AA

Spørreundersøkelse om personalledelse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Mastergradstudent Rebecca Christiansen gjennomfører en spørreundersøkelse som hun ønsker svar på.

Dette er en spørreundersøkelse i forbindelse med Rebecca Christiansen sin  mastergrad i personalledelse. Temaet er kjønnsbalanse i ledelse med fokus på holdninger. Målet er å utvikle kunnskap som kan bidra til å øke kjønnsbalansen blant lederne i regionen.

Det vil ta under 10-20 minutter å besvare hele undersøkelsen.
Hun holder undersøkelsen åpen til fredag 28.04.17
Som takk for at du deltar donerer hun 1 kr til Stine Sofies Stiftelse for hver deltaker som responderer.
Link til undersøkelsen: https://www.survey-xact.no/LinkCollector?key=G2T6XF3U963J

Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Mastergradstudent Rebecca Christiansen gjennomfører en spørreundersøkelse som hun ønsker svar på.

Dette er en spørreundersøkelse i forbindelse med Rebecca Christiansen sin  mastergrad i personalledelse. Temaet er kjønnsbalanse i ledelse med fokus på holdninger. Målet er å utvikle kunnskap som kan bidra til å øke kjønnsbalansen blant lederne i regionen.

Det vil ta under 10-20 minutter å besvare hele undersøkelsen.
Hun holder undersøkelsen åpen til fredag 28.04.17
Som takk for at du deltar donerer hun 1 kr til Stine Sofies Stiftelse for hver deltaker som responderer.
Link til undersøkelsen: https://www.survey-xact.no/LinkCollector?key=G2T6XF3U963J

Våre hovedsamarbeidspartnere