AA

– Større muligheter for god avtale

  • Ordfører Harald Furre (til høyre) møtte næringslivsrepresentanter til dialogmøte om fremtidens infrastruktursatsing i regionen. Øvrige (fra venstre): Siri Mathiesen (NHO), Tom Bredesen (Skeie eiendom), Reidar Retterholt (NLF), Leif Haukom (GCE NODE), Jan Omli Larsen (KNAS), Trond Madsen (NHO), Geir Jørgensen (NIKR), Hans Almedal (Sørlandsparken næringsforening) og Roar Osmundsen (NIKR).
Medlemsnytt

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Kristiansand-ordfører Harald Furre (H) mener mulighetene for å få til en god byvekstavtale med staten er blitt bedre. – Vår forhandlingsposisjon er styrket, fastslår han.

Tirsdag møtte Kristiansand-ordføreren til dialogmøte med styringsgruppen i “Sørlandets samferdselsløft” (SSL). Gruppen er en felles arbeidsgruppe som arbeider for bedre og mer fremtidsrettet infrastruktur på Sørlandet.

Det er NHO som har tatt initiativet til samarbeidet, men også aktører som Næringsforeningen i Kristiansand-regionen, NLF, MEF, GCE Node og Eydeklyngen deltar i nettverket. I forkant av kommune- og fylkestingsvalget til høsten gjennomfører SSL en serie dialogmøter med de mest sentrale ordførerkandidatene i Kristiansand.

Formålet er å drøfte næringslivets transportbehov i regionen, samtidig som næringslivsrepresentantene ønsker å bidra til en fremtidsrettet og offensiv samferdselspolitikk som vil komme hele Sørlandet til gode.

Store samferdselssaker

I Kristiansand er det flere store samferdselssaker som står på agendaen. Alle lokalpolitiske vedtak som kan sikre utbygging av Gartnerløkka er gjort, men det gjenstår fortsatt å komme i gang med byggearbeidene.

Samtidig er Kristiansand-regionen fortsatt blant de byområdene som er aktuelle for såkalte byvekstavtaler. Men disse avtalene med staten har støtt på motbør i mange andre byregioner, og også i Kristiansand har det vært vanskelig å finne et felles utgangspunkt for den videre prosessen med staten.

– Jeg er veldig glad for at vi har lagt denne saken på is akkurat nå, fordi det er så mye som skjer. Vi vet at det er store utfordringer i de andre storbyene og i praksis er det bare Oslo og Trondheim som har avtaler på plass, sier Harald Furre.

Kristiansand-ordføreren mener også premissene for en byvekstavtale er endret. I Granavolden-erklæringen fastslår regjeringen at de ønsker individuelle avtaler for hvert enkelt byområde knyttet til hvordan måloppnålelsen skal måles.

– Vi er enige i nullvekstmålet, men det må måles i form av passeringer gjennom bompunktene – ikke gjennom all personbiltrafikk i hele avtaleområdet, fastslår Harald Furre.

Nytt oppdragsbrev

Nylig sendte Samferdselsdepartementet også ut et nytt oppdragsbrev til transportetatene, der fagetatene blir bedt om å utrede flere sider ved byvekstavtalene i forbindelse med arbeidet med den kommende Nasjonal transportplan (NTP). Alt dette kan bidra til å skape en ny dynamikk i prosessene når staten signaliserer at den er klar til å gå løs på forhandlingene, blant annet med Kristiansand.

– Et helt sentralt krav fra vår side må være at statens bidrag til en byvekstavtale må være betydelig. Dersom vi ikke får betydelige statlige bidrag, så kan vi velge å si nei til en slik avtale. Vi er invitert til å forhandle med staten, ikke innkalt. Det betyr jo også at vi kan si nei. Men jeg håper vi får på plass en byvekstavtale, fordi vi trenger både investeringene og den økte satsingen på kollektivtrafikk. Vårt utgangspunkt er likevel godt, fordi vi har gjort de nødvendige vedtak for utviklingen av Gartnerløkka – og her bidrar staten med over 1 milliard kroner. Vi satser også på at vi får videreført belønningsavtalen for kollektivtrafikken, noe som er svært viktig for at vi fortsatt skal kunne styrke kollektivtilbudet i regionen, fastslår Furre.

Bred tilslutning

I dialogmøtet ble også temaer som det samlede bompengetrykket i regionen diskutert, samtidig som både havneplanene og den nye ringveien rundt Kristiansand var gjenstand for meningsutvekslinger.

Signaler fra et samlet næringsliv var likevel bred tilslutning til de overordnede målene for samferdselspolitikken i regionen. Både havneutvikling og byutvikling vil skape nye vekstmuligheter for næringslivet, og det er også enighet om at man må utvikle langsiktige løsninger som bidrar til lavere utslipp og mindre trengsel i de mest sentrale områdene av regionen, samtidig som man også viderefører en utvikling der de ulike delene av Sørlandet knyttes stadig tettere sammen i et felles bo- og arbeidsmarkedsområde.

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Kristiansand-ordfører Harald Furre (H) mener mulighetene for å få til en god byvekstavtale med staten er blitt bedre. - Vår forhandlingsposisjon er styrket, fastslår han.

Tirsdag møtte Kristiansand-ordføreren til dialogmøte med styringsgruppen i “Sørlandets samferdselsløft” (SSL). Gruppen er en felles arbeidsgruppe som arbeider for bedre og mer fremtidsrettet infrastruktur på Sørlandet.

Det er NHO som har tatt initiativet til samarbeidet, men også aktører som Næringsforeningen i Kristiansand-regionen, NLF, MEF, GCE Node og Eydeklyngen deltar i nettverket. I forkant av kommune- og fylkestingsvalget til høsten gjennomfører SSL en serie dialogmøter med de mest sentrale ordførerkandidatene i Kristiansand.

Formålet er å drøfte næringslivets transportbehov i regionen, samtidig som næringslivsrepresentantene ønsker å bidra til en fremtidsrettet og offensiv samferdselspolitikk som vil komme hele Sørlandet til gode.

Store samferdselssaker

I Kristiansand er det flere store samferdselssaker som står på agendaen. Alle lokalpolitiske vedtak som kan sikre utbygging av Gartnerløkka er gjort, men det gjenstår fortsatt å komme i gang med byggearbeidene.

Samtidig er Kristiansand-regionen fortsatt blant de byområdene som er aktuelle for såkalte byvekstavtaler. Men disse avtalene med staten har støtt på motbør i mange andre byregioner, og også i Kristiansand har det vært vanskelig å finne et felles utgangspunkt for den videre prosessen med staten.

– Jeg er veldig glad for at vi har lagt denne saken på is akkurat nå, fordi det er så mye som skjer. Vi vet at det er store utfordringer i de andre storbyene og i praksis er det bare Oslo og Trondheim som har avtaler på plass, sier Harald Furre.

Kristiansand-ordføreren mener også premissene for en byvekstavtale er endret. I Granavolden-erklæringen fastslår regjeringen at de ønsker individuelle avtaler for hvert enkelt byområde knyttet til hvordan måloppnålelsen skal måles.

– Vi er enige i nullvekstmålet, men det må måles i form av passeringer gjennom bompunktene – ikke gjennom all personbiltrafikk i hele avtaleområdet, fastslår Harald Furre.

Nytt oppdragsbrev

Nylig sendte Samferdselsdepartementet også ut et nytt oppdragsbrev til transportetatene, der fagetatene blir bedt om å utrede flere sider ved byvekstavtalene i forbindelse med arbeidet med den kommende Nasjonal transportplan (NTP). Alt dette kan bidra til å skape en ny dynamikk i prosessene når staten signaliserer at den er klar til å gå løs på forhandlingene, blant annet med Kristiansand.

– Et helt sentralt krav fra vår side må være at statens bidrag til en byvekstavtale må være betydelig. Dersom vi ikke får betydelige statlige bidrag, så kan vi velge å si nei til en slik avtale. Vi er invitert til å forhandle med staten, ikke innkalt. Det betyr jo også at vi kan si nei. Men jeg håper vi får på plass en byvekstavtale, fordi vi trenger både investeringene og den økte satsingen på kollektivtrafikk. Vårt utgangspunkt er likevel godt, fordi vi har gjort de nødvendige vedtak for utviklingen av Gartnerløkka – og her bidrar staten med over 1 milliard kroner. Vi satser også på at vi får videreført belønningsavtalen for kollektivtrafikken, noe som er svært viktig for at vi fortsatt skal kunne styrke kollektivtilbudet i regionen, fastslår Furre.

Bred tilslutning

I dialogmøtet ble også temaer som det samlede bompengetrykket i regionen diskutert, samtidig som både havneplanene og den nye ringveien rundt Kristiansand var gjenstand for meningsutvekslinger.

Signaler fra et samlet næringsliv var likevel bred tilslutning til de overordnede målene for samferdselspolitikken i regionen. Både havneutvikling og byutvikling vil skape nye vekstmuligheter for næringslivet, og det er også enighet om at man må utvikle langsiktige løsninger som bidrar til lavere utslipp og mindre trengsel i de mest sentrale områdene av regionen, samtidig som man også viderefører en utvikling der de ulike delene av Sørlandet knyttes stadig tettere sammen i et felles bo- og arbeidsmarkedsområde.

Tagger:, , ,

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor