AA

Store oppgaver for ny Agderbenk

  • Ingunn Foss (H) og Kari Henriksen (Ap) får med seg flere nye politikerkollegaer på Agderbenken fremover.

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Agder står foran store og viktige saker i årene som kommer. Derfor trenger vi en sterk og offensiv Agderbenk, som pleier tett dialog med næringslivet i landsdelen vår.

Lenge var ny og bedre vei sak nummer 1 i vår region. Flere tiår med manglende veisatsing kompenseres nå og gir en region som får langt kortere reisetider og større bo- og arbeidsmarked. 

Veibyggingen gjør det mulig med nye etableringer der folk bor, med rask transportvei til havna – og deretter: ut i verden. Men satsinger på næringsetableringer innen grønne verdikjeder som batteri og hydrogen, forutsetter en større satsing fra staten for å få strømmen frem og sikre god nett-tilgang. I dag tar det 10 år fra planene om energiforedlende virksomhet er på bordet, til strømmen er fremme. Skal vi lykkes med å bli Battery Coast, må staten være med å ta noe av risikoen. 

Visjonen bygger på en forutsetning om tilgang til ren energi. Da må strømleveransene i regionen styrkes. Utvikling av havvind blir avgjørende, vi har ikke nok strøm fra vannkraft i årene som kommer.  

Men oppgave nummer 1 i Agder, er å skape flere arbeidsplasser og få flere inn i arbeid. For mange står utenfor arbeidslivet, langt flere enn snittet i Norge. Kristiansand er i gang med en spennende satsing – Flere i arbeid – et pilotprosjekt hvor kommune og næringslivet jobber tett sammen for å løse utfordringene. I dag er det staten som betaler uføretrygd. Hvis kommunen lykkes med å få flere inn i arbeid, vil Kristiansands investering tilfalle staten. En ny regjering må for alvor vurdere om Kristiansand skal bli en forsøkskommune der man ser nytt på organisering av trygdeutbetalinger. Prioriteringene som Flere i arbeid kan lede til, vil kreve politisk mot for å finansiere en satsing der man følger folk langt bedre og tettere enn i dag.  

Skal vi lykkes med utfordringene og oppgavene vi som region står overfor, så trenger vi politikere og en regjering som spiller oss gode. Vi håper sterkt på at Agder blir representert med en minister i den nye regjeringen. Regionen trenger egne folk rundt maktens bord. Når vi nå ser ut til å få en flertallsregjering blir dette enda viktigere, fordi mange beslutninger er klare før saker kommer til Stortinget.  

Heldigvis skal Agderbenken representere en region med mange muligheter. Og det blir spennende å følge landsdelens nye representanter på Stortinget. Nye, og yngre, krefter kan tilføre ny dynamikk til Agderbenken. 

Men også næringslivet må huske på å spille Agderbenkens politikere gode. Selv om mange av de store verdikjedene går ut av landet, må blikket også være vendt mot hovedstaden der rammebetingelsene vedtas.  

Næringsalliansen, samarbeidet hvor alle landsdelens næringsforeninger og næringshager er samlet under en og samme paraply, er et initiativ for å styrke samarbeidet med Agderbenken. Vi håper på god og tett dialog i årene som kommer. 

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Agder står foran store og viktige saker i årene som kommer. Derfor trenger vi en sterk og offensiv Agderbenk, som pleier tett dialog med næringslivet i landsdelen vår.

Lenge var ny og bedre vei sak nummer 1 i vår region. Flere tiår med manglende veisatsing kompenseres nå og gir en region som får langt kortere reisetider og større bo- og arbeidsmarked. 

Veibyggingen gjør det mulig med nye etableringer der folk bor, med rask transportvei til havna – og deretter: ut i verden. Men satsinger på næringsetableringer innen grønne verdikjeder som batteri og hydrogen, forutsetter en større satsing fra staten for å få strømmen frem og sikre god nett-tilgang. I dag tar det 10 år fra planene om energiforedlende virksomhet er på bordet, til strømmen er fremme. Skal vi lykkes med å bli Battery Coast, må staten være med å ta noe av risikoen. 

Visjonen bygger på en forutsetning om tilgang til ren energi. Da må strømleveransene i regionen styrkes. Utvikling av havvind blir avgjørende, vi har ikke nok strøm fra vannkraft i årene som kommer.  

Men oppgave nummer 1 i Agder, er å skape flere arbeidsplasser og få flere inn i arbeid. For mange står utenfor arbeidslivet, langt flere enn snittet i Norge. Kristiansand er i gang med en spennende satsing – Flere i arbeid – et pilotprosjekt hvor kommune og næringslivet jobber tett sammen for å løse utfordringene. I dag er det staten som betaler uføretrygd. Hvis kommunen lykkes med å få flere inn i arbeid, vil Kristiansands investering tilfalle staten. En ny regjering må for alvor vurdere om Kristiansand skal bli en forsøkskommune der man ser nytt på organisering av trygdeutbetalinger. Prioriteringene som Flere i arbeid kan lede til, vil kreve politisk mot for å finansiere en satsing der man følger folk langt bedre og tettere enn i dag.  

Skal vi lykkes med utfordringene og oppgavene vi som region står overfor, så trenger vi politikere og en regjering som spiller oss gode. Vi håper sterkt på at Agder blir representert med en minister i den nye regjeringen. Regionen trenger egne folk rundt maktens bord. Når vi nå ser ut til å få en flertallsregjering blir dette enda viktigere, fordi mange beslutninger er klare før saker kommer til Stortinget.  

Heldigvis skal Agderbenken representere en region med mange muligheter. Og det blir spennende å følge landsdelens nye representanter på Stortinget. Nye, og yngre, krefter kan tilføre ny dynamikk til Agderbenken. 

Men også næringslivet må huske på å spille Agderbenkens politikere gode. Selv om mange av de store verdikjedene går ut av landet, må blikket også være vendt mot hovedstaden der rammebetingelsene vedtas.  

Næringsalliansen, samarbeidet hvor alle landsdelens næringsforeninger og næringshager er samlet under en og samme paraply, er et initiativ for å styrke samarbeidet med Agderbenken. Vi håper på god og tett dialog i årene som kommer. 

Tagger:

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor