AA

Strategiske mål for Women in Business

  • Styringsgruppen i WiB: F.v. Tina Abrahamsen fra Kristiansand kommune, Vibekke Hellesund fra NiKRs styre og Hennig Olsen Is, Nina Torjesen fra Evry og Ingrid Michalsen i Næringsforeningen. T.h. Helle I. Mellingen fra Vest-Agder fylkeskommune, Vibeke Holm Ruud fra Dyreparken, Anita S. Dietrichson og fasilitator for samlingen, Marianne T. Fenger fra Deloitte.

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

I november møttes styringsgruppen i Women in Business for å utarbeide en strategi for Women in Business.

– Strategien gir en god retning og er tydelig på hva nettverket skal være. Det gjør at  vi kan lage mer målrettede arrangementer, kurs og møter, og det gjør at potensielle medlemmer kan vurdere om nettverket er riktig arena å delta på, sier Helle I. Mellingen, medlem i styringsgruppen for Women in Business og rådgiver for likestilling, inkludering og mangfold i Vest-Agder  og Aust-Agder fylkeskommuner.

Marianne T. Fenger fra Deloitte var innleid for å fasilitere strategisamlingen, og strategien er bygd opp etter Hoshin-modellen – hvor hele strategien står formulert på én side, med visjon, mål og tiltak.

– Det er en oversiktlig og tydelig måte å jobbe på, og det er også slik vi jobber med Næringsforeningens overordnede strategi, påpeker Anita S. Dietrichson, administrerende direktør i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

– Når vi nå har laget en strategi for Women in Business, så handler det om å sette tydelig mål, i tillegg til å definere aktiviteter og tiltak for å nå disse målene. Vi er ambisiøse, men det skal vi også være. Det at vi allerede teller over 200 medlemmer før det har gått ett år gir også selvtillit til å sikte høyt, påpeker Dietrichson.

Styringsgruppemedlem Helle I. Mellingen er enig:

– Visjonen om at Kristiansandregionen skal bli beste næringsregion i Norge når det gjelder likestilling og mangfold er ambisiøs. Målsettingene dreier seg både om å tilføre verdifull kompetanse til kvinner som ønsker å bidra i samfunnet, og å synliggjøre at det store potensialet vi har i regionen. Jeg har stor tro på at systematisk arbeid vil føre til at vi får en bedre kjønnsbalanse og mer mangfold i lederposisjoner. Nettverket skal være synlige og tydelige i offentlig debatt, og jeg både håper og tror at det vil føre til mer konstruktive samfunnsdebatter hvor flere engasjerer seg og vi får øyne og øre opp for nye stemmer, sier Mellingen.

I forrige uke var også flere av medlemmene i nettverket intervjuet i en sak i Fædrelandsvennen i forbindelse med et WiB-møte hos mediehuset.

I selve strategien for Women in Business sier vi følgende:

«Women in Business skal bidra til å gjøre Kristiansandsregionen til Norges beste næringsregion på likestilling og mangfold. Vi skal være rause, handlekraftige og synlige. «

Våre langsiktige mål er:

Samfunnsaktør: Women in Business skal være synlige og aktive i samfunnsdebatten. Media finner gode kilder blant medlemmene innenfor ulike fagfelt.

Kompetanse: Medlemmene i nettverket skal få tilført ny kompetanse og kunnskap i nettverket som gjør dem bedre rustet, og egnet, til å ta lederverv.

Møteplass: Viktigste møteplass for kvinner med ambisjon om innflytelse.

Synliggjøring: Oppdragsgivere i vår region finner godt kvalifiserte leder – og styrekandidater blant medlemmene i vårt nettverk.

Women in Business mottar også i 2018 sponsorstøtte fra Azets, KPMG og Sparebank 1 SR bank, i tillegg ligger vi inne i fylkeskommunens budsjett også for 2018. 

 

Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
I november møttes styringsgruppen i Women in Business for å utarbeide en strategi for Women in Business.

– Strategien gir en god retning og er tydelig på hva nettverket skal være. Det gjør at  vi kan lage mer målrettede arrangementer, kurs og møter, og det gjør at potensielle medlemmer kan vurdere om nettverket er riktig arena å delta på, sier Helle I. Mellingen, medlem i styringsgruppen for Women in Business og rådgiver for likestilling, inkludering og mangfold i Vest-Agder  og Aust-Agder fylkeskommuner.

Marianne T. Fenger fra Deloitte var innleid for å fasilitere strategisamlingen, og strategien er bygd opp etter Hoshin-modellen – hvor hele strategien står formulert på én side, med visjon, mål og tiltak.

– Det er en oversiktlig og tydelig måte å jobbe på, og det er også slik vi jobber med Næringsforeningens overordnede strategi, påpeker Anita S. Dietrichson, administrerende direktør i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

– Når vi nå har laget en strategi for Women in Business, så handler det om å sette tydelig mål, i tillegg til å definere aktiviteter og tiltak for å nå disse målene. Vi er ambisiøse, men det skal vi også være. Det at vi allerede teller over 200 medlemmer før det har gått ett år gir også selvtillit til å sikte høyt, påpeker Dietrichson.

Styringsgruppemedlem Helle I. Mellingen er enig:

– Visjonen om at Kristiansandregionen skal bli beste næringsregion i Norge når det gjelder likestilling og mangfold er ambisiøs. Målsettingene dreier seg både om å tilføre verdifull kompetanse til kvinner som ønsker å bidra i samfunnet, og å synliggjøre at det store potensialet vi har i regionen. Jeg har stor tro på at systematisk arbeid vil føre til at vi får en bedre kjønnsbalanse og mer mangfold i lederposisjoner. Nettverket skal være synlige og tydelige i offentlig debatt, og jeg både håper og tror at det vil føre til mer konstruktive samfunnsdebatter hvor flere engasjerer seg og vi får øyne og øre opp for nye stemmer, sier Mellingen.

I forrige uke var også flere av medlemmene i nettverket intervjuet i en sak i Fædrelandsvennen i forbindelse med et WiB-møte hos mediehuset.

I selve strategien for Women in Business sier vi følgende:

«Women in Business skal bidra til å gjøre Kristiansandsregionen til Norges beste næringsregion på likestilling og mangfold. Vi skal være rause, handlekraftige og synlige. «

Våre langsiktige mål er:

Samfunnsaktør: Women in Business skal være synlige og aktive i samfunnsdebatten. Media finner gode kilder blant medlemmene innenfor ulike fagfelt.

Kompetanse: Medlemmene i nettverket skal få tilført ny kompetanse og kunnskap i nettverket som gjør dem bedre rustet, og egnet, til å ta lederverv.

Møteplass: Viktigste møteplass for kvinner med ambisjon om innflytelse.

Synliggjøring: Oppdragsgivere i vår region finner godt kvalifiserte leder – og styrekandidater blant medlemmene i vårt nettverk.

Women in Business mottar også i 2018 sponsorstøtte fra Azets, KPMG og Sparebank 1 SR bank, i tillegg ligger vi inne i fylkeskommunens budsjett også for 2018. 

 

Tagger:

Våre hovedsamarbeidspartnere