AA

Storform og UiA med nytt lederprogram

  • Svein Hjorthaug, daglig leder Storform, og Tor Geir Kvinen, førsteamanuensis ved UiA Handelshøyskolen.
Medlemsnytt

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Nå lanserer UiA Handelshøyskolen og konsulentselskapet Storform et helt nytt lederprogram, Endringsagent, som er et praktisk lederprogram i endringsledelse.

– Vi har lenge hatt et godt samarbeid med UiA Handelshøyskolen gjennom vårt doktorgradsarbeid de siste tre årene. Vi er svært opptatt av at den rådgivningen vi bedriver og den lederutdanningen våre programmer leverer, er faglig godt forankret i moderne forskning på ledelse og organisasjonsutvikling. Derfor har samarbeidet med UIA vært viktig for oss. Det er helt i tråd med vår strategi at vi nå også gjør noe operativt sammen med akademia, sier Svein Hjorthaug, daglig leder i Storform.

Han fortsetter:

– Det er nettopp møteplassen mellom en teoretisk tilnærming og vår praktiske erfaring som vi tror gjør dette programmet unikt. Jeg tror deltakerne har mye å glede seg til.

Programmet skal utdanne endringsagenter med fokus på å skape lønnsomme og velfungerende virksomheter. Det er praktisk orientert og gir 30 studiepoeng. Programmet har oppstart oktober 2020.

UIA Handelshøyskolen får stadig mer oppmerksomhet for sitt arbeid med etter- og videreutdanning. Instituttet har nå en bred portefølje av programmer for både studenter og for deltakere fra næringsliv og offentlig sektor.

– Programmet Endringsagent er en nyskapning for oss. Vi har vært opptatt av å øke relevansen av vår utdanning for arbeidsmarkedet generelt, og særlig for ledere. Storform kjenner vi godt, og de sitter jo på den praktiske og operative daglige erfaringen gjennom sin konsulentvirksomhet. At vi nå skal samarbeide om en egen utdanning kjennes veldig riktig, sier førsteamanuensis Tor Geir Kvinen, som er en av foreleserne på programmet.

Selve programmet fokuserer på endring og lederes evne til å skape lønnsomme virksomheter gjennom kontinuerlig forbedring. Sentralt i dette er Lean, samt teori om transformasjonsledelse. Her er påvirkningsarbeid og kommunikasjon avgjørende. Derfor er kommunikasjonsferdigheter en stor del av programmet, og her ligger også den praktiske delen av utdanningen. Deltakere vil få dialogtrening både individuelt og i team, og således er prosessferdigheter og ledelse helt sentralt.

Det faglige innholdet fanger også opp kjente temaer som endringsledelse, motivasjonsteori, emosjonell kompetanse, kontinuerlig forbedring og team-utvikling.

– Lederutvikling vil også handle om selvutvikling. Så om du er nysgjerrig på å bli mer kjent med deg selv, og ikke minst hvordan du påvirker og blir opplevd av andre, så har du en spennende reise foran deg, avslutter Svein Hjorthaug

 

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Nå lanserer UiA Handelshøyskolen og konsulentselskapet Storform et helt nytt lederprogram, Endringsagent, som er et praktisk lederprogram i endringsledelse.

– Vi har lenge hatt et godt samarbeid med UiA Handelshøyskolen gjennom vårt doktorgradsarbeid de siste tre årene. Vi er svært opptatt av at den rådgivningen vi bedriver og den lederutdanningen våre programmer leverer, er faglig godt forankret i moderne forskning på ledelse og organisasjonsutvikling. Derfor har samarbeidet med UIA vært viktig for oss. Det er helt i tråd med vår strategi at vi nå også gjør noe operativt sammen med akademia, sier Svein Hjorthaug, daglig leder i Storform.

Han fortsetter:

– Det er nettopp møteplassen mellom en teoretisk tilnærming og vår praktiske erfaring som vi tror gjør dette programmet unikt. Jeg tror deltakerne har mye å glede seg til.

Programmet skal utdanne endringsagenter med fokus på å skape lønnsomme og velfungerende virksomheter. Det er praktisk orientert og gir 30 studiepoeng. Programmet har oppstart oktober 2020.

UIA Handelshøyskolen får stadig mer oppmerksomhet for sitt arbeid med etter- og videreutdanning. Instituttet har nå en bred portefølje av programmer for både studenter og for deltakere fra næringsliv og offentlig sektor.

– Programmet Endringsagent er en nyskapning for oss. Vi har vært opptatt av å øke relevansen av vår utdanning for arbeidsmarkedet generelt, og særlig for ledere. Storform kjenner vi godt, og de sitter jo på den praktiske og operative daglige erfaringen gjennom sin konsulentvirksomhet. At vi nå skal samarbeide om en egen utdanning kjennes veldig riktig, sier førsteamanuensis Tor Geir Kvinen, som er en av foreleserne på programmet.

Selve programmet fokuserer på endring og lederes evne til å skape lønnsomme virksomheter gjennom kontinuerlig forbedring. Sentralt i dette er Lean, samt teori om transformasjonsledelse. Her er påvirkningsarbeid og kommunikasjon avgjørende. Derfor er kommunikasjonsferdigheter en stor del av programmet, og her ligger også den praktiske delen av utdanningen. Deltakere vil få dialogtrening både individuelt og i team, og således er prosessferdigheter og ledelse helt sentralt.

Det faglige innholdet fanger også opp kjente temaer som endringsledelse, motivasjonsteori, emosjonell kompetanse, kontinuerlig forbedring og team-utvikling.

– Lederutvikling vil også handle om selvutvikling. Så om du er nysgjerrig på å bli mer kjent med deg selv, og ikke minst hvordan du påvirker og blir opplevd av andre, så har du en spennende reise foran deg, avslutter Svein Hjorthaug

 

Tagger:, ,

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor