AA

– Sørlandet til salgs

  • Kvadraturen Foto: (Kunnskapsverket.org)
spenn logo

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Ordføreren i Kristiansand synes vi må vokse raskere. Da må vi overbevise verden om at det er smart å flytte hit.

Bjørn Åstveit

Bjørn Åstveit

Nylig dro en delegasjon kristiansandere, ikke til dronningens København, men til Aalborg, en flott by litt større enn stiftsstaden. Delegasjonen besto av den kommunalt initierte Prosjektgruppen for Kompetanseregion Kristiansand, der også kronikkforfatteren er medlem. Ordfører Harald Furre ledet delegasjonen og representanter for kommune, fylke, UIA og Næringsforeningen var med.

Vi reiste for å lære om dansk regional næringsutvikling, og fikk umiddelbart se hva som skilte oss mest. For mens Kristiansand har tre – og la det være sagt, meget dyktige – næringsrådgivere i by- og samfunnsenheten, skilter Aalborg med femti medarbeidere i den kommunale organisasjonen Business Aalborg. Den skryter av 1600 årlige bedriftskonsultasjoner og har blant annet egen rådgivning for Norge.

Nordjyske Aalborg har mye til felles med Kristiansand. Byen ligger i en relativt tynt befolket del av Danmark, men er strategisk plassert i forhold til markedene. Aalborg har en ledende næringspolitisk posisjon i området, og er aktiv i interskandinaviske organer som Nordsjøkonferansen, Nordic Edge og BusinessBroen, der også Stavanger har en fremskutt rolle.

Som de fleste byer og regioner i vår del av verden har Aalborg strategier for å videreutvikle næringslivet. For å gjennomføre disse er Business Aalborg organisert som en selvstendig enhet, og der i gården er man ikke redd for spreke virkemidler i kommunikasjonen utad. «Ingen anbefalte rosa som signalfarge, derfor valgte vi rosa», fortalte erhvervschef Tonny S. Thorup oss.

Prosjektgruppen for Kompetanseregion Kristiansand legger i disse dager frem anbefalinger til kommune og samarbeidende parter. Vi oppfordrer til offensiv satsing på det som Kristiansand og seks andre kommuner er enige om i «Strategisk næringsplan for Kristiansandsregionen».

Næringsplanen formulerer hovedvisjonen slik: «Kristiansandsregionen er Norges beste region å bo og arbeide i. Næringsutvikling i Kristiansandsregionen bidrar til vekst og verdiskapning i hele landsdelen.» Deretter beskrives fortrinn, som teknologi for det grønne skiftet, godt boligmarked, universitet, kulturliv og andre faktorer. Planen definerer også utfordringer, som forbedring av infrastruktur, heving av utdanningsnivået og styrking av levekår og sysselsetting.

Mange lokale miljøer og organisasjoner er opptatt av vekst og utvikling, og hver for seg representerer de gode ideer og mye velvilje. Problemet er at det fortsatt snakkes i atskilte fora, og at ressurser for å realisere visjonene ikke skaffes til veie. Ugreit er det også at Kristiansands næringsrådgivere befinner seg langt nede i det administrative hierarkiet, der de mer eller mindre vandrer i skyggenes dal, uten tydelig mål og retning.

Danskene gjør det annerledes; det gjør også Stavangerregionen. Der har man blant annet opprettet Greater Stavanger, en kommunalt eiet pådriver for gjennomføring av regional næringsstrategi. I samarbeid med staten, NAV og Innovasjon Norge har dessuten lokale myndigheter tatt initiativet til rådgivningsorganet Skape, som driver praktisk tilrettelegging for etablerere.

Prosjektgruppen ser klart at Kristiansand må bevege seg i samme retning. Myndigheter, interesseorganisasjoner og næringsliv må finne sammen i et forpliktende partnerskap. En permanent referansegruppe er én vei å gå, og her er det gode ressurser å trekke på. I tillegg til velfungerende industribedrifter som Glencore Nikkelverk, Elkem, Saint Gobain, NOV og MH Wirth har vi regionale næringsforeninger og klynger, NHO, LO, Innoventus Sør, Coworks og selvsagt UiA.

Under Aalborg-besøket oppfordret Harald Furre prosjektgruppen til å definere proaktive, konkrete mål innenfor stramme tidsrammer. Han pekte på betydningen av en helhetlig næringslivssatsing og det å være lydhør for bedriftenes egen beskrivelse av hva de trenger. Og som han formulerer det i sin kronikk om nyetableringer (Fvn 29.11.16), trenger vi «ikke bare å starte bedrifter, vi trenger bedrifter som vokser».

For egen regning utfordrer jeg Kristiansand kommune til å ta lærdom av Aalborg og andre byer. Plasser næringsrådgiverne i en selvstendig enhet med egen direktør og direkte underlagt rådmannen. Bygg stor nok stab til å betjene næringsaktørene raskt og relevant, drive samordning mellom aktører, samt drifte digitale og andre typer kommunikasjonsplattformer.

La næringsenheten få djerve og konkrete mål og ressurser til det vi sårt mangler, nemlig profesjonell markedsføring av regionen. Vi må komme ideskaperne og gründerne i møte, samtidig som vitaliteten i eksisterende bedrifter stimuleres. Ny, kompetent arbeidskraft må lokkes hit, det samme gjelder virksomheter som enda ikke har fått øynene opp for våre fortreffeligheter.

Skal vi opp i ligaen vi naturlig hører hjemme i, er vi nødt til å overvinne ubehaget knyttet til salgsvirksomhet. Vi må innse at salg betyr utadvendthet, oppsøkende virksomhet og strømlinjeformet rådgivning til alle som vil etablere seg i vår spennende region. Ettertraktede bedrifter og arbeidstakere banker ikke på døra av seg selv.

Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse
Ordføreren i Kristiansand synes vi må vokse raskere. Da må vi overbevise verden om at det er smart å flytte hit.
Bjørn Åstveit

Bjørn Åstveit

Nylig dro en delegasjon kristiansandere, ikke til dronningens København, men til Aalborg, en flott by litt større enn stiftsstaden. Delegasjonen besto av den kommunalt initierte Prosjektgruppen for Kompetanseregion Kristiansand, der også kronikkforfatteren er medlem. Ordfører Harald Furre ledet delegasjonen og representanter for kommune, fylke, UIA og Næringsforeningen var med.

Vi reiste for å lære om dansk regional næringsutvikling, og fikk umiddelbart se hva som skilte oss mest. For mens Kristiansand har tre – og la det være sagt, meget dyktige – næringsrådgivere i by- og samfunnsenheten, skilter Aalborg med femti medarbeidere i den kommunale organisasjonen Business Aalborg. Den skryter av 1600 årlige bedriftskonsultasjoner og har blant annet egen rådgivning for Norge.

Nordjyske Aalborg har mye til felles med Kristiansand. Byen ligger i en relativt tynt befolket del av Danmark, men er strategisk plassert i forhold til markedene. Aalborg har en ledende næringspolitisk posisjon i området, og er aktiv i interskandinaviske organer som Nordsjøkonferansen, Nordic Edge og BusinessBroen, der også Stavanger har en fremskutt rolle.

Som de fleste byer og regioner i vår del av verden har Aalborg strategier for å videreutvikle næringslivet. For å gjennomføre disse er Business Aalborg organisert som en selvstendig enhet, og der i gården er man ikke redd for spreke virkemidler i kommunikasjonen utad. «Ingen anbefalte rosa som signalfarge, derfor valgte vi rosa», fortalte erhvervschef Tonny S. Thorup oss.

Prosjektgruppen for Kompetanseregion Kristiansand legger i disse dager frem anbefalinger til kommune og samarbeidende parter. Vi oppfordrer til offensiv satsing på det som Kristiansand og seks andre kommuner er enige om i «Strategisk næringsplan for Kristiansandsregionen».

Næringsplanen formulerer hovedvisjonen slik: «Kristiansandsregionen er Norges beste region å bo og arbeide i. Næringsutvikling i Kristiansandsregionen bidrar til vekst og verdiskapning i hele landsdelen.» Deretter beskrives fortrinn, som teknologi for det grønne skiftet, godt boligmarked, universitet, kulturliv og andre faktorer. Planen definerer også utfordringer, som forbedring av infrastruktur, heving av utdanningsnivået og styrking av levekår og sysselsetting.

Mange lokale miljøer og organisasjoner er opptatt av vekst og utvikling, og hver for seg representerer de gode ideer og mye velvilje. Problemet er at det fortsatt snakkes i atskilte fora, og at ressurser for å realisere visjonene ikke skaffes til veie. Ugreit er det også at Kristiansands næringsrådgivere befinner seg langt nede i det administrative hierarkiet, der de mer eller mindre vandrer i skyggenes dal, uten tydelig mål og retning.

Danskene gjør det annerledes; det gjør også Stavangerregionen. Der har man blant annet opprettet Greater Stavanger, en kommunalt eiet pådriver for gjennomføring av regional næringsstrategi. I samarbeid med staten, NAV og Innovasjon Norge har dessuten lokale myndigheter tatt initiativet til rådgivningsorganet Skape, som driver praktisk tilrettelegging for etablerere.

Prosjektgruppen ser klart at Kristiansand må bevege seg i samme retning. Myndigheter, interesseorganisasjoner og næringsliv må finne sammen i et forpliktende partnerskap. En permanent referansegruppe er én vei å gå, og her er det gode ressurser å trekke på. I tillegg til velfungerende industribedrifter som Glencore Nikkelverk, Elkem, Saint Gobain, NOV og MH Wirth har vi regionale næringsforeninger og klynger, NHO, LO, Innoventus Sør, Coworks og selvsagt UiA.

Under Aalborg-besøket oppfordret Harald Furre prosjektgruppen til å definere proaktive, konkrete mål innenfor stramme tidsrammer. Han pekte på betydningen av en helhetlig næringslivssatsing og det å være lydhør for bedriftenes egen beskrivelse av hva de trenger. Og som han formulerer det i sin kronikk om nyetableringer (Fvn 29.11.16), trenger vi «ikke bare å starte bedrifter, vi trenger bedrifter som vokser».

For egen regning utfordrer jeg Kristiansand kommune til å ta lærdom av Aalborg og andre byer. Plasser næringsrådgiverne i en selvstendig enhet med egen direktør og direkte underlagt rådmannen. Bygg stor nok stab til å betjene næringsaktørene raskt og relevant, drive samordning mellom aktører, samt drifte digitale og andre typer kommunikasjonsplattformer.

La næringsenheten få djerve og konkrete mål og ressurser til det vi sårt mangler, nemlig profesjonell markedsføring av regionen. Vi må komme ideskaperne og gründerne i møte, samtidig som vitaliteten i eksisterende bedrifter stimuleres. Ny, kompetent arbeidskraft må lokkes hit, det samme gjelder virksomheter som enda ikke har fått øynene opp for våre fortreffeligheter.

Skal vi opp i ligaen vi naturlig hører hjemme i, er vi nødt til å overvinne ubehaget knyttet til salgsvirksomhet. Vi må innse at salg betyr utadvendthet, oppsøkende virksomhet og strømlinjeformet rådgivning til alle som vil etablere seg i vår spennende region. Ettertraktede bedrifter og arbeidstakere banker ikke på døra av seg selv.

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor