AA

Solen gjør Elementsør enda grønnere

  • Et stort solcelleanlegg er montert på fabrikktaket i Søgne.
Medlemsnytt

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Et splitter nytt solcelleanlegg skal sørge for en fjerdedel av bedriftens strømforbruk i tiden fremover.

– Nå er akkurat et 500 m2 stort solcelle-anlegg montert på taket av fabrikken. Dette anlegget vil gi 100 440 kwh i året, som tilsvarer 25 prosent av strømforbruket til bedriften. Dette er et veldig viktig tiltak for å kunne selge enda « grønnere» betongelementer i fremtiden og at våre miljødeklarasjoner blir enda mer konkurransedyktige, på alle våre produkter, skriver daglig leder Christian Berthelsen i en pressemelding.

I fabrikken på 7000 m2, er man allerede selvforsynt med vann fra regnvann som samles opp i et underjordisk basseng. Dette vannet brukes til vask av utstyr, og er også dimensjonert for å kunne serve eget blandeverk i fremtiden. Bedriften har også bygget to sedimenteringsbasseng, som renser vaskevann og samler opp betongslam som nå står foran en forsknings- og utprøvingsfase for å gjenoppstå som jordforbedring bedre enn tradisjonell kalk.

Som Miljøfyrtårn-bedrift har Elementsør AS tatt mål av seg til å lede an den grønne utviklingen innen betongelement-bransjen i Norge, forteller Berthelsen.

Det nye solcelleanlegget har en garantitid på 25 år, og en antatt nedbetalingstid på syv til åtte år.

Ifølge Berthelsen er det aktuelt å utvide dagens anlegg ytterligere.

– Det kan også være aktuelt å investere i en batteribank på sikt, slik at man kan magasinere overskuddsstrøm.

Om Elementsør:

Elementsør AS er en betongelementprodusent, lokalisert i Søgne i Agder. Firmaet ble etablert 1. desember 2017 og flyttet inn i en av Norges mest moderne fabrikker sommeren 2018. Selskapet har 55 ansatte og har siden starten jobbet iherdig med å utvikle miljømessige og bærekraftige løsninger for fremstilling av ulike typer betongelementer, til bruk primært innen bygge industrien.

SPENN har tidligere skrevet om miljøsatsingen til Elementsør, les om det her!

Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Et splitter nytt solcelleanlegg skal sørge for en fjerdedel av bedriftens strømforbruk i tiden fremover.

– Nå er akkurat et 500 m2 stort solcelle-anlegg montert på taket av fabrikken. Dette anlegget vil gi 100 440 kwh i året, som tilsvarer 25 prosent av strømforbruket til bedriften. Dette er et veldig viktig tiltak for å kunne selge enda « grønnere» betongelementer i fremtiden og at våre miljødeklarasjoner blir enda mer konkurransedyktige, på alle våre produkter, skriver daglig leder Christian Berthelsen i en pressemelding.

I fabrikken på 7000 m2, er man allerede selvforsynt med vann fra regnvann som samles opp i et underjordisk basseng. Dette vannet brukes til vask av utstyr, og er også dimensjonert for å kunne serve eget blandeverk i fremtiden. Bedriften har også bygget to sedimenteringsbasseng, som renser vaskevann og samler opp betongslam som nå står foran en forsknings- og utprøvingsfase for å gjenoppstå som jordforbedring bedre enn tradisjonell kalk.

Som Miljøfyrtårn-bedrift har Elementsør AS tatt mål av seg til å lede an den grønne utviklingen innen betongelement-bransjen i Norge, forteller Berthelsen.

Det nye solcelleanlegget har en garantitid på 25 år, og en antatt nedbetalingstid på syv til åtte år.

Ifølge Berthelsen er det aktuelt å utvide dagens anlegg ytterligere.

– Det kan også være aktuelt å investere i en batteribank på sikt, slik at man kan magasinere overskuddsstrøm.

Om Elementsør:

Elementsør AS er en betongelementprodusent, lokalisert i Søgne i Agder. Firmaet ble etablert 1. desember 2017 og flyttet inn i en av Norges mest moderne fabrikker sommeren 2018. Selskapet har 55 ansatte og har siden starten jobbet iherdig med å utvikle miljømessige og bærekraftige løsninger for fremstilling av ulike typer betongelementer, til bruk primært innen bygge industrien.

SPENN har tidligere skrevet om miljøsatsingen til Elementsør, les om det her!

Tagger:

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor