AA

Storform inn som partner i Næringsforeningen

  • Storform består av Svein Hjorthaug, Torbjørn Hekneby, Hanne Holvik, Håvard Tvedten, Karina Houge Gabrielsen, Anne Gunn Langeid og Daniel Marinas.

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Konsulentselskapet Storform AS går inn som ny hovedsamarbeidspartner.

– Vi velger å bli hovedsamarbeidspartner i Næringsforeningen fordi vi ønsker å utvide og forsterke vårt nettverk, og så vil vi gjerne være med å ta ansvar for å utvikle regionen vår. Vi tror vi kan bidra på områder som berører vår kompetanse, og vi vil engasjere oss og påvirke agendaen til Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, begrunner daglig leder og partner, Svein Hjorthaug.

Storform driver med organisasjonsutvikling og trener ledere til å håndtere nødvendige endringer, hos seg selv eller i sin organisasjon.

Hjorthaug sier videre:

– Når Næringsforeningen også nå har ambisjoner om å jobbe enda mer med bærekraft og bærekraftmålene, så er vi bare nødt til å være med. Offensiv næringsutvikling er avgjørende for å sikre gode og skapende arbeidsplasser. Dette igjen driver god utvikling knyttet til levekår, og det er noe av det viktigste vi kan bidra med i vår landsdel.

Partneransvarlig i Næringsforeningen, Odd-Arild Skonhoft, er veldig fornøyd med at Storform ser verdien av være hovedsamarbeidspartner.

– Storform kompletterer og styrker partnergruppa ytterligere.  De har tilbud direkte til våre medlemsbedrifter gjennom et så viktig fagområde som organisasjons- og lederutvikling. Det vil vi benytte oss aktivt av på møteplassen vår, slik at medlemsbedriftene kan få fordeler av det.

– Vi i Næringsforeningen har som mål å bidra til økt kompetanse i regionen, og sammen med Storform vil vi jobbe for å utvikle lederprogrammer for næringslivet. I tillegg vil Storform være en aktiv aktør og være med å styrke vårt arbeid ut mot medlemsbedriftene, sier Skonhoft.

Hjorthaug utdyper:

– Som partner har vi naturligvis store forventninger både til partnerkollegiet og til NiKR. Men vi har også ambisjoner på egne vegne, at vi klarer å bidra med kompetanse og engasjement, og derigjennom hente ut kreativitet og nyskapning. Medlemsbedriftene skal forhåpentligvis merke at Næringsforeningen blir styrket med oss på laget og gjennom det gjøre et medlemskap enda mer verdifullt. Vi vil bidra innenfor våre fagområder, for eksempel strategiarbeid, organisasjonsutvikling og lederutvikling.

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Konsulentselskapet Storform AS går inn som ny hovedsamarbeidspartner.

– Vi velger å bli hovedsamarbeidspartner i Næringsforeningen fordi vi ønsker å utvide og forsterke vårt nettverk, og så vil vi gjerne være med å ta ansvar for å utvikle regionen vår. Vi tror vi kan bidra på områder som berører vår kompetanse, og vi vil engasjere oss og påvirke agendaen til Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, begrunner daglig leder og partner, Svein Hjorthaug.

Storform driver med organisasjonsutvikling og trener ledere til å håndtere nødvendige endringer, hos seg selv eller i sin organisasjon.

Hjorthaug sier videre:

– Når Næringsforeningen også nå har ambisjoner om å jobbe enda mer med bærekraft og bærekraftmålene, så er vi bare nødt til å være med. Offensiv næringsutvikling er avgjørende for å sikre gode og skapende arbeidsplasser. Dette igjen driver god utvikling knyttet til levekår, og det er noe av det viktigste vi kan bidra med i vår landsdel.

Partneransvarlig i Næringsforeningen, Odd-Arild Skonhoft, er veldig fornøyd med at Storform ser verdien av være hovedsamarbeidspartner.

– Storform kompletterer og styrker partnergruppa ytterligere.  De har tilbud direkte til våre medlemsbedrifter gjennom et så viktig fagområde som organisasjons- og lederutvikling. Det vil vi benytte oss aktivt av på møteplassen vår, slik at medlemsbedriftene kan få fordeler av det.

– Vi i Næringsforeningen har som mål å bidra til økt kompetanse i regionen, og sammen med Storform vil vi jobbe for å utvikle lederprogrammer for næringslivet. I tillegg vil Storform være en aktiv aktør og være med å styrke vårt arbeid ut mot medlemsbedriftene, sier Skonhoft.

Hjorthaug utdyper:

– Som partner har vi naturligvis store forventninger både til partnerkollegiet og til NiKR. Men vi har også ambisjoner på egne vegne, at vi klarer å bidra med kompetanse og engasjement, og derigjennom hente ut kreativitet og nyskapning. Medlemsbedriftene skal forhåpentligvis merke at Næringsforeningen blir styrket med oss på laget og gjennom det gjøre et medlemskap enda mer verdifullt. Vi vil bidra innenfor våre fagområder, for eksempel strategiarbeid, organisasjonsutvikling og lederutvikling.

Tagger:,

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor