AA

Tid for omstilling og nytenking

spenn logo

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Det er stadig flere dyktige mennesker ledig på arbeidsmarkedet. Hvordan sikrer du deg de beste til din bedrift?

Vi står midt i en nedtur som vi gjerne skulle vært foruten. Tusenvis av arbeidstakere på Sørlandet har mistet jobben og nyutdannede studenter får ikke jobb. Det er mange arbeidssøkende og altfor få stillinger, mange har allerede flyttet fra landsdelen og flere søker seg bort. Nedturen i oljerelatert sektor har en dyptgripende effekt i regionen vår og svært få er helt upåvirket av dette. Vi ser at arbeidsmarkedet er langt strammere nå enn for kort tid siden. Det finnes riktignok unntak og mange bedrifter driver bra til tross for ruglete tider.

Selv i nedturer, og spesielt da, er det viktig å rigge seg for neste opptur. De bedriftene som har de beste folkene når markedet tar seg opp, vil ha bedre muligheter for å lykkes. Mange bedrifter ser etter nye markeder. Markeder man kanskje har hatt lyst til å utvikle tidligere, men av kapasitetsgrunner har måttet avvente. Mangel på kompetent og tilgjengelig arbeidskraft har gjerne vært en av årsakene. Her ser vi et mulighetsrom som det er viktig å benytte seg av. Dyktige og høyt kompetente medarbeidere er nå i langt større grad tilgjengelige for markedet og klare for å være med å utvikle bedrifter som har lyst til å satse. Det gjelder å handle nå! Dyktige medarbeidere vil det alltid være noen som plukker opp. Om ikke på Sørlandet, så andre steder.

Når utvalget av potensielle arbeidstakere er større enn på lenge, er det viktig å gjøre en grundig jobb før man ansetter. Uavhengig av tilgang på kandidater til bedriften din er det like fullt viktig at akkurat den rette kandidaten havner i nettopp din bedrift. Feilansettelser koster både tid, ressurser og penger.

Sett fra bedriftenes ståsted er det positivt at det er større tilgjengelighet til kompetent og relevant arbeidskraft. Vi opplever en klart større tilgang i markeder som har vært, og er rammet av nedturen i oljerelatert sektor. Også i relaterte sektorer ser vi at ønsket om å flytte på seg er større enn før, men bildet er også nyansert. I tider som dette ser vi også at de som sitter på posisjoner som oppleves trygge, i mindre grad er villige til å prøve nytt arbeide.
Dette til tross for at man kanskje ikke er helt tilfreds med dagens arbeid. Forståelig nok er det mange som velger det trygge fremfor å satse på noe som kanskje ikke virker like trygt. Så selv om det totalt sett er større tilgang på høyt kvalifiserte medarbeidere, er det ikke slik at dette gjelder i alle bransjer.

Noe av det viktigste vi som hodejegere kan bidra med sammen med våre kunder og kandidater er å se på nye muligheter. For de finnes! Men det kan ta tid og være krevende å finne og utvikle dem. Vi har mange flotte bedrifter
på Sørlandet med kompetente medarbeidere og vi har svært god tilgjengelig arbeidskraft i vår region.
Det gjør at vi ser med både spenning og optimisme på tiden som kommer.

VIL DU MOTTA SPENN I POSTEN?

Annonse
Annonse
Annonse

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

VIL DU MOTTA SPENN I POSTEN?

Annonse
Annonse
Annonse
Det er stadig flere dyktige mennesker ledig på arbeidsmarkedet. Hvordan sikrer du deg de beste til din bedrift?

Vi står midt i en nedtur som vi gjerne skulle vært foruten. Tusenvis av arbeidstakere på Sørlandet har mistet jobben og nyutdannede studenter får ikke jobb. Det er mange arbeidssøkende og altfor få stillinger, mange har allerede flyttet fra landsdelen og flere søker seg bort. Nedturen i oljerelatert sektor har en dyptgripende effekt i regionen vår og svært få er helt upåvirket av dette. Vi ser at arbeidsmarkedet er langt strammere nå enn for kort tid siden. Det finnes riktignok unntak og mange bedrifter driver bra til tross for ruglete tider.

Selv i nedturer, og spesielt da, er det viktig å rigge seg for neste opptur. De bedriftene som har de beste folkene når markedet tar seg opp, vil ha bedre muligheter for å lykkes. Mange bedrifter ser etter nye markeder. Markeder man kanskje har hatt lyst til å utvikle tidligere, men av kapasitetsgrunner har måttet avvente. Mangel på kompetent og tilgjengelig arbeidskraft har gjerne vært en av årsakene. Her ser vi et mulighetsrom som det er viktig å benytte seg av. Dyktige og høyt kompetente medarbeidere er nå i langt større grad tilgjengelige for markedet og klare for å være med å utvikle bedrifter som har lyst til å satse. Det gjelder å handle nå! Dyktige medarbeidere vil det alltid være noen som plukker opp. Om ikke på Sørlandet, så andre steder.

Når utvalget av potensielle arbeidstakere er større enn på lenge, er det viktig å gjøre en grundig jobb før man ansetter. Uavhengig av tilgang på kandidater til bedriften din er det like fullt viktig at akkurat den rette kandidaten havner i nettopp din bedrift. Feilansettelser koster både tid, ressurser og penger.

Sett fra bedriftenes ståsted er det positivt at det er større tilgjengelighet til kompetent og relevant arbeidskraft. Vi opplever en klart større tilgang i markeder som har vært, og er rammet av nedturen i oljerelatert sektor. Også i relaterte sektorer ser vi at ønsket om å flytte på seg er større enn før, men bildet er også nyansert. I tider som dette ser vi også at de som sitter på posisjoner som oppleves trygge, i mindre grad er villige til å prøve nytt arbeide.
Dette til tross for at man kanskje ikke er helt tilfreds med dagens arbeid. Forståelig nok er det mange som velger det trygge fremfor å satse på noe som kanskje ikke virker like trygt. Så selv om det totalt sett er større tilgang på høyt kvalifiserte medarbeidere, er det ikke slik at dette gjelder i alle bransjer.

Noe av det viktigste vi som hodejegere kan bidra med sammen med våre kunder og kandidater er å se på nye muligheter. For de finnes! Men det kan ta tid og være krevende å finne og utvikle dem. Vi har mange flotte bedrifter
på Sørlandet med kompetente medarbeidere og vi har svært god tilgjengelig arbeidskraft i vår region.
Det gjør at vi ser med både spenning og optimisme på tiden som kommer.

Tagger:, ,

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor