AA

Tid for å eksperimentere

  • Camilla Dversnes ved Camillas Blomsterdesign har med stor suksess startet «drive-in» for å beholde kundene gjennom koronakrisen. Foto: Ingrid Michalsen
  • 12 optilift1
    Daglig leder Torbjørn Engedal jobber med innovasjon og utvkling i Optilift og VOCA. Han er redd oppstartselskaper ikke klarer seg gjennom krisen. Foto: Erling Slyngstad-Hægeland
spenn logo

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Koronakrisen rammet næringslivet hardt, og skal bedriftene overleve er de tvunget til å tenke nytt.

– Det vi driver med er å lage konferanser, og plutselig var det slutt på det. Da måtte vi tenke nytt, forteller Dag Tynes, daglig leder i D3 dynamic delicate details.

De bruker tiden under koronakrisen til å utforske nye muligheter å arrangere konferanser på.

– Vi har jobbet mye med det offentlige, og KS har vært en stor kunde i mange år. Hvordan man skulle avvikle bystyremøter kom opp som et stort tema under koronakrisen, og jeg har lenge hatt en idé om hvordan man kan ha et ordentlig bystyremøte på nett, forteller Tynes.

Under gjennomføringen benytter D3 seg av allerede utviklede programvarer, men på en ny måte.

– Vi har arrangert konferanser over nett tidligere, og visste at det fantes muligheter. Vi har ikke laget en ny programvare, men vi har laget en rigg som gir representantene den tryggheten de trenger for å gjennomføre disse møtene skikkelig. Vi sørget for at det ble mulig å gjennomføre gode debatter, og et ordentlig voteringssystem som svarer opp alt kommuneloven krever, sier han og fortsetter:

– Vi har også hatt store møter med deltakerengasjement, videoinnslag, bruk av mentimeter og så videre. Vi hadde til og med felles lunsj, hvor alle spiste hjemme hos seg selv men likevel sammen.

Vinn-vinn

D3 og Dag Tynes er ikke alene om å tenke nytt i utfordrende tider.

Trond Randøy

– Historisk ser vi at mange nye bedrifter har oppstått i nedgangstider, for eksempel har mange av Mandals nåværende bedrifter sitt utspring fra den økonomiske krisen på 1930-tallet, sier Trond Randøy, professor innenfor internasjonal business og finans ved Universitetet i Agder.

Han mener krisetider er det aller beste tidspunktet for å komme opp med nye forretningsmodeller.

– I krisetider er alternativet kanskje så dårlig at du ikke har noe annet valg enn å tenke annerledes. I gode tider, hvor bedriften går bra og du får solgt det du skal, så har du ikke insentivene til å eksperimentere på samme måte som under en krise.

Forbrukernes behov er i stadig endring, og ifølge Randøy kan bedrifters utvikling være vinn-vinn for alle parter.

– Utvikling kan gjøre det billigere både for produsent og kunde. Det handler om å finne nye markedsmuligheter, og tenke nytt i alle bransjer. Alt kan innoveres! Hvis du i tillegg kan kombinere dette med teknologi har du enda en dimensjon.

Randøy oppfordrer bedrifter til å prøve seg frem, og se om de kan finne nye måter å treffe kundene på.

– Se for deg bedriftens verdikjede, fra kontakt med råvareprodusenter, underleverandører eller hva det måtte være. Stort sett alle bedrifter har noe inngående, så det er den ene siden hvor man kan måtte tenke ut nye ideer. Men det aller viktigste er kanskje hvordan du forholder deg til kundene dine, hvordan du leverer varen eller tjenesten. Hvordan kan du levere nye løsninger?

Kreativ i krise

Koronaviruset har ført til store omveltninger i samfunnet. De økonomiske pilene peker stadig nedover, og i en undersøkelse gjort blant Næringsforeningens medlemmer i slutten av mars sier 60 prosent at virksomheten har stoppet helt eller delvis opp på grunn av koronaviruset. Noen av de første som fikk kjenne på kroppen hva krisen fører til, er små bedrifter innenfor handel- og servicebransjen. Butikker, spisesteder og frisørsalonger er blant dem som mistet sitt inntektsgrunnlag over natta. For dem er «nye løsninger» nøkkelord for å overleve, og eksemplene fra de ulike bransjene er mange: Bemanningsbyråer treffer kunder og gjør intervjuer på nett, flere butikker og spisesteder har startet med utkjøring av varer, utesteder kjører digitale quizkvelder fremfor å ha dem i lokalet og begravelsesbyråer har videooverføring av begravelser.

Under koronakrisen sørger D3 dynamic delicate details for at kommunestyremøtene i Risør kommune avholdes på en trygg og god måte via internett. Foto: D3

Optimisme

Camilla Dversnes hos Camillas Blomsterdesign tilbyr «drive-in»-løsning for kjøp av blomster, i tillegg til at hun leker med tanken om å lage abonnementsløsninger for kunder.

– Jeg er optimistisk av natur, dette skal vi klare. I kriser tvinges man til å tenke nytt, være kreativ og løsningsorientert, forteller hun.

Dversnes bruker sosiale medier aktivt for å spre sine budskap i en vanskelig tid.

– Foreløpig går det veldig bra, og vi ser at mange bruker blomster til å komme seg gjennom krisen. Når man ikke kan gå på besøk til hverandre er det flere som sender blomster hjem til folk, forteller hun.

Tilby tjenester

Tor W. Andreassen er professor i innovasjon ved Norges Handelshøyskole. Han er tydelig på at bedrifter må snu seg rundt for å komme seg gjennom krisen.

– Hvis vi ikke henger med nå så går vi glipp av en omstillingsmulighet. Vi skal ut på den andre siden alle sammen, og da må vi ha forretningsmodeller som er intakt og kunder som vil leke med oss, sier han.

Ifølge Andreassen handler det om å skape, hente, levere og kommunisere verdier på en annen måte enn du har gjort tidligere.

– Sørg for at du er inne i hodet på kundene dine også når de er i dvale som nå. Inntektene har kanskje forsvunnet både for deg og kunden, og da må du sørge for at kundene venter på deg når vi kommer ut av denne dvalen, sier han.

Verden kan ikke stoppe opp. Dag Tynes, D3

Han trekker blant annet frem det å finne nye markeder og å gjøre produkter om til tjenester som to muligheter for innovasjon.

– Si du selger gensere. Kan du gjøre dette om til en tjeneste, for eksempel ved å tilby leie fremfor salg? Tenk på hvordan du kan levere tjenestene dine på andre måter. Et museum kan tenke sånn: Hvordan kan jeg bringe kunsten til kundene? Jo, ved bruk av teknologi. Hjemkjøring av varer er et annet eksempel. Ved å sørge for at kundene husker på deg beholder du en del av kundemassen slik at du ikke trenger å starte på null når krisen er over, sier Andreassen.

Digital turleder

Koronaviruset har rammet svært mange bedrifter, i alle bransjer. DNT Sør er en av dem som har vært nødt til å komme opp med nye ideer for å holde hjulene i gang.

– Vi rammes av hytteforbudet, da hyttene våre blir stående tomme. Dette er vanligvis en viktig inntektskilde for oss. I tillegg har vi flere aktiviteter som sysselsetter mange, og i fjor var 11 000 mennesker med oss på tur. Å avlyse disse fører til et betydelig omsetningstap, sier Bjørn Andersen-Steinsland, daglig leder i DNT Sør.

Han fortsetter:

Bjørn Andersen-Steinsland i DNT Sør bruker digitale verktøy for å aktivisere sine medlemmer og frivillige. Foto: Erling Slyngstad-Hægeland

– Vi gjør det vi kan med digital kommunikasjon. Vi har blant annet en app som heter «Sjekk ut», som er knyttet til egenorganisert friluftsliv. Nå arbeider vi for å utvikle og gjøre denne enda bedre. Dette bruker vi mye tid på, og vi har nettopp fått tilskuddsmidler knyttet til appen slik at noen kan jobbe helt konkret for å utvikle denne. Her legger vi ut tips om turmål i folks nærmiljø.

DNT har gjort flere grep i lys av koronakrisen.

– Et helt nytt koronatiltak er det vi kaller «digitale turledere». Vanligvis har vi frivillige som er turledere, nå ønsker vi å gjøre dette digitalt. Her forsøker vi å få frivillige til å bidra, gi digitale turtips og rett og slett være en digital turleder. Dette er noe vi regner med å fortsette med også når krisen er over, og vi har tro på at det er noe som kan engasjere enda flere frivillige. Det blir spennende å se, foreløpig er det «work in progress», forteller Andersen- Steinsland.

DNT Sør har måtte permittere flere av sine ansatte, men håper å ta med seg noe positivt når krisen er over.

– Det er mange ting vi kan lære av dette, men for å være klare til å åpne igjen er vi avhengig av å kunne få folk tilbake på jobb, mener han.

Hardt rammet

Sørlandet er en stor eksportlandsdel, og har mange bedrifter innenfor olje- og energinæringen. Også disse rammes av koronaviruset, og her er innovasjon alfa omega.

– I krisetider skjer det innovasjon. Vi ser også at myndighetene legger til rette for innovasjonsarbeid, og alle kan søke midler til å utvikle noe helt nytt. Jeg anbefaler bedrifter å tenke på utviklingsmuligheter, og ta kontakt med Innovasjon Norge for bistand. Man må tenke fremover allerede nå, det er utrolig viktig. De som sitter stille nå vil nok merke det senere, sier Høye Høyesen, administrerende direktør i GCE Node.

– Det vi driver med generelt er innovasjon og teknologiutvikling. Dette var viktig for oss før koronakrisen, og er vel så viktig nå. Vår bekymring er at prosjekter og investeringer i bransjen stopper opp, og at da også innovasjonen stopper opp, med mindre det er ordninger til å motvirke dette, sier Torbjørn Engedal, daglig leder i VOCA.

Han fortsetter:

– Innovasjon under denne krisen handler både om å komme opp med nye prosjekter, og å kunne gjennomføre pågående innovasjonsprosjekter. Vi frykter også at oppstartselskaper kan gå tapt under denne krisen.

Vippepunkt

Tilbake hos D3 tror Tynes at nettbaserte løsninger er kommet for å bli, men at konferansemarkedet vil bestå også i fremtiden.

– Vi er to ansatte, og vi hadde i utgangspunktet tenkt å permittere oss. Nå kommer det nye forespørsler hele tiden, og det ser ikke ut til at jeg rekker å permittere meg med det første likevel, sier Tynes og fortsetter:

– Jeg tror konferansemarkedet fortsetter, men det vi gjør nå blir et tillegg. Det er en enklere måte å arrangere på, og vi vet at mange ikke kan ta fri to dager for å dra på en konferanse. Da er nettbaserte løsninger veldig effektivt, i tillegg til at det er utrolig miljøvennlig.

Han tror situasjonen har tvunget næringslivet til å tenke annerledes.

– Verden kan ikke stoppe opp, og vi er helt nødt til å tenke nytt. Jeg tror dette blir et vippepunkt, og tror for eksempel at denne perioden tar oss et godt steg inn i den digitaliseringen vi har snakket om i mange år. Det er mye som er mulig, vi har bare ikke gjort det før

VIL DU MOTTA SPENN I POSTEN?

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

VIL DU MOTTA SPENN I POSTEN?

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Koronakrisen rammet næringslivet hardt, og skal bedriftene overleve er de tvunget til å tenke nytt.

– Det vi driver med er å lage konferanser, og plutselig var det slutt på det. Da måtte vi tenke nytt, forteller Dag Tynes, daglig leder i D3 dynamic delicate details.

De bruker tiden under koronakrisen til å utforske nye muligheter å arrangere konferanser på.

– Vi har jobbet mye med det offentlige, og KS har vært en stor kunde i mange år. Hvordan man skulle avvikle bystyremøter kom opp som et stort tema under koronakrisen, og jeg har lenge hatt en idé om hvordan man kan ha et ordentlig bystyremøte på nett, forteller Tynes.

Under gjennomføringen benytter D3 seg av allerede utviklede programvarer, men på en ny måte.

– Vi har arrangert konferanser over nett tidligere, og visste at det fantes muligheter. Vi har ikke laget en ny programvare, men vi har laget en rigg som gir representantene den tryggheten de trenger for å gjennomføre disse møtene skikkelig. Vi sørget for at det ble mulig å gjennomføre gode debatter, og et ordentlig voteringssystem som svarer opp alt kommuneloven krever, sier han og fortsetter:

– Vi har også hatt store møter med deltakerengasjement, videoinnslag, bruk av mentimeter og så videre. Vi hadde til og med felles lunsj, hvor alle spiste hjemme hos seg selv men likevel sammen.

Vinn-vinn

D3 og Dag Tynes er ikke alene om å tenke nytt i utfordrende tider.

Trond Randøy

– Historisk ser vi at mange nye bedrifter har oppstått i nedgangstider, for eksempel har mange av Mandals nåværende bedrifter sitt utspring fra den økonomiske krisen på 1930-tallet, sier Trond Randøy, professor innenfor internasjonal business og finans ved Universitetet i Agder.

Han mener krisetider er det aller beste tidspunktet for å komme opp med nye forretningsmodeller.

– I krisetider er alternativet kanskje så dårlig at du ikke har noe annet valg enn å tenke annerledes. I gode tider, hvor bedriften går bra og du får solgt det du skal, så har du ikke insentivene til å eksperimentere på samme måte som under en krise.

Forbrukernes behov er i stadig endring, og ifølge Randøy kan bedrifters utvikling være vinn-vinn for alle parter.

– Utvikling kan gjøre det billigere både for produsent og kunde. Det handler om å finne nye markedsmuligheter, og tenke nytt i alle bransjer. Alt kan innoveres! Hvis du i tillegg kan kombinere dette med teknologi har du enda en dimensjon.

Randøy oppfordrer bedrifter til å prøve seg frem, og se om de kan finne nye måter å treffe kundene på.

– Se for deg bedriftens verdikjede, fra kontakt med råvareprodusenter, underleverandører eller hva det måtte være. Stort sett alle bedrifter har noe inngående, så det er den ene siden hvor man kan måtte tenke ut nye ideer. Men det aller viktigste er kanskje hvordan du forholder deg til kundene dine, hvordan du leverer varen eller tjenesten. Hvordan kan du levere nye løsninger?

Kreativ i krise

Koronaviruset har ført til store omveltninger i samfunnet. De økonomiske pilene peker stadig nedover, og i en undersøkelse gjort blant Næringsforeningens medlemmer i slutten av mars sier 60 prosent at virksomheten har stoppet helt eller delvis opp på grunn av koronaviruset. Noen av de første som fikk kjenne på kroppen hva krisen fører til, er små bedrifter innenfor handel- og servicebransjen. Butikker, spisesteder og frisørsalonger er blant dem som mistet sitt inntektsgrunnlag over natta. For dem er «nye løsninger» nøkkelord for å overleve, og eksemplene fra de ulike bransjene er mange: Bemanningsbyråer treffer kunder og gjør intervjuer på nett, flere butikker og spisesteder har startet med utkjøring av varer, utesteder kjører digitale quizkvelder fremfor å ha dem i lokalet og begravelsesbyråer har videooverføring av begravelser.

Under koronakrisen sørger D3 dynamic delicate details for at kommunestyremøtene i Risør kommune avholdes på en trygg og god måte via internett. Foto: D3

Optimisme

Camilla Dversnes hos Camillas Blomsterdesign tilbyr «drive-in»-løsning for kjøp av blomster, i tillegg til at hun leker med tanken om å lage abonnementsløsninger for kunder.

– Jeg er optimistisk av natur, dette skal vi klare. I kriser tvinges man til å tenke nytt, være kreativ og løsningsorientert, forteller hun.

Dversnes bruker sosiale medier aktivt for å spre sine budskap i en vanskelig tid.

– Foreløpig går det veldig bra, og vi ser at mange bruker blomster til å komme seg gjennom krisen. Når man ikke kan gå på besøk til hverandre er det flere som sender blomster hjem til folk, forteller hun.

Tilby tjenester

Tor W. Andreassen er professor i innovasjon ved Norges Handelshøyskole. Han er tydelig på at bedrifter må snu seg rundt for å komme seg gjennom krisen.

– Hvis vi ikke henger med nå så går vi glipp av en omstillingsmulighet. Vi skal ut på den andre siden alle sammen, og da må vi ha forretningsmodeller som er intakt og kunder som vil leke med oss, sier han.

Ifølge Andreassen handler det om å skape, hente, levere og kommunisere verdier på en annen måte enn du har gjort tidligere.

– Sørg for at du er inne i hodet på kundene dine også når de er i dvale som nå. Inntektene har kanskje forsvunnet både for deg og kunden, og da må du sørge for at kundene venter på deg når vi kommer ut av denne dvalen, sier han.

Verden kan ikke stoppe opp. Dag Tynes, D3

Han trekker blant annet frem det å finne nye markeder og å gjøre produkter om til tjenester som to muligheter for innovasjon.

– Si du selger gensere. Kan du gjøre dette om til en tjeneste, for eksempel ved å tilby leie fremfor salg? Tenk på hvordan du kan levere tjenestene dine på andre måter. Et museum kan tenke sånn: Hvordan kan jeg bringe kunsten til kundene? Jo, ved bruk av teknologi. Hjemkjøring av varer er et annet eksempel. Ved å sørge for at kundene husker på deg beholder du en del av kundemassen slik at du ikke trenger å starte på null når krisen er over, sier Andreassen.

Digital turleder

Koronaviruset har rammet svært mange bedrifter, i alle bransjer. DNT Sør er en av dem som har vært nødt til å komme opp med nye ideer for å holde hjulene i gang.

– Vi rammes av hytteforbudet, da hyttene våre blir stående tomme. Dette er vanligvis en viktig inntektskilde for oss. I tillegg har vi flere aktiviteter som sysselsetter mange, og i fjor var 11 000 mennesker med oss på tur. Å avlyse disse fører til et betydelig omsetningstap, sier Bjørn Andersen-Steinsland, daglig leder i DNT Sør.

Han fortsetter:

Bjørn Andersen-Steinsland i DNT Sør bruker digitale verktøy for å aktivisere sine medlemmer og frivillige. Foto: Erling Slyngstad-Hægeland

– Vi gjør det vi kan med digital kommunikasjon. Vi har blant annet en app som heter «Sjekk ut», som er knyttet til egenorganisert friluftsliv. Nå arbeider vi for å utvikle og gjøre denne enda bedre. Dette bruker vi mye tid på, og vi har nettopp fått tilskuddsmidler knyttet til appen slik at noen kan jobbe helt konkret for å utvikle denne. Her legger vi ut tips om turmål i folks nærmiljø.

DNT har gjort flere grep i lys av koronakrisen.

– Et helt nytt koronatiltak er det vi kaller «digitale turledere». Vanligvis har vi frivillige som er turledere, nå ønsker vi å gjøre dette digitalt. Her forsøker vi å få frivillige til å bidra, gi digitale turtips og rett og slett være en digital turleder. Dette er noe vi regner med å fortsette med også når krisen er over, og vi har tro på at det er noe som kan engasjere enda flere frivillige. Det blir spennende å se, foreløpig er det «work in progress», forteller Andersen- Steinsland.

DNT Sør har måtte permittere flere av sine ansatte, men håper å ta med seg noe positivt når krisen er over.

– Det er mange ting vi kan lære av dette, men for å være klare til å åpne igjen er vi avhengig av å kunne få folk tilbake på jobb, mener han.

Hardt rammet

Sørlandet er en stor eksportlandsdel, og har mange bedrifter innenfor olje- og energinæringen. Også disse rammes av koronaviruset, og her er innovasjon alfa omega.

– I krisetider skjer det innovasjon. Vi ser også at myndighetene legger til rette for innovasjonsarbeid, og alle kan søke midler til å utvikle noe helt nytt. Jeg anbefaler bedrifter å tenke på utviklingsmuligheter, og ta kontakt med Innovasjon Norge for bistand. Man må tenke fremover allerede nå, det er utrolig viktig. De som sitter stille nå vil nok merke det senere, sier Høye Høyesen, administrerende direktør i GCE Node.

– Det vi driver med generelt er innovasjon og teknologiutvikling. Dette var viktig for oss før koronakrisen, og er vel så viktig nå. Vår bekymring er at prosjekter og investeringer i bransjen stopper opp, og at da også innovasjonen stopper opp, med mindre det er ordninger til å motvirke dette, sier Torbjørn Engedal, daglig leder i VOCA.

Han fortsetter:

– Innovasjon under denne krisen handler både om å komme opp med nye prosjekter, og å kunne gjennomføre pågående innovasjonsprosjekter. Vi frykter også at oppstartselskaper kan gå tapt under denne krisen.

Vippepunkt

Tilbake hos D3 tror Tynes at nettbaserte løsninger er kommet for å bli, men at konferansemarkedet vil bestå også i fremtiden.

– Vi er to ansatte, og vi hadde i utgangspunktet tenkt å permittere oss. Nå kommer det nye forespørsler hele tiden, og det ser ikke ut til at jeg rekker å permittere meg med det første likevel, sier Tynes og fortsetter:

– Jeg tror konferansemarkedet fortsetter, men det vi gjør nå blir et tillegg. Det er en enklere måte å arrangere på, og vi vet at mange ikke kan ta fri to dager for å dra på en konferanse. Da er nettbaserte løsninger veldig effektivt, i tillegg til at det er utrolig miljøvennlig.

Han tror situasjonen har tvunget næringslivet til å tenke annerledes.

– Verden kan ikke stoppe opp, og vi er helt nødt til å tenke nytt. Jeg tror dette blir et vippepunkt, og tror for eksempel at denne perioden tar oss et godt steg inn i den digitaliseringen vi har snakket om i mange år. Det er mye som er mulig, vi har bare ikke gjort det før

Tagger:, , ,

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor