AA

Takk for meg!

  • Anita S. Dietrichson begynte som administrerende direktør i Næringsforeningen 1. mai 2013, og slutter 31. desember 2018.
spenn logo

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Sammen har vi omsatt vilje, ideer og strategier – til handling.

I 1972 hadde jeg min aller første jobb i Fædrelandsvennen. Jeg var 18 år og fikk oppleve eksplosjonen og brannen på torvet på nært hold. Jeg glemmer aldri lukta, synet eller inntrykkene fra dagene som kom. Det ble en sterk og viktig del av min jobbhistorie, og det var da jeg lærte en av de verdiene jeg i dag holder høyest; verdien av å få lov til å jobbe.

I Fædrelandsvennen ble jeg en del av et fellesskap som sammen skulle gjenreises fra ruiner – som skulle skape noe nytt av noe skadet. Krisen i 1972 skapte tilhørighet og identitet, og det gjorde oss til vinnere. Langt senere skulle jeg forstå hvor viktig den første jobben kan være. Hvordan den kan forme deg, og hvordan den kan legge grunnsteinen for resten av karrieren. Det var gjennom den jobben jeg fikk min selvtillit.

Som 59-åring ble jeg ansatt som administrerende direktør i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, og nå sier jeg takk for meg. Noe av det viktigste de siste fem og et halvt årene har lært meg, er at næringslivet må snakke med én stemme. Den rollen skal en sterk næringsforening ta på seg, men det skjer ikke uten medlemmenes involvering og tillit. Det har vært suksessoppskriften vår! Derfor vil jeg si følgende:

Kjære alle dere medlemmer!
Det var et stort øyeblikk da jeg så at foreningens arbeid hadde fått den autoritet og den styrke det fortjener og trenger. Sammen med mine kollegaer har jeg kjent på stolthet og begeistring over at vår felles innsats og harde arbeid har nyttet. Sammen med dere har vi oppnådd resultater som betyr noe for nåtidens og fremtidens region!

Min oppgave har vært å sette våre mål og strategier i system. Jeg har forsøkt å se dere som medlemmer, sanket informasjon, involvert dere og fått ting til å skje. Med 1000 medlemmer er det alltid ulike interesser. Når vi har tatt et standpunkt i en sak, har det vært etter sterk involvering, i form av medlemsmøter, undersøkelser, ressursgrupper og god dialog. Sammen har vi omsatt vilje, ideer og strategier – til handling. Det er det det handler om. Og det er slik vi har jobbet med byutvikling, regionhovedstad, infrastruktur, forskning og utdanning. Og slik skal foreningen fortsette å jobbe i lang tid fremover.

Som medlemmer har dere også etterspurt gode møteplasser. Møteplasser som gir innsyn og kunnskap i kompliserte næringspolitiske saker, men også møteplasser som tilbyr bedriftspresentasjoner, kompetanseheving og en arena for relasjonsbygging. Jeg er stolt over hva vi har oppnådd som møteplass, og ikke minst hva Næringsforeningens store hagefest har blitt.

I dag er jeg først og fremst preget av takknemlighet. Takknemlighet for å ha fått nærmere 50 gode år i arbeidslivet. Takknemlighet for at jeg har hatt helse til å jobbe disse 50 årene, men også en familie som hele veien har støttet meg; mine foreldre i ung alder – mann og barn i voksen alder. Men også takknemlighet for at jeg alltid har hatt ledere som har trodd på meg, heiet på meg og gitt meg nye og større utfordringer.

Avslutningen i Næringsforeningen er på mange måter avslutningen på en karriere. Det gjør noe med meg. Det er litt vemodig og en slags sorg over det jeg mister. Jeg er stolt over å ha ledet en forening der alle har hatt det samme målet, og der alle har gått i samme retning. Det er en stor og viktig grunn for det vi sammen har oppnådd. Mennesker har løftet hverandre fram. Suksesser har blitt skapt sammen. Det menneskelige fellesskapet har gjort Næringsforeningen til et stort og samlet lag, slik det gjorde med meg i min aller første jobb i 1972.

Takk for meg!

VIL DU MOTTA SPENN I POSTEN?

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

VIL DU MOTTA SPENN I POSTEN?

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Sammen har vi omsatt vilje, ideer og strategier – til handling.

I 1972 hadde jeg min aller første jobb i Fædrelandsvennen. Jeg var 18 år og fikk oppleve eksplosjonen og brannen på torvet på nært hold. Jeg glemmer aldri lukta, synet eller inntrykkene fra dagene som kom. Det ble en sterk og viktig del av min jobbhistorie, og det var da jeg lærte en av de verdiene jeg i dag holder høyest; verdien av å få lov til å jobbe.

I Fædrelandsvennen ble jeg en del av et fellesskap som sammen skulle gjenreises fra ruiner – som skulle skape noe nytt av noe skadet. Krisen i 1972 skapte tilhørighet og identitet, og det gjorde oss til vinnere. Langt senere skulle jeg forstå hvor viktig den første jobben kan være. Hvordan den kan forme deg, og hvordan den kan legge grunnsteinen for resten av karrieren. Det var gjennom den jobben jeg fikk min selvtillit.

Som 59-åring ble jeg ansatt som administrerende direktør i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, og nå sier jeg takk for meg. Noe av det viktigste de siste fem og et halvt årene har lært meg, er at næringslivet må snakke med én stemme. Den rollen skal en sterk næringsforening ta på seg, men det skjer ikke uten medlemmenes involvering og tillit. Det har vært suksessoppskriften vår! Derfor vil jeg si følgende:

Kjære alle dere medlemmer!
Det var et stort øyeblikk da jeg så at foreningens arbeid hadde fått den autoritet og den styrke det fortjener og trenger. Sammen med mine kollegaer har jeg kjent på stolthet og begeistring over at vår felles innsats og harde arbeid har nyttet. Sammen med dere har vi oppnådd resultater som betyr noe for nåtidens og fremtidens region!

Min oppgave har vært å sette våre mål og strategier i system. Jeg har forsøkt å se dere som medlemmer, sanket informasjon, involvert dere og fått ting til å skje. Med 1000 medlemmer er det alltid ulike interesser. Når vi har tatt et standpunkt i en sak, har det vært etter sterk involvering, i form av medlemsmøter, undersøkelser, ressursgrupper og god dialog. Sammen har vi omsatt vilje, ideer og strategier – til handling. Det er det det handler om. Og det er slik vi har jobbet med byutvikling, regionhovedstad, infrastruktur, forskning og utdanning. Og slik skal foreningen fortsette å jobbe i lang tid fremover.

Som medlemmer har dere også etterspurt gode møteplasser. Møteplasser som gir innsyn og kunnskap i kompliserte næringspolitiske saker, men også møteplasser som tilbyr bedriftspresentasjoner, kompetanseheving og en arena for relasjonsbygging. Jeg er stolt over hva vi har oppnådd som møteplass, og ikke minst hva Næringsforeningens store hagefest har blitt.

I dag er jeg først og fremst preget av takknemlighet. Takknemlighet for å ha fått nærmere 50 gode år i arbeidslivet. Takknemlighet for at jeg har hatt helse til å jobbe disse 50 årene, men også en familie som hele veien har støttet meg; mine foreldre i ung alder – mann og barn i voksen alder. Men også takknemlighet for at jeg alltid har hatt ledere som har trodd på meg, heiet på meg og gitt meg nye og større utfordringer.

Avslutningen i Næringsforeningen er på mange måter avslutningen på en karriere. Det gjør noe med meg. Det er litt vemodig og en slags sorg over det jeg mister. Jeg er stolt over å ha ledet en forening der alle har hatt det samme målet, og der alle har gått i samme retning. Det er en stor og viktig grunn for det vi sammen har oppnådd. Mennesker har løftet hverandre fram. Suksesser har blitt skapt sammen. Det menneskelige fellesskapet har gjort Næringsforeningen til et stort og samlet lag, slik det gjorde med meg i min aller første jobb i 1972.

Takk for meg!

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor