AA

Ansettes i nye roller

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Heidi Bjørkehaugen Nilsen (46) og Ketil Bergmann (53) har begge fartstid fra Returkraft og tiltrer nå i nye stillinger i samme bedrift.

Ketil Bergmann (53) er ansatt i en nyopprettet stilling som Prosjektleder CCS ved Returkraft. Han kommer fra stillingen som HMS- og kvalitetssjef samme sted.

Som Prosjektleder CCS vil Ketil Bergmann få hovedansvar for å videreføre arbeidet med å ta fram et kunnskaps- og beslutningsgrunnlag knyttet til karbonfangst og -lagring som eiere av Returkraft – og øvrige interessenter i regionen – kan ta stilling til.

– Det er bred politisk enighet om at Agder ikke vil kunne nå sine klimamålsettinger uten CO2-fangst på Returkraft, og det er i erkjennelse av dette man nå styrker satsingen på dette arbeidet ytterligere, forklarer daglig leder av Returkraft, Odd Terje Døvik.

Heidi Bjørkehaugen Nilsen (46) ansettes som HMS- og kvalitetssjef. Hun har arbeidet ved Returkraft siden 2015, først som bedriftspedagog, og siden 2017 som kommunikasjonsrådgiver.

Som HMS- og kvalitetssjef får hun et hovedansvar for å vedlikeholde og videreutvikle bedriftens systemer for helse, miljø, sikkerhet og kvalitet.

– Returkraft er som eneste norske forbrenningsanlegg sertifisert etter ISO 9001 (kvalitet), 14001 (ytre miljø) og 45001 (arbeidsmiljø), sier Døvik.

Bjøkehaugen Nilsen har en doktorgrad fra Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås.

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Heidi Bjørkehaugen Nilsen (46) og Ketil Bergmann (53) har begge fartstid fra Returkraft og tiltrer nå i nye stillinger i samme bedrift.

Ketil Bergmann (53) er ansatt i en nyopprettet stilling som Prosjektleder CCS ved Returkraft. Han kommer fra stillingen som HMS- og kvalitetssjef samme sted.

Som Prosjektleder CCS vil Ketil Bergmann få hovedansvar for å videreføre arbeidet med å ta fram et kunnskaps- og beslutningsgrunnlag knyttet til karbonfangst og -lagring som eiere av Returkraft – og øvrige interessenter i regionen – kan ta stilling til.

– Det er bred politisk enighet om at Agder ikke vil kunne nå sine klimamålsettinger uten CO2-fangst på Returkraft, og det er i erkjennelse av dette man nå styrker satsingen på dette arbeidet ytterligere, forklarer daglig leder av Returkraft, Odd Terje Døvik.

Heidi Bjørkehaugen Nilsen (46) ansettes som HMS- og kvalitetssjef. Hun har arbeidet ved Returkraft siden 2015, først som bedriftspedagog, og siden 2017 som kommunikasjonsrådgiver.

Som HMS- og kvalitetssjef får hun et hovedansvar for å vedlikeholde og videreutvikle bedriftens systemer for helse, miljø, sikkerhet og kvalitet.

– Returkraft er som eneste norske forbrenningsanlegg sertifisert etter ISO 9001 (kvalitet), 14001 (ytre miljø) og 45001 (arbeidsmiljø), sier Døvik.

Bjøkehaugen Nilsen har en doktorgrad fra Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås.

Tagger:, , ,

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor