AA

Sørlandets trekkplaster

  • Illustrasjon: Anette Pettersen
spenn logo

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Det er nå tre år siden jeg startet en intens elimineringsrunde om hvor jeg ønsket å ta min statsvitenskapelige masterutdanning.

Valget falt på Kristiansand, og det er det tre grunner til. For det første ville jeg teste ut en ny norsk by. Etter et lite blikk på kartet var det det blide Sørlandet som fristet nordlendingen i meg mest. For det andre ville jeg starte mitt nye liv alene, og ettersom ingen i min krets hadde inntatt Kristiansand veide dette positivt. Den tredje, og viktigste beslutningen, dreide seg om kvaliteten på utdanningen.

Når Universitetet i Agder kunne friste både med kjente navn på foreleserne og gode vurderinger ble jeg sakte overbevist. Jeg ble helt solgt da jeg leste at UiA attpåtil kunne tilby praksisopphold. Jeg flyttet sørover, og før jeg rakk å blunke hadde jeg gjennomført ett år av utdanningen, som inkluderte et praksissemester hos det som da het Agderforskning. Dette var et praksisopphold etter alle kunstens regler, hvor jeg koblet sammen teori og praksis og fikk et innblikk på arbeidsfeltet. Ikke minst fikk jeg en tettere tilknytning til Kristiansand, fordi praksiserfaringen ble startskuddet på et nettverk som til nå har vært gull verdt.

Etter min vellykkede erfaring ønsket jeg å jobbe for at flere studenter skulle få samme mulighet, og dette ble min kampsak i studentpolitikken. Heldigvis har vi et universitet som satser på praksis, og et næringsliv som ønsker å ta imot studenter på deres ferd mot erfaring, nettverk – og det å utrette noe. Det store spørsmålet er ofte hvordan man skal oppnå en vinn-vinn-vinn situasjon, hvor både universitetet, næringslivet og studentene opplever samarbeidet som positivt. I min oppfatning er det gode samarbeidet når hver enkelt part både føler på utfordring og mestring, men også trygghet, og at det vokser frem erfaringer som er nyttig å ta med seg videre.

Jeg er ikke i tvil om at tettere samarbeid mellom høyere utdanning og næringslivet er positivt, og skaper et godt rykte for Kristiansand som studieby. Praksis ble for min del trekkplasteret til Sørlandet. Jeg er nå spent på hvordan vi videre skal samarbeide for å tilby flere praksis, samt hvordan vi i større grad skal beholde de nyutdannede i regionen også etter at studentlivet legges på hylla.

Spaltist: Benedicte Nordlie, Leder Studentorganisasjonen i Agder (STA)

VIL DU MOTTA SPENN I POSTEN?

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

VIL DU MOTTA SPENN I POSTEN?

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Det er nå tre år siden jeg startet en intens elimineringsrunde om hvor jeg ønsket å ta min statsvitenskapelige masterutdanning.

Valget falt på Kristiansand, og det er det tre grunner til. For det første ville jeg teste ut en ny norsk by. Etter et lite blikk på kartet var det det blide Sørlandet som fristet nordlendingen i meg mest. For det andre ville jeg starte mitt nye liv alene, og ettersom ingen i min krets hadde inntatt Kristiansand veide dette positivt. Den tredje, og viktigste beslutningen, dreide seg om kvaliteten på utdanningen.

Når Universitetet i Agder kunne friste både med kjente navn på foreleserne og gode vurderinger ble jeg sakte overbevist. Jeg ble helt solgt da jeg leste at UiA attpåtil kunne tilby praksisopphold. Jeg flyttet sørover, og før jeg rakk å blunke hadde jeg gjennomført ett år av utdanningen, som inkluderte et praksissemester hos det som da het Agderforskning. Dette var et praksisopphold etter alle kunstens regler, hvor jeg koblet sammen teori og praksis og fikk et innblikk på arbeidsfeltet. Ikke minst fikk jeg en tettere tilknytning til Kristiansand, fordi praksiserfaringen ble startskuddet på et nettverk som til nå har vært gull verdt.

Etter min vellykkede erfaring ønsket jeg å jobbe for at flere studenter skulle få samme mulighet, og dette ble min kampsak i studentpolitikken. Heldigvis har vi et universitet som satser på praksis, og et næringsliv som ønsker å ta imot studenter på deres ferd mot erfaring, nettverk – og det å utrette noe. Det store spørsmålet er ofte hvordan man skal oppnå en vinn-vinn-vinn situasjon, hvor både universitetet, næringslivet og studentene opplever samarbeidet som positivt. I min oppfatning er det gode samarbeidet når hver enkelt part både føler på utfordring og mestring, men også trygghet, og at det vokser frem erfaringer som er nyttig å ta med seg videre.

Jeg er ikke i tvil om at tettere samarbeid mellom høyere utdanning og næringslivet er positivt, og skaper et godt rykte for Kristiansand som studieby. Praksis ble for min del trekkplasteret til Sørlandet. Jeg er nå spent på hvordan vi videre skal samarbeide for å tilby flere praksis, samt hvordan vi i større grad skal beholde de nyutdannede i regionen også etter at studentlivet legges på hylla.

Spaltist: Benedicte Nordlie, Leder Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor