AA

– Sørlandet er en eksportlandsdel, dette kan dere

  • Næringsminister Monica Mæland, med politisk rådgiver Camilla Strandskog og administrerende direktør i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, Anita S. Dietrichson. (Alle foto: Martine Røiseland/Nærings - og fiskeridepartementet)
  • 35174622845_ddc699ff5a_o (1)
    Tom Fedog i Stimline kom med tydelig anbefaling om hva myndighetene bør satse på.
  • Hilde nordvik forklarer
    Hilde Brunvand Nordvik, administrerende direktør i Saint-Gobain, forteller om hvilke utfordringer de har som eksportbedrift, og hva hun mener myndighetene kan gjøre for å tilrettelegge for eksportindustrien i landet.

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Nærings – og fiskeriminister Monica Mæland (H) gjestet Sørlandet og Næringsforeningen i Kristiansandsregionen torsdag 8. juni. Hensikten med møtet var å få innspill til regjeringens nye eksportstrategi.

– Vi har ikke hatt en eksportstrategi tidligere. De har kanskje ikke vært nødvendig fordi ting har gått bra. Men nå merker vi økt konkurranse, det gjør at vi må jobbe hardere, og derfor lager vi nå en eksportstrategi, forklarer nærings – og fiskeriminister Monica Mæland.

Torsdag gjestet hun Næringsforeningen i Kristiansandsregionen for å møte representanter fra næringslivet på Sørlandet, særlig knyttet til eksportindustrien. Statsråden besøker nå flere norske byer for å få innspill på forslaget til ny strategi for eksport og internasjonalisering.

– Dette skal ikke bli noen skrivebordstrategi. Jeg er opptatt av å møte bedriftene og næringslivet rundt i landet for å få innspill. Og jeg gleder meg til å ha denne runden her i dag, for dette kan dere på Sørlandet. Dere er gode på eksport, og dere vet hva som virker og ikke, påpeker Mæland.

Administrerende direktør i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, Anita S. Dietrichson, skrøt av næringslivets omstillingsevne på Sørlandet.

– Mange av bedriftene her i landsdelen vår er gode på omstilling og er godt i gang med den prosessen allerede. Bedriftene jobber effektivt med det grønne skiftet, de satser på forskning og utvikling, og universitetet jobber tett opp mot næringslivet i regionen vår, forteller Dietrichson.

Kultur for samarbeid

Tom Fedog, administrerende direktør i Stimline, og Hilde Brunvand Nordvik, administrerende direktør i Saint-Gobain, var begge invitert for å gi innspill på hva de mener regjeringen bør prioritere i ny eksportstrategi.

– Vi har et enormt potensial i å skalere opp bedrifter rundt eksportrettet industri. Det finnes masse av “scaleup”-bedrifter rundt NODE-klyngen. Det å bygge gode øko-systemer rundt disse teknologibedriftene, det er noe vi må satse på i årene fremover. Vi må lage et system hvor grunderne, investorene, universitetene og myndighetene jobber sammen for å bygge opp bedrifter med vekstpotensial, påpeker Fedog.

Vi har et enormt potensial i å skalere opp bedrifter rundt eksportrettet industri.      Tom Fedog

Hilde Brunvand Nordvik var minst like tydelig på hva vi må satse på.

– Vi må skape god kultur for samarbeid. Samarbeider du med de nest beste, så blir du nest best. Vi må samarbeide med de beste. Og gjør vi det, så blir vi best. Vi må samarbeide med de beste kundene, de beste bedriftene og klyngene, sier Nordvik.

–  Så må vi utnytte kompetansen i norske forskningsmiljøer, som Sintef, NTNU, UiA og Teknova. Vi må danne teknologiallianser, og hele tiden jobbe med å energi-effektivisere prosessene våre. Vi må ha grønnere råstoffer og reduserte utslipp, påpeker Nordvik, og legger til:

– I tillegg må vi tørre å ha tro på egne evner. Vi er kanskje mindre enn de andre, men vi er smartere. Vi involverer, og vi samarbeider. Det er unikt med oss på Sørlandet.

Vest-Agder som eksportregion

Ordfører i Kristiansand, Harald Furre, minner om at Sørlandet er landsledende på eksport per innbygger.

– Vi er stolte av at vi i Vest-Agder er helt i topp når det gjelder eksport per innbygger. De aller største bedriftene i denne landsdelen, er eid av utenlandske eiere. Elkem, for eksempel, eies av Bluestar i Kina. Vi har flere eksempler på utenlandsk kapital som bygger seg opp i landsdelen, og som vi er avhengige av. Så hva kan myndighetene gjøre for å fremme, stimulere og dyktiggjøre disse bedriftene? , spør Furre, før han leverer svaret selv:

Vi har et unikt kraftoverskudd på Sørlandet. Det å satse på grønne datasentre, det bør stå høyt på regjeringens prioriteringsliste.

– Vi har et unikt kraftoverskudd på Sørlandet. Det å satse på grønne datasentre, som vi bygger nå i regionen, det bør stå høyt på regjeringens prioriteringsliste. Så bør vi bli mer bevisste på globale forbindelser, og vi bør leke med de beste. Ikke minst innen forskning og utvikling. Vi bør søke globale allianser, understreker Furre.

Lufthavnsjef Arne J. Johnsen er tydelig på at Amsterdam-ruten, og de tre daglige avgangene til Amsterdam, er viktige for landsdelens eksportindustri.

– Ellers ønsker vi veldig gjerne en kveldsrute til Oslo. Det er viktig for næringslivet i regionen, sier Johnsen.

Økende proteksjonisme ute

Helene Falch Fladmark, Eyde-leder, mener mye kan gjøres med markedsføringsarbeidet.

– Det må løftes. Vi er et attraktivt land, og jeg føler regjeringen har vært lyttende. Men vi må synliggjøre investeringsmulighetene. Her regionalt jobber vi med Invest in Agder, sier Fladmark.

Prosjektleder i NODE, Bjørn Saltermark, understreket viktigheten av at regjeringen må fortsette å satse på midler til forskning og utvikling.

Monica Mæland takket for innspillene.

– Aldri før har en regjering levert større bidrag til teknologiskifte, som det vi gjør nå – gjennom Enova. Pengene brukes på å utvikle norske arbeidsplasser. Men det er ingen hemmelighet at jeg også er bekymret for de proteksjonistiske strømningene vi ser ute i verden nå, Brexit blir krevende for Europa og  Norge. Vi er så avhengige av andre markeder. Derfor er jeg glad for at forholdet til Kina er normalisert igjen.

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Nærings - og fiskeriminister Monica Mæland (H) gjestet Sørlandet og Næringsforeningen i Kristiansandsregionen torsdag 8. juni. Hensikten med møtet var å få innspill til regjeringens nye eksportstrategi.

– Vi har ikke hatt en eksportstrategi tidligere. De har kanskje ikke vært nødvendig fordi ting har gått bra. Men nå merker vi økt konkurranse, det gjør at vi må jobbe hardere, og derfor lager vi nå en eksportstrategi, forklarer nærings – og fiskeriminister Monica Mæland.

Torsdag gjestet hun Næringsforeningen i Kristiansandsregionen for å møte representanter fra næringslivet på Sørlandet, særlig knyttet til eksportindustrien. Statsråden besøker nå flere norske byer for å få innspill på forslaget til ny strategi for eksport og internasjonalisering.

– Dette skal ikke bli noen skrivebordstrategi. Jeg er opptatt av å møte bedriftene og næringslivet rundt i landet for å få innspill. Og jeg gleder meg til å ha denne runden her i dag, for dette kan dere på Sørlandet. Dere er gode på eksport, og dere vet hva som virker og ikke, påpeker Mæland.

Administrerende direktør i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, Anita S. Dietrichson, skrøt av næringslivets omstillingsevne på Sørlandet.

– Mange av bedriftene her i landsdelen vår er gode på omstilling og er godt i gang med den prosessen allerede. Bedriftene jobber effektivt med det grønne skiftet, de satser på forskning og utvikling, og universitetet jobber tett opp mot næringslivet i regionen vår, forteller Dietrichson.

Kultur for samarbeid

Tom Fedog, administrerende direktør i Stimline, og Hilde Brunvand Nordvik, administrerende direktør i Saint-Gobain, var begge invitert for å gi innspill på hva de mener regjeringen bør prioritere i ny eksportstrategi.

– Vi har et enormt potensial i å skalere opp bedrifter rundt eksportrettet industri. Det finnes masse av “scaleup”-bedrifter rundt NODE-klyngen. Det å bygge gode øko-systemer rundt disse teknologibedriftene, det er noe vi må satse på i årene fremover. Vi må lage et system hvor grunderne, investorene, universitetene og myndighetene jobber sammen for å bygge opp bedrifter med vekstpotensial, påpeker Fedog.

Vi har et enormt potensial i å skalere opp bedrifter rundt eksportrettet industri.      Tom Fedog

Hilde Brunvand Nordvik var minst like tydelig på hva vi må satse på.

– Vi må skape god kultur for samarbeid. Samarbeider du med de nest beste, så blir du nest best. Vi må samarbeide med de beste. Og gjør vi det, så blir vi best. Vi må samarbeide med de beste kundene, de beste bedriftene og klyngene, sier Nordvik.

–  Så må vi utnytte kompetansen i norske forskningsmiljøer, som Sintef, NTNU, UiA og Teknova. Vi må danne teknologiallianser, og hele tiden jobbe med å energi-effektivisere prosessene våre. Vi må ha grønnere råstoffer og reduserte utslipp, påpeker Nordvik, og legger til:

– I tillegg må vi tørre å ha tro på egne evner. Vi er kanskje mindre enn de andre, men vi er smartere. Vi involverer, og vi samarbeider. Det er unikt med oss på Sørlandet.

Vest-Agder som eksportregion

Ordfører i Kristiansand, Harald Furre, minner om at Sørlandet er landsledende på eksport per innbygger.

– Vi er stolte av at vi i Vest-Agder er helt i topp når det gjelder eksport per innbygger. De aller største bedriftene i denne landsdelen, er eid av utenlandske eiere. Elkem, for eksempel, eies av Bluestar i Kina. Vi har flere eksempler på utenlandsk kapital som bygger seg opp i landsdelen, og som vi er avhengige av. Så hva kan myndighetene gjøre for å fremme, stimulere og dyktiggjøre disse bedriftene? , spør Furre, før han leverer svaret selv:

Vi har et unikt kraftoverskudd på Sørlandet. Det å satse på grønne datasentre, det bør stå høyt på regjeringens prioriteringsliste.

– Vi har et unikt kraftoverskudd på Sørlandet. Det å satse på grønne datasentre, som vi bygger nå i regionen, det bør stå høyt på regjeringens prioriteringsliste. Så bør vi bli mer bevisste på globale forbindelser, og vi bør leke med de beste. Ikke minst innen forskning og utvikling. Vi bør søke globale allianser, understreker Furre.

Lufthavnsjef Arne J. Johnsen er tydelig på at Amsterdam-ruten, og de tre daglige avgangene til Amsterdam, er viktige for landsdelens eksportindustri.

– Ellers ønsker vi veldig gjerne en kveldsrute til Oslo. Det er viktig for næringslivet i regionen, sier Johnsen.

Økende proteksjonisme ute

Helene Falch Fladmark, Eyde-leder, mener mye kan gjøres med markedsføringsarbeidet.

– Det må løftes. Vi er et attraktivt land, og jeg føler regjeringen har vært lyttende. Men vi må synliggjøre investeringsmulighetene. Her regionalt jobber vi med Invest in Agder, sier Fladmark.

Prosjektleder i NODE, Bjørn Saltermark, understreket viktigheten av at regjeringen må fortsette å satse på midler til forskning og utvikling.

Monica Mæland takket for innspillene.

– Aldri før har en regjering levert større bidrag til teknologiskifte, som det vi gjør nå – gjennom Enova. Pengene brukes på å utvikle norske arbeidsplasser. Men det er ingen hemmelighet at jeg også er bekymret for de proteksjonistiske strømningene vi ser ute i verden nå, Brexit blir krevende for Europa og  Norge. Vi er så avhengige av andre markeder. Derfor er jeg glad for at forholdet til Kina er normalisert igjen.

Tagger:, , , ,

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor