AA

Studere i utlandet? Søk om stipend!

  • Kjenner du noen som vil studere i utlandet? Tips dem om Børsstipendet! Illustrasjonsfoto: Adobe Stock

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Børsstipendet er et program som skal stimulere unge talenter på Sørlandet til å kvalifisere seg for morgendagens arbeidsliv.

Sparebanken Sør og Stiftelsen Christianssands Børs har et ønske om å styrke næringslivet på Sørlandet gjennom å bedre talenters mulighet til å styrke sin kompetanse, i tillegg til å gi den en internasjonal dimensjon. For å bidra til å skaffe næringslivet på Sørlandet enda flere spennende og dyktige kandidater vil de derfor sette i gang en stipendordning, med Næringsforeningen som samarbeidspartner.

– Et av Næringsforeningens strategiområder er å sikre morgendagens arbeidsliv. Vi ønsker å være med å beholde og tiltrekke relevant kompetanse til regionen, og mener denne stipendordningen kan være med å bidra til dette, sier Trond Backer, administrerende direktør i Næringsforeningen.

Dette er Børsstipendet:

Hva:

Inntil 5 stipender for å stimulere ungdom fra Sørlandet til å ta en masterutdanning innen merkantile eller tekniske fag på ett av Europas (utenom Norden) eller USAs ledende universiteter eller høyskoler. Det deles ut inntil 5 stipender på NOK 100.000 til hver kandidat hvert år i 2 år.

Hvem:

Kandidatene må komme fra Kristiansand eller en av nabokommunene og ønske å ta sin master utenfor Norge, og med et ønske om å komme tilbake til landsdelen etter gjennomført utdanning for å benytte sin utdanning i virksomheter i landsdelen.

Hvordan:

Stipendene utlyses på høsten med søknadsfrist 1. desember. Søker skriver en søknad hvor de presenterer seg selv og sine planer og vedlegger siste eksamenspapirer fra nåværende og tidligere utdanninger etter videregående skole. Søker må også oppgi hvilken utdanning de ønsker å ta i utlandet og hvilke universiteter eller høyskoler de vil søke om opptak på.

Tildeling:

Søknadene blir vurdert av en nøytral jury fra giverinstitusjonene og Næringsforeningen i Kristiansandsregionen. Tilsagnet utgår dersom søker ikke blir tatt opp på et godkjent lærested i løpet av påfølgende år. Første års stipend utbetales når studieavgift er betalt, og andre års stipend utbetales når første års eksamener er bestått og kan dokumenteres.

Søknad sendes til liv.sivertsen@sor.no, innen 1. desember.

 

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Børsstipendet er et program som skal stimulere unge talenter på Sørlandet til å kvalifisere seg for morgendagens arbeidsliv.

Sparebanken Sør og Stiftelsen Christianssands Børs har et ønske om å styrke næringslivet på Sørlandet gjennom å bedre talenters mulighet til å styrke sin kompetanse, i tillegg til å gi den en internasjonal dimensjon. For å bidra til å skaffe næringslivet på Sørlandet enda flere spennende og dyktige kandidater vil de derfor sette i gang en stipendordning, med Næringsforeningen som samarbeidspartner.

– Et av Næringsforeningens strategiområder er å sikre morgendagens arbeidsliv. Vi ønsker å være med å beholde og tiltrekke relevant kompetanse til regionen, og mener denne stipendordningen kan være med å bidra til dette, sier Trond Backer, administrerende direktør i Næringsforeningen.

Dette er Børsstipendet:

Hva:

Inntil 5 stipender for å stimulere ungdom fra Sørlandet til å ta en masterutdanning innen merkantile eller tekniske fag på ett av Europas (utenom Norden) eller USAs ledende universiteter eller høyskoler. Det deles ut inntil 5 stipender på NOK 100.000 til hver kandidat hvert år i 2 år.

Hvem:

Kandidatene må komme fra Kristiansand eller en av nabokommunene og ønske å ta sin master utenfor Norge, og med et ønske om å komme tilbake til landsdelen etter gjennomført utdanning for å benytte sin utdanning i virksomheter i landsdelen.

Hvordan:

Stipendene utlyses på høsten med søknadsfrist 1. desember. Søker skriver en søknad hvor de presenterer seg selv og sine planer og vedlegger siste eksamenspapirer fra nåværende og tidligere utdanninger etter videregående skole. Søker må også oppgi hvilken utdanning de ønsker å ta i utlandet og hvilke universiteter eller høyskoler de vil søke om opptak på.

Tildeling:

Søknadene blir vurdert av en nøytral jury fra giverinstitusjonene og Næringsforeningen i Kristiansandsregionen. Tilsagnet utgår dersom søker ikke blir tatt opp på et godkjent lærested i løpet av påfølgende år. Første års stipend utbetales når studieavgift er betalt, og andre års stipend utbetales når første års eksamener er bestått og kan dokumenteres.

Søknad sendes til liv.sivertsen@sor.no, innen 1. desember.

 

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor