen som leder, sier Nøding, som for tiden tar en master i arbeids- og organisasjonspsykologi ved UiB.

– Hvorfor akkurat dette temaet?

Hanne M. Nøding

– Ensomhet som tema er spennende og det er et felt innenfor arbeidslivet som er forbundet med skam og tabu. Jeg kjenner at jeg er nysgjerrig på hva som gjør at ledere kjenner seg ensomme i rollen og hvilke tiltak som kan motvirke leders opplevde grad av ensomhet. Samtidig tror jeg det er ledere der ute som sitter med viktig kunnskap og informasjon omkring ensomhet i arbeidslivet, sier Nøding, som gjør oppgave i tett samarbeid  med sin veileder, Mette Aanes.

Resultatene av studien vil være klare innen mars 2020.

Nå ønsker Nøding, som skal foreta en kvalitativ studie, å komme i kontakt med ledere som kunne tenke seg å stille opp til intervju for å snakke om temaet.

– Jeg er på utkikk etter ledere på ulike nivåer som selv kjenner på at de er ensomme i rollen som leder. Mellomledere, avdelingsleder, styreledere, direktører, enhetsleder i både privat og offentlig sektor. All informasjon behandles konfidensielt og det vil ikke fremkomme hvem som er blitt intervjuet. Personvern og hensyn til den enkelte står naturligvis sentralt i studien.

– Hvordan vil intervjuene foregå?

– Intervjuene foregår gjennom en delvis strukturert samtale. Jeg har på forhånd en del spørsmål som jeg ønsker mer informasjon om. Det blir en samtale mellom meg og respondenten. Før intervjuet vil jeg ha en kort samtale med respondenten om prosessen og formålet med intervjuet.

Ønsker du å stille opp i studien? Ta kontakt med Hanne Nøding: 930 79 679 eller epost: h.noding@gmail.com

 

Tagger:,

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor