AA

Til kamp mot svart arbeid

  • Leif Vagle har opplevd mye i sin tid som politi, og er opptatt av at folk skal forstå konsekvensene av svart arbeid. Alle foto: Erling Slyngstad-Hægeland.
spenn logo

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Politiveteranen Leif Vagle er i gang med sin nye drømmejobb: Kampen mot arbeidskriminalitet. Han vil ha større fokus på svart arbeid, og hardere straffer for useriøse aktører.

– Arbeidskriminalitet kan være svært alvorlig, og i verste fall involvere menneskehandel. Vi har sett flere sånne saker de siste årene, sier Leif Vagle – dersom noen skulle tenke at svart arbeid er en relativt harmløs affære.

Etter en nesten 30 år lang karriere i Agder-politiet skal den tidligere etterforskningslederen nå bekjempe og forebygge arbeidskriminalitet gjennom den nyetablerte foreningen Fair Play Agder. Da 57-åringen pensjonerte seg fra politiet i sommer, var dette jobben han drømte om.

– Jeg tror jeg kan gjøre en forskjell her. Målet er å bidra med tips inn til kontrolletatene og gjøre at mannen i gata får litt større forståelse for konsekvensene av svart arbeid. Jeg vil jobbe for å få frem en holdning om at det er den hvite økonomien vi er tjent med. Det vil innebære mer skattepenger til kommunene og velferdskassa, sier Vagle.

Vanskelig fagfelt

Rapporter fra NTAES ved Økokrim viser ifølge Vagle at organisert arbeidskriminalitet blir stadig mer kompleks og vanskeligere å avsløre. Dette gjelder spesielt arbeidstakere fra tredjeland – nasjoner som ikke er medlem av EU eller EØS.

– Arbeidere fra disse landene kommer ofte fra fattigdom og arbeidsledighet, og har liten kunnskap om sine rettigheter, dermed er de lette å utnytte. Det er viktig med en bevisstgjøring rundt dette, sier Vagle, som også har ambisjoner om å påvirke på politisk nivå.

– De useriøse aktørene må straffes hardere. Det er kun profitt som motiverer disse menneskene. Penger, penger, penger. Man må sparke beina ordentlig under dem for å stoppe dette, sier han.

Politiveteran Leif Vagle håper han kan være med på å senke terskelen for å melde fra om useriøse arbeidsforhold.

Tøft og utfordrende

Det var på ingen måte noen guttedrøm som gikk i oppfyllelse da Vagle gikk inn i politiet i 1986. Egentlig hadde han lyst til å bli lege, men karakterene var ikke gode nok til å komme inn på medisinstudiet. Dermed ble det befalsskole og politiskole i stedet, og i 1992 begynte han i Agder politidistrikt. Her har han hatt en rekke ulike stillinger, blant annet leder for avsnittet for organisert kriminalitet og seksjonsleder i Felles etterforsking.

– Hva har du opplevd som mest givende?

– Det har vært veldig spennende og utfordrende å jobbe med store, tunge kriminalsaker og narkotikaetterforskning. Det er avanserte og vanskelige miljøer å jobbe mot, og da gir det stor glede å komme i mål med en sak, sier Vagle.

Politiet har utviklet seg betydelig siden han kom til landsdelen, både når det gjelder nasjonalt og internasjonalt samarbeid, rutiner og metoder – og, kanskje viktigst av alt, bruken av DNA-bevis. Det er færre uløste kriminalsaker enn tidligere. Men det finnes fortsatt utfordringer, ikke minst knyttet til saker som omhandler seksuelle overgrep. Det er også denne type saker som har gått sterkest inn på Leif Vagle.

– Det å jobbe med seksuelle overgrep mot barn er en av de tøffeste og mest utfordrende oppgavene i politiet. Sånne saker preget meg, spesielt da jeg hadde små barn selv. Det er en del fryktelig stygge overgrepssaker der ute, og det er en vanvittig påkjenning for de som sitter med det til daglig. I tillegg fører disse sakene til at andre viktige saker bli nedprioritert. Det er trist at det ikke er ressurser og kapasitet til å håndtere voldtektssaker mot voksne raskere, sier Vagle.

Han konstaterer at en leder i politiet må ha evnen til å distansere seg fra sakene utenfor arbeidstida, og man må kunne stå inne for beslutningene man tar – også når de viser seg å være feil. Men hvis noen ser for seg en autoritær politisjef som kjefter på sine underordnede, så er ikke det Vagles stil.

– Nei, det tror jeg ikke noen vil si. Hvis jeg blir urettferdig behandlet, kan jeg bli sinna. Men jeg har alltid vært opptatt av en god tone og litt galgenhumor, for det gir energi i et arbeidsmiljø, sier 57-åringen.

Det er den hvite økonomien vi er tjent med. Leif Vagle

Korrupsjon

Vagle har også tatt med seg en rekke erfaringer fra utlandet, blant annet gjennom Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa – OSSE. Rundt årtusenskiftet var han med på å etablere en politireform i Serbia etter tidligere president Slobodan Milosevics fall. Der fikk han oppleve en nasjon som var sterkt preget av korrupsjon og svart økonomi.

– Samfunnet hadde nærmest smuldret opp, fordi det ikke eksisterte noen tillit til myndighetene. Man blir veldig ydmyk når man ser den type elendighet så nær Norge. Vi bor i «lykkeland», sammenlignet med nasjoner bare litt lenger ned i Europa. Men selv om det var en del som ikke hadde rene fingre på toppnivå, traff jeg tjenestemenn nedover i rekkene med høy moral og etikk. Det var ganske imponerende, og det ga meg tro på at det finnes folk overalt som ønsker å gjøre en forskjell, sier den nyansatte prosjektlederen.

Lav terskel

Det første han har tenkt å gjøre i sin nye jobb er å spre ordet om Fair Play Agder på så mange ulike arenaer som mulig.

– Jeg tror og håper at terskelen vil oppleves som lav for å tipse oss, eller ta en prat om useriøse arbeidsforhold. Vi har en ambisjon om at Fair Play skal flagges høyt hos mange virksomheter, og at det blir et varemerke både innenfor det offentlige og det private på Agder, sier Vagle.

Det han kommer til å savne etter tre tiår i politiet, er gleden over å løse viktige saker med sine kolleger. Det han ikke kommer til å savne, er nattlige oppringninger.

– Da jeg sluttet i sommer sa jeg til kona mi «i natt skal jeg slå av telefonen». En deilig følelse. Det var mange år siden sist.

 

FAKTA: Leif Vagle (57)

Stilling: Prosjektleder for Fair Play Agder

Bor: Lillesand, opprinnelig fra Larvik

Familie: Gift, tre barn

Bakgrunn: Jobbet i politiet siden 1988. Hatt ulike lederstillinger i Agder politidistrikt, blant annet leder for avsnittet for organisert kriminalitet, leder for økoteamet, stasjonssjef ved Mandal politistasjon og leder for felles etterforskning i Agder. Vært nestleder i Lillesand Arbeiderparti.

VIL DU MOTTA SPENN I POSTEN?

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

VIL DU MOTTA SPENN I POSTEN?

Politiveteranen Leif Vagle er i gang med sin nye drømmejobb: Kampen mot arbeidskriminalitet. Han vil ha større fokus på svart arbeid, og hardere straffer for useriøse aktører.

– Arbeidskriminalitet kan være svært alvorlig, og i verste fall involvere menneskehandel. Vi har sett flere sånne saker de siste årene, sier Leif Vagle – dersom noen skulle tenke at svart arbeid er en relativt harmløs affære.

Etter en nesten 30 år lang karriere i Agder-politiet skal den tidligere etterforskningslederen nå bekjempe og forebygge arbeidskriminalitet gjennom den nyetablerte foreningen Fair Play Agder. Da 57-åringen pensjonerte seg fra politiet i sommer, var dette jobben han drømte om.

– Jeg tror jeg kan gjøre en forskjell her. Målet er å bidra med tips inn til kontrolletatene og gjøre at mannen i gata får litt større forståelse for konsekvensene av svart arbeid. Jeg vil jobbe for å få frem en holdning om at det er den hvite økonomien vi er tjent med. Det vil innebære mer skattepenger til kommunene og velferdskassa, sier Vagle.

Vanskelig fagfelt

Rapporter fra NTAES ved Økokrim viser ifølge Vagle at organisert arbeidskriminalitet blir stadig mer kompleks og vanskeligere å avsløre. Dette gjelder spesielt arbeidstakere fra tredjeland – nasjoner som ikke er medlem av EU eller EØS.

– Arbeidere fra disse landene kommer ofte fra fattigdom og arbeidsledighet, og har liten kunnskap om sine rettigheter, dermed er de lette å utnytte. Det er viktig med en bevisstgjøring rundt dette, sier Vagle, som også har ambisjoner om å påvirke på politisk nivå.

– De useriøse aktørene må straffes hardere. Det er kun profitt som motiverer disse menneskene. Penger, penger, penger. Man må sparke beina ordentlig under dem for å stoppe dette, sier han.

Politiveteran Leif Vagle håper han kan være med på å senke terskelen for å melde fra om useriøse arbeidsforhold.

Tøft og utfordrende

Det var på ingen måte noen guttedrøm som gikk i oppfyllelse da Vagle gikk inn i politiet i 1986. Egentlig hadde han lyst til å bli lege, men karakterene var ikke gode nok til å komme inn på medisinstudiet. Dermed ble det befalsskole og politiskole i stedet, og i 1992 begynte han i Agder politidistrikt. Her har han hatt en rekke ulike stillinger, blant annet leder for avsnittet for organisert kriminalitet og seksjonsleder i Felles etterforsking.

– Hva har du opplevd som mest givende?

– Det har vært veldig spennende og utfordrende å jobbe med store, tunge kriminalsaker og narkotikaetterforskning. Det er avanserte og vanskelige miljøer å jobbe mot, og da gir det stor glede å komme i mål med en sak, sier Vagle.

Politiet har utviklet seg betydelig siden han kom til landsdelen, både når det gjelder nasjonalt og internasjonalt samarbeid, rutiner og metoder – og, kanskje viktigst av alt, bruken av DNA-bevis. Det er færre uløste kriminalsaker enn tidligere. Men det finnes fortsatt utfordringer, ikke minst knyttet til saker som omhandler seksuelle overgrep. Det er også denne type saker som har gått sterkest inn på Leif Vagle.

– Det å jobbe med seksuelle overgrep mot barn er en av de tøffeste og mest utfordrende oppgavene i politiet. Sånne saker preget meg, spesielt da jeg hadde små barn selv. Det er en del fryktelig stygge overgrepssaker der ute, og det er en vanvittig påkjenning for de som sitter med det til daglig. I tillegg fører disse sakene til at andre viktige saker bli nedprioritert. Det er trist at det ikke er ressurser og kapasitet til å håndtere voldtektssaker mot voksne raskere, sier Vagle.

Han konstaterer at en leder i politiet må ha evnen til å distansere seg fra sakene utenfor arbeidstida, og man må kunne stå inne for beslutningene man tar – også når de viser seg å være feil. Men hvis noen ser for seg en autoritær politisjef som kjefter på sine underordnede, så er ikke det Vagles stil.

– Nei, det tror jeg ikke noen vil si. Hvis jeg blir urettferdig behandlet, kan jeg bli sinna. Men jeg har alltid vært opptatt av en god tone og litt galgenhumor, for det gir energi i et arbeidsmiljø, sier 57-åringen.

Det er den hvite økonomien vi er tjent med. Leif Vagle

Korrupsjon

Vagle har også tatt med seg en rekke erfaringer fra utlandet, blant annet gjennom Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa – OSSE. Rundt årtusenskiftet var han med på å etablere en politireform i Serbia etter tidligere president Slobodan Milosevics fall. Der fikk han oppleve en nasjon som var sterkt preget av korrupsjon og svart økonomi.

– Samfunnet hadde nærmest smuldret opp, fordi det ikke eksisterte noen tillit til myndighetene. Man blir veldig ydmyk når man ser den type elendighet så nær Norge. Vi bor i «lykkeland», sammenlignet med nasjoner bare litt lenger ned i Europa. Men selv om det var en del som ikke hadde rene fingre på toppnivå, traff jeg tjenestemenn nedover i rekkene med høy moral og etikk. Det var ganske imponerende, og det ga meg tro på at det finnes folk overalt som ønsker å gjøre en forskjell, sier den nyansatte prosjektlederen.

Lav terskel

Det første han har tenkt å gjøre i sin nye jobb er å spre ordet om Fair Play Agder på så mange ulike arenaer som mulig.

– Jeg tror og håper at terskelen vil oppleves som lav for å tipse oss, eller ta en prat om useriøse arbeidsforhold. Vi har en ambisjon om at Fair Play skal flagges høyt hos mange virksomheter, og at det blir et varemerke både innenfor det offentlige og det private på Agder, sier Vagle.

Det han kommer til å savne etter tre tiår i politiet, er gleden over å løse viktige saker med sine kolleger. Det han ikke kommer til å savne, er nattlige oppringninger.

– Da jeg sluttet i sommer sa jeg til kona mi «i natt skal jeg slå av telefonen». En deilig følelse. Det var mange år siden sist.

 

FAKTA: Leif Vagle (57)

Stilling: Prosjektleder for Fair Play Agder

Bor: Lillesand, opprinnelig fra Larvik

Familie: Gift, tre barn

Bakgrunn: Jobbet i politiet siden 1988. Hatt ulike lederstillinger i Agder politidistrikt, blant annet leder for avsnittet for organisert kriminalitet, leder for økoteamet, stasjonssjef ved Mandal politistasjon og leder for felles etterforskning i Agder. Vært nestleder i Lillesand Arbeiderparti.

Tagger:,

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor